PROMATECT®-L500 protivpožarna građevinska ploča

PROMATECT®-L500 je laka kalcijum silikatna građevinska ploča za zaštitu od požara, otporna na vlagu, stabilnih dimenzija, velikog formata i samonoseća. Proizvodi se uz garanciju kvaliteta prema standardu ISO 9001.

PROMATECT®-L500 je lagana matrično konstruisana mineralna ploča, koja je bele/bež boje i ima fino brušenu površinu s jedne strane a blago saćastu teksturu sa suprotne strane.

PROMATECT®-L500 je hemijski inertna ploča i otporna je na razređene kiseline i baze. Ploče treba zaštititi tamo gde je verovatna pojava visokih koncentracija hemikalija.

Dodatne informacije

Područja primene:

Izvođenje samonosećih ventilacionih kanala, kanala za odvođenje dima i obloga kanala od čeličnog lima. PROMATECT®-L500 je predviđen za sledeće kategorije upotrebe (u skladu sa EAD 350142-00-1106): unutrašnja upotreba (tip Z₂) i unutrašnja upotreba u uslovima visoke vlažnosti (tip Z₁).

Prednosti:

  • otporna na efekte vlage
  • nema fizičkog propadanja kada se koristi u memljivim i vlažnim uslovima
  • tehničke karakteristike ne opadaju usled starenja ili vlage

Reakcija na požar: A1, non-combustible
Kategorija korišćenja: z1, z2
Približna alkalnost (pH): 9 pH
Približna suva gustina (kg/m³): 480 kg/m³
Približan faktor otpora difuziji vodene pare (μ): 3,2
Približna toplotna provodljivost @ 20 °C (W/m°K): 0,09 W/m K
Čvrstoća na savijanje u uzdužnom pravcu ploče (N/mm²): 3 N/mm²
Čvrstoća na zatezanje (u uzdužnom pravcu ploče) (N/mm²): 1,2 N/mm²
Čvrstoća na pritisak (u N/mm², vertikalno u odnosu na površinu ploče): 5,5 N/mm²

Napomena
Sve fizičke i mehaničke vrednosti su prosečne vrednosti koje se zasnivaju na standardnoj proizvodnji i testovima na osnovu internih procedura. Tipične vrednosti su date orijentaciono. Brojke se mogu razlikovati u zavisnosti od korišćenih metoda testiranja. Ako je neka vrednost od izuzetne važnosti za neku specifikaciju, javite se tehničkom odeljenju kompanije Promat.

 

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža