Zaptivke za prodore cevi i pitanja kod njihove primene

Slika višestrukog prodora

Ovo je treći članak u našoj seriji. U prvom i drugom bavili smo se temama kao što su zaptivke za prodore metalnih cevi, negorive izolacije cevi (konfiguracije CS, CI, LS ili LI), moguće konfiguracije krajeva cevi (U/U , U/C, C/U, C/C), rastojanja vešanja ili oslanjanja sklopova, cevi izrađene od gorivih materijala, zaptivke za prodore višeslojnih kompozitnih cevi i gorive izolacije cevi.

Sada je vreme da se osvrnemo na nekoliko najvažnijih faktora koje svaka građevinska firma treba da uzme u obzir, a koji nisu vezani za proizvođača ili specifično za Promatove proizvode.

Ugradnja obujmica

Kao opšte pravilo, u slučaju prodora kroz zid (osim zidova okana), sa obe strane prodora mora se postaviti obujmica za zaustavljanje požara, protivpožarna traka ili akril. U slučaju prodora kroz međuspratne konstrukcije, navedeni proizvodi moraju se ugrađivati uglavnom s donje strane, ali postoje i izuzeci: protivpožarna traka PROMASTOP®-W u međuspratnoj konstrukciji od lepljenog lameliranog drveta (CLT) koja se ugrađuje sa obe strane.

Nakon pažljivog proučavanja podataka koje smo dobili iz tabela u prethodnim člancima, možemo zaključiti da se protivpožarne obujmice PROMASTOP®-FC postavljaju na zidove/međuspratne konstrukcije (površinski montirane) ili u zidove/međuspratne konstrukcije (uzidane). Sve obujmice sa stabilnim metalnim kućištem se teoretski mogu ugraditi tako da se fiksiraju na površinu zaptivke prodora (površinski montirane) ili tako da se montiraju unutar prodora (uzidane) poravnate sa spoljašnjom površinom zaptivke. Imajte na umu da se obujmica može koristiti samo za ispitne postavke za koje postoji klasifikacija.

Primeri različitih načina ugradnje obujmica

Skrenimo pažnju na neke zanimljive činjenice za pravilno postavljanje protivpožarne obujmice:

 1. Prstenasti zazor između plastične cevi i potporne konstrukcije mora biti zaptiven u skladu sa ispitanom konfiguracijom; na primer popunjen mineralnom vunom određenog kvaliteta, a zaptivka prstenastog zazora na obe površine pomoću PROMASEAL®-A. Postavljanje protivpožarne obujmice bez zaptivke (otvor između cevi i potporne konstrukcije) je dozvoljeno samo ako su ispitivanje i klasifikacija izvršeni na taj način.
 2. Protivpožarna obujmica PROMASTOP®-FC je klasifikovana za upotrebu na lakim i masivnim zidovima, kao i međuspratnim konstrukcijama.
 3. Obujmica za površinsku montažu mora da se pričvrsti na lake zidove pomoću navojnih šipki M6 ili M8, dok su za masivne zidove dovoljni odgovarajući vijci. PROMASTOP®-FC se ne može pričvršćivati na lake zidove vijcima koji su podesni za gips-kartonske ploče (ovo se odnosi i na ostale proizvode i stoga se uvek mora proveriti metod pričvršćivanja obujmice na noseću konstrukciju tokom požarnog ispitivanja). Ista je situacija i sa prodorima sa mekom izolacijom: ako je obujmica klasifikovana za prodore sa mekom izolacijom, treba je dobro učvrstiti navojnim šipkama koje prolaze kroz ploče mineralne vune ili komade meke izolacije (teško je zamisliti da se bilo kakvim elementima za pričvršćivanje koji ne prolaze kroz čitavu konstrukciju može fiksirati obujmica tokom ispitivanja koje traje 90 minuta ili duže). Protivpožarna obujmica PROMASTOP®-FC je klasifikovana u zaptivci mekog prodora PROMASTOP®-CC od 2 x 50 mm pričvršćena pomoću navojnih šipki M6/M8, spiralnim vijcima od najmanje 60 mm ili AM oprugama sa vijcima M4 i pri uzidnoj ugradnji (pričvrsne poluge se nalaze između dve table mineralne vune).
Slika obujmice pričvršćene navojnim šipkama na lake zidove

Specijalne primene protivpožarnih obujmica

U nekim situacijama, kada količina ekspandirajućeg umetka sa dubinom ugradnje od 30 mm (PROMASTOP®-FC3) više nije dovoljna, moraju da se koriste posebne obujmice. Promat je stoga razvio veće protivpožarne obujmice PROMASTOP®-FC6 i PROMASTOP®-FC15, podesne za dubine ugradnje od 60 mm do 150 mm. Specijalne primene:

 • Spoljašnji prečnik cevi veći od 160 mm
 • zidovi okana (obujmica se mora ugraditi u zidove okna uz pristup spolja, okrenuta prema zidu, jer se ne može ugraditi s druge strane)
 • ugaoni (kosi) prodori
 • cevne spojnice
Slika specijalnih primena protivpožarnih obujmica

Zaptivke za prodore s protivpožarnom trakom PROMASTOP®-W

Zaptivke za prodore bez upotrebe protivpožarnih obujmica su vrlo ekonomično rešenje jer nema potrebe za skupim obujmicama s kućištem od nerđajućeg čelika, iako i one imaju svoja ograničenja. Protivpožarna traka se može koristiti samo kod uzidnih primena; samo u kombinaciji sa ispitanom mekom zaptivkom (protivpožarna traka i meki prodori ne mogu se menjati). Protivpožarna traka PROMASTOP®-W je klasifikovana u mekim zaptivkama PROMASTOP®-CC i PROMASTOP®-I u prodorima kroz zidove i međuspratne konstrukcije. Protivpožarna traka može da se ugradi samo u ravni sa spoljašnjom površinom zida ili međuspratne konstrukcije; može da bude isturena do 5 mm u odnosu na ravan meke zaptivke i ne sme se premazivati premazom koji je deo mekog sistema zaptivanja zajedno sa izolacijom (premaz bi sprečio proces ekspandiranja trake zbog efekta hlađenja i toplotne izolacije). Protivpožarna traka mora se ugraditi tako da njena ivica bude u istoj ravni sa donjom površinom meke zaptivke kod prodora kroz međuspratnu konstrukciju, a kod prodora kroz zid mora se poravnati sa spoljašnjim površinama sa obe strane meke zaptivke (imajući u vidu prethodno pomenutu mogućnost da bude isturena do 5 mm).

Broj slojeva (u zavisnosti od materijala i spoljašnjeg prečnika cevi) mora se uzeti u obzir (npr. požarna klasifikacija EI 120-U/C osigurava se sa dva sloja protivpožarne trake PROMASTOP®-W u mekoj zaptivki PROMASTOP®-CC od 2 x 50 mm za PVC-U, PE-HD, ABS, SAN+PVC, PP-H i PP-R cevi spoljašnjeg prečnika do 110 mm).

Slika mekih zaptivki za prodore sa protivpožarnom trakom PROMASTOP®-W
Dijagram primene prodora sa mekom izolacijom u lakim zidovima

Primena prodora sa mekom izolacijom u lakim zidovima

Po obimu otvora u lakim zidovima mora se napraviti okvir jer se ploče mineralne vune ne mogu pravilno ugraditi ako nema stabilne granične površine. Kod Promatovih prodora ivice se mogu formirati na tri načina:

 • Za formiranje ivica mogu se koristiti metalni zidni profili. Za preostale otvorene strane moraju se napraviti metalni profili. Ako duž obima postoji metalni profil, nije neophodno oblaganje otvora.
 • Ivica se može formirati od protivpožarnih ploča.
 • Ivice se mogu obložiti pločama zidne konstrukcije u slučaju postojećih metalnih profila.

Napomena! U slučaju drvenih pregradnih stubova, mora se napraviti razmak između otvora prodora i drvenog nosača od najmanje 100 mm, razmak između drvenog nosača i prodora mora biti zaptiven sa najmanje 100 mm izolacije s klasifikacijom reakcije na požar A1 ili A2 (prema standardu EN 13501-1).

Postavljanje ploča mineralne vune u ravan prodora kod prodora sa mekom izolacijom

Postoje različiti načini da se postavi potrebna izolacija od mineralne vune debljine 2 x 50 mm u međuspratne konstrukcije kako bi se postigla klasifikacija reakcije na požar EI 90:

 • u istom nivou sa gornjom ravni međuspratne konstrukcije
 • u istom nivou sa donjom ravni međuspratne konstrukcije
 • ploče mineralne vune su poravnate sa gornjom odnosno donjom ravni međuspratne konstrukcije
Ilustracija različitih načina ugradnje potrebne izolacije od mineralne vune debljine 2 x 50 mm u međuspratne konstrukcije

Mora se uzeti u obzir ispitana postavka izabranog proizvoda. Promatovi meki sistemi zaptivanja prodora PROMASTOP®-I ili PROMASTOP®-CC, klasifikovani su za sve tri postavke.

Rastojanja između instalacija unutar prodora

Minimalna udaljenost između instalacija i udaljenost instalacije od građevinske konstrukcije definisana je za najčešći prodor sa mekom zaptivkom; nije ih moguće postaviti gušće od postavke koja je definisana u ispitivanju. Sledeća tabela prikazuje sva rastojanja kod meke zaptivke PROMASTOP®-CC.

Predmet Razmak (mm)
Negoriva izolacija – Negoriva izolacija 0
Negoriva izolacija – Potporna konstrukcija/uokviravanje komponenti 0
Negoriva izolacija – PROMASTOP®-IM CJ21 0
Negoriva izolacija – kanali PROMATECT® 0
Negoriva izolacija – PROMASTOP®-FC 0
Kablovi, nosači kablova – Potporna konstrukcija/uokviravanje komponenti 0
Kablovi, nosači kablova – Kablovi, nosači kablova 0
Kablovi, nosači kablova – PROMASTOP®-FC 0
Kablovi, nosači kablova – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-FC 0
PROMASTOP®-FC – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-FC – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-FC – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-FC – kanali PROMATECT® 0
PROMASTOP®-FC – Potporna konstrukcija/uokviravanje komponenti 0
PROMASTOP®-W – Negoriva izolacija 0
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-W 0
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-IM CJ21 20
PROMASTOP®-W – PROMASTOP®-FC 0
PROMASTOP®-W – kanali PROMATECT® 30
PROMASTOP®-W – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-W – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-W – Potporna konstrukcija/uokviravanje komponenti 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASTOP®-IM CJ21 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASEAL®-A 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – PROMASEAL®-AG 0
PROMASTOP®-IM CJ21 – Potporna konstrukcija/uokviravanje komponenti 0
Između svih ostalih predmeta nije dodatno definisano 100

Ukupna količina instalacija u poprečnom preseku velikog prodora

Ceo poprečni presek sklopova (cevi sa pratećom instalacijom, kablova i njihovih potpornih konstrukcija) u velikim prodorima (meka zaptivka, čvrsti malter, obloge, cigle) ne može prelaziti 60% poprečnog preseka prodora.

Slika zaptivke za prodore cevi ili kablova kroz sendvič panele

Zaptivke za prodore cevi ili kablova kroz sendvič panele

Zaptivke za prodore cevi ili kablova u sendvič panelima se moraju posebno testirati.Promat je klasifikovao sisteme prodora sa sledećim zidovima od sendvič panela:

 • ArcelorMittal Pflaum FO-010-10-80/1000 ();meka zaptivka PROMASTOP®-CC od 2 x 50 mm sa maksimalnom veličinom otvora od: 2,00 m² (EI 120)
 • WP-F 100 (Brucha) = 0,16 m² (EI 90)
 • Kingspan KS 1100 CS; meka zaptivka PROMASTOP®-CC od 2 x 50 mm sa maksimalnom veličinom otvora od: 600 mm x 600 mm (do EI 60)

Ispitivani panel ArcelorMittal Pflaum Rockvool Panel FO-010-10-80 / 1000 mora imati debljinu ≥ 80 mm, sa okvirom napravljenim od PROMATECT®-100 protivpožarnih ploča (debljina ≥ 10 mm) postavljenih oko otvora pomoću vijaka za suvu gradnju (razmak ≤ 200 mm). Ploče PROMATECT®-100 moraju pokrivati ivičnu površinu otvora širine ≥ 50 mm.

Ovim završavamo našu serija od tri dela o zaptivkama za cevne prodore. Tema je opširna i složena i zahteva mnogo znanja i iskustva. Zbog toga vas molimo da se obratite našem tehničkom timu - VSTAVI PRAVI LINK preko veze navedene u nastavku. Rado ćemo odgovoriti na sva pitanja u vezi sa vašim projektima. Dizajnirajmo zajedno bezbednije zgrade.

U budučnosti planiramo još završni članak o zaustavljanju požara, koji opisuje zaptivke za prodore za kablove, snopove kablova i linearne spojeve (zazore).

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža