Lahke požarne plošče PROMATECT®-L500

Lahke požarne plošče so narejene na silikatni osnovi s cementnim vezivom, neobčutljive na vlago, dimenzijsko stabilne, v velikih formatih in samonosilne. Izdelane so po standardu ISO 9001. PROMATECT®-L500 je mineralna plošča z matrično strukturo. Je rahlo umazane bele/bež barve, na eni strani gladka, na drugi strani rahlo hrapava.

PROMATECT®-L500 je kemično inertna in odporna na razjedanje kislin in lugov. Plošče morajo biti zaščitene na mestih, kjer se lahko pojavijo kemikalije v visokih koncentracijah.

Dodatne informacije

Področja uporabe:

Uporabljajo se za izdelavo samostojnih zračnih vodov, požarnozaščitnih inštalacijskih in kabelskih kanalov (za ohranitev funkcije), za konstrukcije z visoko toplotno izolacijo, dimenzijsko stabilnostjo ter trdnostjo, kot tudi za oblaganje kanalov iz jeklene pločevine in izdelavo dimniških jaškov in dimovodnih naprav. Po EAD 350142-00-1106 so plošče PROMATECT®-L500 primerne za notranjo uporabo (tip Z₂) in notranjo uporabo v zelo vlažnih okoljih (tip Z₁).

Prednosti:

  • odporna na vlago
  • v primeru uporabe v vlažnih ali mokrih pogojih fizično ne propada
  • zmogljivost se ne slabša z leti ali vlago

Odziv na ogenj: A1, non-combustible
Kategorija uporabe: z1, z2
Alkalnost (pribl.): 9 pH
Gostota v suhem stanju (pribl.): 480 kg/m³
Difuzijska upornost prehoda vodne pare (pribl.): 3,2
Toplotna prevodnost pri 20 °C (pribl.): 0,09 W/m K
Upogibna trdnost (vzdolžno) (N/mm²): 3 N/mm²
Natezna trdnost (vzdolžno) (N/mm²): 1,2 N/mm²
Tlačna trdnost (pravokotno na površino plošče) (N/mm²): 5,5 N/mm²

Opomba
Vse fizične in mehanske vrednosti so povprečne vrednosti, določene na podlagi standardne proizvodnje in prever-jene skladno z internimi postopki. Značilne vrednosti so podane kot smernice. Številke se lahko spreminjajo glede na uporabljene metode testiranja. Če je določena vrednost ključna za specifikacijo, se prosimo posvetujte s Promatovim tehničnim oddelkom.

 

60 let strokovnega znanja
Preizkušene in certificirane rešitve
Globalna storitvena mreža