Ochrana proti šíření požáru
Jiné
Jiné
Název 
Stručný popis
Počet položek na stránku 
Zkuste použít jiná klíčová slova nebo filtry a vyhledávání spustit znovu 

Instalace protipožárního systému je zásadní pro udržení požární odolnosti požárního úseku se stavebními otvory (servisní prostupy, otvory nebo spáry), které by mohly umožnit průchod ohně nebo horkého kouře do jakékoli jiné části budovy. Vysoká kvalita a vysoká požární odolnost výrobkù Promat hraje klíčovou roli v požární bezpečnosti staveb. Je nezbytné, aby všechny otvory a spáry byly protipožárně ošetřeny, aby se zamezilo šíření požáru.

Promat poskytuje několik integrovaných a účinných řešení protipožární ochrany, včetně úspěšných a snadno instalovatelných systémů PROMASTOP® a PROMASEAL®. Všechny systémy a materiály Promat jsou certifikovány na vysokou požární odolnost, jsou v souladu s hlavními mezinárodními normami a mají prokázanou trvanlivost.

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť