PROMATECT®-MT

Krzemianowo-wapniowe strukturalne płyty izolacyjne

PROMATECT®-MT samonośne płyty ogniochronne do przewodów wentylacyjnych i klap przeciwpożarowych oraz innych konstrukcji przemysłowych.

Dalsze informacje

Zastosowanie:

  • Budownictwo i przemysł;
  • Ochrona przeciwpożarowa;
  • Klapy przeciwpożarowe

Zalety:

  • Stabilne mechanicznie i wymiarowo;
  • Wysoka twardość powierzchni;
  • Obrabialne za pomocą narzędzi do obróbki drewna

Uwaga
Wszystkie wartości fizyczne i mechaniczne są średnimi opartymi na standardowej produkcji i przetestowanymi zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Typowe wartości są podane jako wskazówka. Wyniki mogą się zmieniać w zależności od zastosowanych metod badawczych. Jeśli konkretna wartość ma pierwszorzędne znaczenie dla specyfikacji, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Promat.

 

Pobierz