Kako se projektuje bezbedan put za evakuaciju?

Slika prikazuje osobu koja pokušava da nadje bezbedan put za evakuaciju

Kada započinjete izradu plana pasivne zaštite od požara, trebalo bi da vam prva stvar na umu bude bezbedan evakuacioni put. Bezbednost od požara je pre svega usmerena na bezbednost prisutnih korisnika zgrade. Da bismo spasili živote, u slučaju požara moramo obezbediti vreme i sredstva koji su potrebni za evakuaciju ljudi do mesta potpune bezbednosti.

Da bi se to postiglo, neophodno je da se zaštiti posebna trasa izlaska kojai se naziva “put za evakuaciju“ ili „evakuacioni put“, a definiše se kao siguran put (horizontalni i vertikalni) za ljude koji se kreću sa bilo kog mesta u zgradi ili objektu do bezbednog mesta, bez potrebe da im se pomogne spolja. Nije dovoljno da se putevima za evakuaciju obezbede samo siguran izlazak ljudi koji su ugroženi požarom. Ovakav put mora da omogući i brzo i efikasno spasavanje vatrogasaca koji uđu u zgradu radi gašenja požara ili potrage za ljudima koji se još uvek nalaze u njoj.

Pročitajte i Koliko je požar vreo? Požarne krive vreme - temperatura

Da bi se formirao delotvoran evakuacioni put, potrebna je primena različitih zaštitnih mera. Ukoliko oko evakuacionog puta obezbedite konstrukcije koje su otporne na požar, možete sprečiti ulazak požara dovoljno dugo da omogućite evakuaciju. Pred toga, možda će biti potrebno da se na putu za evakuaciju uspostavi natpritisak, kako bi se u slučaju požara sprečio ulazak dima.

Slika prikazuje znak za put za evakuaciju postavljen u hodniku zgrade

Glavni princip kod projektovanja evakuacionih puteva jeste sledeći: vreme koje je na raspolaganju za evakuaciju mora biti duže od vremena potrebnog za evakuaciju. Istraživanja pokazuju da je vreme koje je potrebno da ljudi primete požar, preduzmu mere i evakuišu se mnogo duže nego što bismo pomislili. Zbog toga bi evakuacioni put trebalo da odoleva požaru mnogo duže nego što pretpostavili.

Posebna pažnja se mora posvetiti evakuaciji starijih osoba ili osoba sa invaliditetom, jer će im biti potrebna posebna nega, više vremena ili dodatna sredstva za izlazak. Osim toga, mora se uzeti u obzir i bezbednost vatrogasaca, odnosno spasilačkih timova. Oni moraju biti u stanju da postupaju na način koji je najbezbedniji za evakuaciju ljudi i gašenje požara, kako bi spasili živote i sačuvali objekat.

Nivo protivpožarne zaštite koji treba obezbediti na evakuacionim putevima zavisi od nivoa rizika od požara u prostorijama. Opšte pravilo je da će u jednostavnim objektima koji imaju samo jedan sprat biti potrebne jednostavnije mere zaštite evakuacionih puteva nego u višespratnicama ili zgradama u kojima ljudi ne mogu brzo da se kreću: bolnicama, domovima za stare, školama i hotelima. Za ove složene objekte potrebni su mnogo napredniji, provereni planovi sa dobro integrisanim i bezbednim putevima za evakuaciju.

Budući da na mogućnosti evakuacije mogu da utiču i dim i toplota od požara, na putu za evakuaciju ne sme biti dima i gasova koji bi mogli da dovedu do onesposobljenosti.
To se naročito odnosi na požare u visoim zgradiama, u kojima se dim može podići i ozbiljno ugroziti mogućnost da ljudi napuste zgradu, kao i da spasilački timovi uđu u nju i izvrše svoje vatrogasne i spasilačke dužnosti. Stepeništa puna dima su opasna područja, sa velikom verovatnoćom da se prisutnim osobama dogodi nezgoda (klizanje, spoticanje i pad, panika ili međusobno sudaranje).

Slika prikazuje šemu evakuacionih puteva u slučaju požara

Sa praktične tačke gledišta, evakuacioni put treba smatrati požarnim sektorom u objektu, koji može biti horizontalan (hodnici, prostorije) ili vertikalan (stepeništa ili, u nekim slučajevima, šahtovi liftova). Stoga se oni moraju konstruisati uz primenu proizvoda i sistema kojima se garantuje određena otpornost na požar, kako u pogledu integriteta (E), tako i u pogledu izolacije (I), a u nekim slučajevima čak i zračenja (W).

Imajući u vidu da su evakuacioni putevi često i putevi ulaska spasilačkih timova, zahtevana klasa otpornosti na požar može da varira od EI30/EI60 za jednostavne objekte do EI90/EI120 za složene ili visoke objekte. I zidovi, plafoni i podovi moraju imati jednaku klasu otpornosti na požar, što važi i za protivpožarna vrata i sve prozore.

Uticaj nosivosti konstrukcije na evkuaciju u slučaju požara

Važno je napomenuti da i nosivost konstrukcije u uslovima požara igra bitnu ulogu kod evakuacionih puteva, uglavnom iz dva razloga:

  • Prerano rušenje dela konstrukcije, čak i ako nije pored evakuacionog puta, može dovesti do potpunog ili delimičnog uništenja evakuacionih puteva ili do njihove neefikasniosti.
  • Naročito u slučaju vertikalnih puteva za evakuaciju, deformacija ili čak urušavanje nosećih konstrukcija mogu da onemoguće korišćenje puta za evakuaciju, čak i ako on nije neposredno oštećen.

U nekim slučajevima, uglavnom kod stepeništa za slučaj opasnosti (ali ne samo kod njih), neophodno je održavati natpritisak kako bi se sprečio ulazak potencijalno toksičnih, nadražujućih ili uspavljujućih isparenja ili gasova. Zato se moraju koristiti kanali koji su otporni na požar, često u kombinaciji sa opremom ili kanalima za odimljavanje.

Kontaktirajte naše stručnjake za pomoć pri konstrukcije bezbednih outeva za evakuaciju u slučaju požara

Pročitajte više stručnih članaka o zaštiti od požara u gradjevinarstvu

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža