PROMADUCT®-500 sistem - rešenje za ventilaciju i odvođenje dima u ograničenim prostorima

Sistem kanala za ventillaciju i odvođenje dima sa konstrukcijom postavljen na plafonu objekta.

Slika 1: Primer sistema za ventilaciju i odvođenje dima implementiranog u podzemnoj garaži

Protivpožarni sistemi za ventilaciju su veoma važan element zaštite od požara u komercijalnim zgradama, zaštićenim prostorijama i na putevima za evakuaciju, oni se koriste da se akumulirana količina dima drži ispod nivoa koji bi onemogućio bezbednu evakuaciju ljudi i ugrozio bezbednost spasilačih timova zbog smanjene vidljivosti ili povećane toksičnosti. Iz tog razloga, pravilno projektovanje protivpožarne ventilacije i prilagođavanje postojećim uslovima u zgradi je od velike važnosti, ali je u praksi to zadatak koji često nije najlakše postići.

Postavljanje sistema za odvođenje dima i ventilaciju u garažama

Jedan od problema, posebno u podzemnim garažama, je ograničen prostor gde se vodi računa o svakom centimetru u visini prostorije koji se može „uštedeti“. Ovo je dovelo do ideje o uvođenju novog rešenja – trostranih kanala za ventilaciju i odvođenje dima, gde je četvrta strana kanala masivna tavanica (sa otpornošću na požar ne manjom od kanala), koji su u potpunosti ispitani. Međutim, pošto ne postoje ispitni standardi koji se odnose na takve kanale, Promat je zatražio od Odeljenja za požarna ispitivanja Instituta za građevinarstvo da izradi novu metodu ispitivanja. Na taj način, koristeći ogromno znanje i iskustvo Odeljenja za požarna ispitivanja Instituta za građevinarstvo, nestandardna ispitivanja otpornosti na požar bi se mogla vršiti na osnovu kriterijuma koji su navedeni u ispitnim standardima PN-EN 1366-1:2014 i PN-EN 1366-8:2006.

To je rezultiralo projektovanjem trostranih horizontalnih ventilacionih kanala sa klasom otpornosti na požar EI 120 (ho i↔o) S i trostranih kanala za odvođenje dima sa klasom otpornosti na požar EI 120 (ho)S1500 multi. Za dimovodne kanale, to znači da takvi kanali mogu da odvode dim i vruće požarne gasove iz dimnih zona lociranih u različitim požarnim sektorima ispunjavajući pritom kriterijume požarnog integriteta, izolacije i nepropustljivosti za dim u slučaju požara u trajanju ne kraćem od 120 minuta, uz radni pritisak u opsegu od +500 Pa do –1500 Pa. PROMADUCT kanali, prikazani na slici ispod, mogu da prolaze kroz više požarnih sektora i mogu imati maksimalni poprečni presek od 1,96 m2 (2300 mm x 850 mm).

Skica poprečnih preseka dva različita ventilaciona kanala za odvođenje dima PROMADUCT®500.

Slika 2: Poprečni presek PROMADUCT®-500 kanala širine do 1250 mm (levo) ili više (desno)

Razlike između trostranog i četvorostranog protivpožarnog kanala

Konstrukcija trostranih kanala PROMADUCT®-500 neznatno se razlikuje od četvorostrane verzije, zbog toga što je jedna od strana kanala u stvari betonska tavanica. Vertikalni zidovi kanala izrađeni od ploča za zaštitu od požara PROMATECT®-L500 debljine 50 mm pričvršćuju se na tavanicu pomoću čeličnih ugaonih nosača pokrivenih trakom od ploča PROMATECT®-L500, koji su zajedno fiksirani na tavanicu čeličnim ankerima. Osim toga, između gornje ivice ploče i površine plafonske konstrukcije postavlja se tanak sloj mineralne vune (maksimalne debljine 10 mm).

Ako je površina plafona neravna, mineralna vuna se može postaviti i između čeličnih ugaonih nosača i plafona (da bi se izravnala površina).

Bočna skica trostranog ventilacionog kanala za odvođenje dima PROMADUCT®-500 sa ucrtanim dimenzijama.

Slika 3: Konstrukcija trostranog PROMADUCT®-500 kanala

Tri zida (dve vertikalne strane i dno) kanala su spojena u uglovima čeličnim spojnim sredstvima (klamericama, vijcima ili ekserima), a svi spojevi ploča (uzdužni i poprečni) su zaptiveni lepkom Promat®K84, čime se obezbeđuje odgovarajuća nepropustljivost za dim na spojevima. Spojevi vertikalnih i horizontalnih strana mogu biti međusobno smaknuti ili mogu biti u jednoj ravni. Ovi spojevi su spolja prekriveni trakama minimalne širine 100 mm koje su formirane od ploča za zaštitu od požara PROMATECT®-H debljine 20 mm.

Za kanale PROMADUCT ®-500 širine veće od 1250 mm, koriste se dodatna ukrućenja izrađena od ploča PROMATECT®-L500, visine jednake visini kanala i širine od minimalno 400 mm. Rastojanje između ovih ukrućenja ne bi trebalo da prelazi 200 mm (Sl. 1).

Šta još kanale PROMADUCT®-500 čini posebnim?

Za ove kanale nisu potrebni sistemi vešanja koji se primenjuju kod četvorostrane verzije, tj. ne koriste se navojne šipke i montažne šine. Funkciju spoljašnjeg vešanja preuzimaju čelični ugaoni nosači koji se fiksiraju na površinu tavanice; zahvaljujući ovom rešenju, trostrani kanali zauzimaju još nekoliko centimetara manje prostora.

Još jedna prednost ovog sistema je manja potrošnja protivpožarnih ploča, a samim tim i niža ukupna cena materijala i radne snage, što čini ovaj sistem veoma ekonomičnim. Kanalima PROMADUCT®-500 nisu potrebne dilatacione spojnice i tokom požara ne dolazi do njihovih deformancija.

Jednostavnost, niska cena i dostupnost materijala čine sistem PROMADUCT®-500 idealnim rešenjem za projektante, izvođače i montažere.

< Nazad

 

 

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža