PROMAT FENDOLITE® TG

Roztwór ogniochronny na bazie wermikulitu i cementu

Promat FENDOLITE®-TG to fabrycznie pakowana mieszanina na bazie wermikulitu i cementu portlandzkiego przeznaczona do ręcznego nakładania jako uzupełnienie natrysku ogniochronnego Promat FENDOLITE®-MII. Konstrukcje stalowe i betonowe chronione za pomocą Promat FENDOLITE®-TG mają zapewniona odporność ogniową nawet do 240 minut.

Promat FENDOLITE®-TG jest odporna na niszczące działanie wody (czy szoków termicznych) używanej podczas gaszenia z węży pożarniczych lub instalacji tryskaczowych. Pozostanie on na miejscu i nie będzie wrażliwy na oddziaływanie wiatru.

Dalsze informacje

Zastosowanie:

  • Konstrukcje stalowe i betonowe

Zalety:

Odporność ogniowa do 240 min; Odporność na uderzenia; Łatwa instalacja; Możliwość łatwego demontażu i ponownej instalacji

Uwaga
Wszystkie wartości fizyczne i mechaniczne są średnimi opartymi na standardowej produkcji i przetestowanymi zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Typowe wartości są podane jako wskazówka. Wyniki mogą się zmieniać w zależności od zastosowanych metod badawczych. Jeśli konkretna wartość ma pierwszorzędne znaczenie dla specyfikacji, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Promat.

 

Pobierz