Projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach

Wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach są uwzględnione w przepisach prawa budowlanego. Nakładają one na projektantów instalacji ppoż. szereg obostrzeń, według których mają zostać wykonane projekty. Niestety, instalacje przeciwpożarowe w Polsce opierają się w dużej mierze o minimalne wymogi formalne, bez uwzględnienia stopnia skuteczności tych instalacji. 

Jednak w naszym biurze opracowanie instalacji odbywa się na znacznie bardziej zaostrzonych zasadach

Nasi specjaliści z biura projektowo-inżynierskiego Promat bardzo często wykorzystują uznane specyfikacje techniczne. Są to m.in.:

  • NFPA – standardy wydawane przez amerykański Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej. Standardy NFPA dotyczą m.in. instalacji i systemów: oddymiania, tryskaczowych, mgły wodnej, systemu alarmowego, sygnalizacji itp.;
  • VdS – standardy wydawane przez niemiecką jednostkę akredytującą Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS). VdS daje wytyczne dla firm ubezpieczeniowych, wykonawczych, projektantów, producentów instalacji przeciwpożarowych i techniki zabezpieczeń praktycznie dla każdej instalacji przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa budynków – nasze kwalifikacje

Dla naszych specjalistów najważniejsze są ochrona życia i zdrowia użytkowników budynków. Nie mniejsze znaczenie ma także zapewnienie bezpieczeństwa dla ekip ratowniczych. Z tego względu bardzo duży nacisk przykładamy do kompetencji pracowników.

Zgodnie z art. 4. Ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej wszystkie czynności z zakresu ochrony ppoż., w tym opracowanie i wykonanie projektów urządzeń przeciwpożarowych, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Z tego względu nasz zespół tworzą specjaliści nie tylko z dziedziny zabezpieczeń ppoż., ale też projektanci z branży:

  • elektrycznej,
  • teletechnicznej,
  • sanitarnej.

Z tego względu jesteśmy w stanie wykonać projekty wielobranżowe sanitarne i elektryczne.

Projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach – czym się zajmujemy?

W naszym biurze realizujemy szereg usług związanych z projektowaniem instalacji przeciwpożarowych. 

Nasze projekty to m.in.: projekty systemów wentylacji oddymiających i projekty nadciśnieniowych systemów zapobiegania zadymieniu klatek schodowych, systemy sygnalizacji pożarowej, a także:

  • systemy oświetlenia awaryjnego,
  • stałe instalacje gaśnicze wodne: tryskaczowe, mgłowe, zraszaczowe, pianowe,
  • instalacje hydrantowe (wewnętrzne, zewnętrzne, zawory hydrantowe)
  • przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Zajmujemy się również projektowaniem DSO – Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, które uruchamiają się automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub od operatora.

Chcesz dowiedzieć się, czym jeszcze się zajmujemy?
Zobacz inne usługi przeciwpożarowe Promat TOP.

Projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach – certyfikaty

W naszym biurze  Promat TOP posiadamy kompetencje do realizowania usług z zakresu projektowania, montażu i serwisu wielu instalacji przeciwpożarowych. Nasze kwalifikacje są  potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie oraz uwzględniają wymagania nałożone przez prawo budowlane.

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług