VÝROBA ŽELEZA A OCELI

Systémy lehké zadní izolace Promat pomáhají zajišťovat bezpečné a efektivní pracovní prostředí v ocelárenském průmyslu. Naše hluboké znalosti procesů výroby oceli a kompetence v oblasti technických řešení nám umožňují navrhovat takové aplikace, které zlepšují a optimalizují technologické procesy a produkci a omezují tepelné ztráty ve všech fázích výroby oceli.

Naše produkty a řešení izolace se vyznačují dlouhou provozní životností a jsou navrženy pro procesy s trvalým i cyklickým působením vysokých teplot. Jako přední referenční značka v oboru tepelné izolace také usilujeme o snižování dopadu ocelárenského průmyslu na životní prostředí.

Příklady aplikací:
koksárenské baterie, vysoké pece, pojízdné mísiče, transportní pánve,  elektrické obloukové pece, vakuové odplyňovače, mezipánve, krokové pece, žíhací a zinkovací pece, poklopové pece

PRŮMYSLOVÉ PECE

Naše řešení tepelné izolace vám pomohou dostat pod kontrolu tepelné ztráty a zachovat uvnitř pece homogenní teplotní podmínky během celého cyklu ohřevu. Snížená hmotnost a kompaktní rozměry našich materiálů dovolují používat méně izolačních vrstev s menší tloušťkou, potažmo navrhovat kompaktnější konstrukce a účinněji využívat dostupný prostor.

S pomocí našich vysokoteplotních izolací můžete zároveň minimalizovat náklady a současně maximalizovat kapacitu a provozní životnost pece. Díky našim bohatým technickým zkušenostem jsme schopni nabízet nejpraktičtější a zároveň nejefektivnější řešení pro všechny typy pecí a tepelných procesů.

Příklady aplikací:
kovářské pece, kotle, spalovací zařízení, zušlechťovací pece, zinkovací pece, potravinářské a pekařské pece, tavicí pece, rotační a šachtové pece, vypalovací pece, laboratorní pece a pece využívané ve zdravotnictví, zařízení pro zpracování za tepla, pece pro požární zkoušky

SKLO A KERAMIKA

Díky dlouhodobým zkušenostem jsme schopni nabídnout řešení i v oboru výroby obalového a tabulového skla, keramiky. Naše vysokoteplotní izolace umožňují přesnější regulaci teplot a optimalizaci zákaznických aplikací. S našimi řešeními na míru, která zásadně omezují tepelné ztráty, budou vaše technologické procesy efektivnější, hospodárnější a také bezpečnější.

U každého projektu naši odborníci spoří energii ve výrobě, omezují objem odpadních plynů a rovněž celkový dopad na životní prostředí. Spoluprací s našimi zákazníky přispíváme k tomu, aby odvětví výroby skla a keramiky bylo šetrnější k životnímu prostředí.

Příklady aplikací:
sklářské tavicí pece, regenerátory, žlaby a hlavy dávkovačů skloviny, cínové lázně, chladicí pece

HUTNICTVÍ HLINÍKU A OSTATNÍCH NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Naše vysokoteplotní izolace snižují spotřebu energie a emise CO2 ve všech fázích výroby a zpracování hliníku. Přispívají k vyšší efektivitě výroby, delší provozní životnosti a nižším nákladům na údržbu a současně zajišťují zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí.

Tyto lehké systémy izolací jsou ideální k použití v procesech s trvalým i cyklickým působením vysokých teplot. Spojením našich bohatých zkušeností a úspěšných aplikací našich produktů v hliníkárenském průmyslu po celém světě s kompletní nabídkou našich expertních služeb zvládneme vyřešit každý problém s teplem.

Příklady aplikací:
Anodové pece, elektrolyzéry, odpichové a přepravní pánve, tavicí a udržovací pece, indukční pece, lití a zušlechťování hliníku