Rozwiązania dla szpitali - przepisy przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej

Decyzje o dostosowaniu zakładów opieki medycznej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych często są odkładane w czasie z uwagi na problemy związane z finansowaniem tego typu inwestycji. Opóźnianie wprowadzenia zmian w oparciu o przepisy przeciwpożarowe w budynkach użyteczności publicznej stanowi jednak zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pacjentów, jak i personelu. Dlatego proponujemy usługę, dzięki której prace będą mogły być przeprowadzone stopniowo i konsekwentnie, oszczędnie (dzięki dofinansowaniom), a także kompatybilnie do innych systemów.

Jak działamy

Zdjęcie przestawia budynek szpitala Sid Walkins Building

Jak działamy

Usługa proponowana przez Promat polega na połączniu współpracy trzech podmiotów:

  • Promat – jako projektant/rzeczoznawca, 
  • Generalny Wykonawca – wykonuje przystosowanie (roboty budowlane i instalacyjne), 
  • Finansujący – instytucje z grupy bankowej.

Ważnym aspektem dobrego przystosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych jest stworzenie jednego, spójnego projektu dla całego szpitala, który można realizować etapami, rozkładając go w czasie. Eliminuje to problemy z integracją i kompatybilnością systemów, które mogą wystąpić w przypadku stopniowej modernizacji oddziałów czy pięter, gdy dla poszczególnych zakresów są przygotowywane odrębne projekty.

Ochrona przeciwpożarowa – jak dostosować szpital do przepisów ppoż.?

Zdjęcie przestawia budynek szpitala Sid Walkins Building

Ochrona przeciwpożarowa – jak dostosować szpital do przepisów ppoż.?

Dzięki holistycznemu podejściu do ochrony przeciwpożarowej dla obiektów służby zdrowia możemy zaproponować usługę specjalną – plan przystosowania do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. (wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej) dla szpitali według poniższego, najczęściej spotykanego schematu działań.

  1. Wizja lokalna i inwentaryzacja – dokonujemy wtedy oceny stanu technicznego budynku pod kątem spełnienia wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej: sprawdzamy dostępność i funkcjonalność istniejących już systemów, zbieramy dokumentację archiwalną, wydane decyzje administracyjne z komend PSP i ekspertyzy. Sprawdzamy skuteczność instalacji przeciwpożarowych.
  2. Przygotowanie własnej ekspertyzy – lub/i warunków ochrony przeciwpożarowej (jeśli ich nie ma), na podstawie wizji i zebranej dokumentacji dla budynku. 
  3. Opracowanie koncepcji dla całego budynku szpitala – wspólnie z właścicielem/użytkownikiem jest ustalany sposób postępowania w celu zalegalizowania stwierdzonych nieprawidłowości lub ich usunięcia (zwłaszcza jeśli jedyną możliwością jest przebudowa lub dobudowa).
  4. Przygotowywanie projektów wykonawczych i kosztorysów.

Użytkownik decyduje, w ilu postępowaniach będzie chciał dostosować budynek i jak długo to będzie trwało (uwzględnia się harmonogram inwestycji i remontów na najbliższe lata). Generalny Wykonawca w tej strukturze odpowiada za fizyczne wykonanie projektów, a finansujący – za dobór odpowiedniego instrumentu finansowego, sfinansowanie etapu projektowego oraz wykonawczego.

Przepisy przeciwpożarowe a szpital – pozyskiwanie dofinansowań na prace modernizacyjne

Dostosowanie szpitala do przepisów ppoż. często wiąże się nie tylko z robotami instalacyjnymi, ale z również ze sporym zakresem robót budowlanych, np. z dobudowaniem nowych klatek czy szybów windowych, przebudową poziomych dróg ewakuacyjnych czy biernym wydzieleniem stref pożarowych. W inwestycji czasami należy również uwzględnić termomodernizację (np. w celu poprawy energochłonności budynków), co pozwala na pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych (poza finansowaniem). 

Mimo że do szpitali wpływają środki z UE, często okazuje się, że nie są one wystarczające do przeprowadzenia prac, których wymaga ochrona przeciwpożarowa. Dlatego jednostki są często zmuszone albo do odłożenia inwestycji, albo do znalezienia innej formy wsparcia. Warto jednak wiedzieć, że możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania może ułatwić uzyskanie unijnych środków.

Przy współpracy z firmami należącymi do grup bankowych jesteśmy w stanie pozyskać bezpieczne finansowanie inwestycji związanej z dostosowaniem do aktualnych wymagań przepisów przeciwpożarowych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie projektów przeciwpożarowych, sanitarnych i elektrycznych oraz finasowania etapu projektowania i wykonawstwa nie tylko w szpitalach, ale także w każdym budynku należącym do jednostek samorządu terytorialnego. 

Zapraszamy do kontaktu

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług