PROMAT FENDOLITE® TG

Vermikulit a cementový základ

Promat FENDOLITE®-TG je určena pro ruční aplikaci, garantované složení směsi, na bázi vermikulitu a portlandského cementu, která se používá pro ruční opravy systémů FENDOLITE®-MII . Ocelové a betonové konstrukce chráněné pomocí Promat FENDOLITE®-TG mohou zajistit požární odolnost až 240 minut.

Účinnost přípravku Promat FENDOLITE®-TG: odolává vodě/tepelnému šoku při hašení požřáru. Zůstane na místě a nebude ovlivněn povětrnostními podmínkami.

Další informace

Aplikace:

  • Ocelové a betonové konstrukce

Výhody:

Až 240 minut požární odolnosti; odolné proti poškození nárazem; snadné použití; snadná instalace

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování