TRHY

Již přes 60 let zdokonalujeme naše technická řešení v oblasti požární bezpečnosti staveb, vysokoteplotních a akustických izolací. Naše produkty a systémy jsou navrhovány tak, aby splňovaly Vaše technické i ekonomické požadavky, a nacházejí uplatnění v mnoha různých odvětvích. Za zmínku stojí především energetický sektor, tj. petrochemický průmysl, solární  technologie, palivové články a výroba elektřiny, dále námořní, letecká a železniční doprava, těžký průmysl (výroba kovů, skla, keramiky a průmyslové pece). Promat se rovněž specializuje na výrobu stavebních prvků s prokázanou požární odolností a tepelných spotřebičů, které splní všechny Vaše potřeby v oblasti izolací a požární bezpečnosti.

Passive fire protection  and thermal insulation for clean energy by Promat

SOLÁRNÍ TECHNOLOGIE, PALIVOVÉ ČLÁNKY, VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST, PROTIVÝBUCHOVÁ OCHRANA A VYSOKOTEPLOTNÍ IZOLACE

Tato lehká, technicky vybroušená řešení zaručují spolehlivou ochranu před požárem a vysokými teplotami. Zvyšují tepelnou účinnost a optimalizují technologické procesy v solárních elektrárnách, aplikacích s palivovými články, elektrárenských a dalších provozech. Všechna řešení jsou certifikována podle platných norem a umožňují dokonalou optimalizaci času a nákladů.

Passive fire protection  by Promat

POŽÁRNĚ ODOLNÉ STAVEBNÍ PRVKY, TEPELNÁ ZAŘÍZENÍ

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST A VYSOKOTEPLOTNÍ IZOLACE

Naše řešení v oblasti požární bezpečnosti a vysokoteplotních izolací jsou navrhována podle požadavků zákazníků a certifikována dle platných norem. Takto vzniklá řešení splňují požadované technické parametry; současně zachovávají smysl pro design. Chrání životy a majetek v případě požáru a udržují Vaše tepelná zařízení v optimálních provozních podmínkách.

Passive fire protection for marine by Promat

NÁMOŘNÍ, LETECKÁ A ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST, VYSOKOTEPLOTNÍ A AKUSTICKÉ IZOLACE

Lehká a subtilní řešení, která nabízejí spolehlivou ochranu proti požáru, vysokým teplotám a hluku, významně snižují spotřebu energie a zlepšují parametry lodí, letadel a vlaků. Naše efektivní systémy splňují nebo dokonce překračují požadavky platných norem a předpisů a umožňují Vám zavádět nové postupy při návrhu Vašich aplikací.

OCELÁŘSTVÍ, HLINÍKÁŘSTVÍ, SKLÁŘSTVÍ, VÝROBA KERAMIKY A STAVEBNÍCH HMOT, PRŮMYSLOVÉ PECE

OCELÁŘSTVÍ, HLINÍKÁŘSTVÍ, SKLÁŘSTVÍ, VÝROBA KERAMIKY A STAVEBNÍCH HMOT, PRŮMYSLOVÉ PECE

VYSOKOTEPLOTNÍ IZOLACE PRO TĚŽKÝ PRŮMYSL

Naše efektivní lehké a subtilní systémy vysokoteplotních izolací dovolují přesněji regulovat teplotu, snižovat tepelné ztráty a optimalizovat Vámi navržené aplikace. Takto technicky propracovaná řešení zvýší provozní účinnost, bezpečnost na pracovišti a také celkovou kvalitu vaší výroby.

PETROCHEMICKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL

Nabízíme globální podporu od fáze koncepce po instalaci na místě a pomáháme zákazníkům dosahovat nejvyšší možné úrovně požární bezpečnosti a provozní účinnosti daného zařízení. Rozsáhlé zkušenosti společnosti Promat v oblasti požární bezpečnosti staveb a tepelné izolace pomáhají subjektům v petrochemickém a chemickém průmyslu minimalizovat rizika, snižovat náklady a tvořit přidanou hodnotu.