O biurze projektowym Promat

Działalność biura projektowo-inżynierskiego Promat obejmuje projektowanie w zakresie aktywnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branżach zabezpieczeń przeciwpożarowych, elektrycznej, teletechnicznej oraz sanitarnej. Zawsze staramy się sprostać trudnym i złożonym zadaniom. Nasze projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach wyróżniają się wysoką jakością autorskich rozwiązań oraz całościowym podejściem do opracowywanych zagadnień.

Projektowanie

Biuro Projektowe

Projektowanie

Projekty instalacji przeciwpożarowych w budynkach.

Usługi

Biuro Projektowe - Uslugi

Usługi

Usługi przeciwpożarowe – pomiary szczelności kanałów wentylacyjnych, próby dymowe i CFD symulacje.

Rozwiązania dla szpitali

Biuro Projektowe - Rozwiązania dla Szpitali

Rozwiązania dla szpitali

Rozwiązania dla szpitali – przepisy przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej.

O biurze

Biuro projektowo-inżynierski Promat

O biurze

Biuro projektowo-inżynierskie Promat powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Z danych KG PSP przygotowanych przez Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności wynika, że w budynkach i pomieszczeniach, w których w 2017 roku doszło do pożaru, nie zadziałał poniższy procent instalacji:

 • 20% instalacje wykrywające zagrożenia, w tym pożary,
 • 18% systemy automatycznej transmisji alarmu,
 • 42% stałe urządzenia gaśnicze wodne, gazowe lub półstałe instalacje gaśnicze,
 • 40% urządzenia oddymiające,
 • 54% hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe.

Powyższe dane są następstwem wielu niekorzystnych okoliczności i sytuacji, których niekiedy nie da się uniknąć. Mimo to naszą ambicją jest poprawa złych statystyk i zwiększenie poziomu ochrony przeciwpożarowej w budynkach.

Ochrona przeciwpożarowa – według jakich standardów projektujemy?

W naszym biurze stosujemy innowacyjne metody, dzięki którym powstają profesjonalne projekty instalacji przeciwpożarowych. Wykorzystujemy m.in. projektowanie oparte na zasadzie współpracy systemów wentylacji pożarowej – projekty systemów wentylacji oddymiającej, mgły wodnej oraz projekty instalacji tryskaczowej. Dzięki zintegrowaniu działania tych systemów, możemy:

 • ograniczać moc pożarów,
 • ograniczać temperaturę dymów i gazów pożarowych,
 • w większym stopniu izolować promieniowanie cieplne i zwiększać potencjał absorbcji gazowych produktów spalania (w porównaniu do samej instalacji tryskaczowej lub mgłowej).

Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu potencjałów systemów SHEVS, optymalizujemy również koszty inwestycyjne wykonania instalacji przeciwpożarowej. Dla inwestorów wiąże się to nie tylko z mniejszym kosztem wdrożenia systemu, ale też obniżeniem kosztów jego eksploatacji.

Ochrona przeciwpożarowa –  metody, jakie stosujemy

Instalacje przeciwpożarowe w Polsce są w większości projektowane w oparciu o minimalne założenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz wymogów formalnych. Niejednokrotnie nie one są wystarczające, ponieważ przepisy często nawet nie precyzują wymagań w zakresie projektu ppoż. lub nie wskazują technicznych specyfikacji odniesienia dla projektowych instalacji.

W związku z tym nasi projektanci bardzo często wykorzystują standardy techniczne takie jak NFPA, VdS i dostosowują projekty do wymagań każdego budynku. W ten sposób zapewniają, że instalacja jest nie tylko zgodna z przepisami, ale przede wszystkim – skuteczna.

Ponieważ na pierwszym miejscu stawiamy ochronę życia i zdrowia ludzi oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekipom ratowniczym, przywiązujemy dużą wagę do kompetencji naszych projektantów. Dzięki wiedzy i umiejętnościom pracowników Promat oferujemy rozwiązania projektowe o bardzo wysokiej jakości. Chętnie dzielimy się też naszym doświadczeniem z klientami. Udzielamy pomocy w uzgodnieniach, ekspertyzach i wytycznych dla projektów budowlanych i wykonawczych.

Projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach i nie tylko – czym jeszcze zajmujemy się w Promat?

W naszym biurze nie tylko przygotowujemy projekty instalacji przeciwpożarowej, ale też oferujemy inne usługi z zakresu ochrony ppoż. Należą do nich m.in.:

 • pomiary szczelności kanałów i szachtów oddymiających oraz wentylacji – według norm PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007,
 • próby z ciepłym dymem – w garażach, tunelach, na klatkach schodowych itp.,
 • analizy CFD – które sprawdzają skuteczność zaprojektowanej instalacji oddymiającej,
 • przygotowanie budynku – do odbiorów Państwowej Straży Pożarnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności?

Pobierz broszurę Promat

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług