Nova rešitev prostorskih težav pri prezračevalnih kanalih in kanalih za odvod dima

Primer sistema za prezračevanje in odvod dima v podzemni garaži.

Slika 1: Primer sistema za prezračevanje in odvod dima v podzemni garaži

Požarni prezračevalni sistemi in kanali za odvod dima in toplote so zelo pomemben element požarne zaščite v poslovnih stavbah. V požarno zaščitenih prostorih in poteh za izhod v sili se kanali za odvod dima in toplote uporabljajo za to, da kopičenje dima zmanjšajo pod raven, pri kateri zaradi zmanjšane vidljivosti ali toksičnosti varna evakuacija ljudi ni mogoča, ogrožena pa je tudi varnost reševalnih ekip. Zato sta zelo pomembni pravilno načrtovanje požarnih prezračevalnih sistemov in njihovo prilagajanje obstoječim pogojem v stavbi, česar pa v praksi pogosto ni najlažje doseči.

Vgradnja sistemov za odvod dima in prezračevanje v garažah

Ena od težav, še zlasti v podzemnih garažah, je omejen prostor, kjer šteje vsak centimeter višine, ki ga lahko »prihranimo«. To je spodbudilo idejo o uvedbi nove rešitve – tristranskih kanalov za prezračevanje in odvod dima, pri katerih četrto steno kanala sestavlja masivna medetažna betonska plošča (s požarno odpornostjo, ki ni manjša od požarne odpornosti kanala) in ki so v celoti preizkušeni. Ker za takšne kanale ni izdelanih standardov za preizkušanje, je Promat zaprosil Laboratorij za požarno preizkušanje Inštituta za gradbeništvo, naj izdela novo metodo požarnega preizkušanja. Na ta način bi lahko z uporabo obsežnega znanja in izkušenj Laboratorija za požarno preizkušanje Inštituta za gradbeništvo izvedli nestandardne požarne preizkuse na podlagi meril standardov za preizkušanje požarne odpornosti PN-EN 1366-1:2014 in PN-EN 1366-8:2006.

Na podlagi tega so zasnovali tristranske horizontalne prezračevalne kanale z razredom požarne odpornosti (ho i↔o) S in tristranske kanale za odvod dima z razredom požarne odpornosti EI 120 (ho) S 1500 multi. Kanali za odvod dima s takšnimi požarnimi lastnostmi lahko odvajajo dim in vroče pline iz območij z dimom, ki se nahajajo v različnih požarnih ali dimnih sektorjih, hkrati pa izpolnjujejo merila požarne neprepustnosti, požarne izolativnosti in neprepustnosti za dim v primeru požara v trajanju vsaj 120 minut pri delovnem tlaku od +500 Pa do –1500 Pa. Kanali za dovod dima PROMADUCT, prikazani na spodnji sliki, so lahko speljani skozi mnogo požarnih območij in imajo lahko največjo površino prečnega preseka 1,96 m2 (2300 x 850 mm).

Ilustracija prečnih presekov dveh različnih prezračevalnih kanalov PROMADUCT®-500.

Slika 2: Kanala PROMADUCT®-500 v prečnem prerezu s širino kanala do 1250 mm in več

Razlike med tri- in štiristranskim požarnim kanalom

Zasnova pri tristranskih kanalih PROMADUCT®-500 se nekoliko razlikuje od štiristranske izvedbe, saj eno od sten kanala tvori medetažna betonska plošča. Vertikalne stene kanalov iz požarnih plošč PROMATECT®-L500 debeline 50 mm so povezane s tlemi z jeklenimi kotniki, prevlečenimi s prekrivnimi letvami iz plošč PROMATECT®-L500, vse skupaj pa je na medetažno ploščo pritrjeno z jeklenimi sidri. Poleg tega je med zgornjim robom plošč in stropno površino nameščen tanek sloj mineralne volne (debeline največ 10 mm).

Če je stropna površina neenakomerna, lahko mineralno volno namestite tudi med jeklene kotnike in stropom (da površino izravnate).

Ilustracija tristranskega kanala PROMADUCT®-500 v stranskem pogledu.

Slika 3: Zasnova tristranskega kanala PROMADUCT®-500

Tri stene (dve stranici in dno) kanalov so v vogalih spojene z jeklenimi pritrdilnimi elementi (sponke, vijaki ali žeblji) in vsi spoji med ploščami (vzdolžni in prečni) so zatesnjeni z lepilom Promat®K84, ki zagotavlja potrebno neprepustnost za dim na spojih. Spoji med vertikalnimi in horizontalnimi stranicami so lahko med seboj zamaknjeni ali poravnani. Ti spoji so na zunanji strani prekriti z 20 mm debelimi prekrivnimi letvami iz plošč PROMATECT®-H širine najmanj 100 mm.

Za kanale PROMADUCT®-500, ki so širši od 1250 mm, se uporabljajo dodatna ojačitvena rebra iz plošč PROMATECT®-L500, kjer je višina ojačitve enaka višini kanala, širina pa najmanj 400 mm. Razmik med temi ojačitvami ne sme presegati 200 mm (slika 1).

Po čem se kanali PROMADUCT®-500 še razlikujejo od drugih?

Pri tristranski izvedbi kanalov sistemi za obešanje niso potrebni, torej ni treba uporabljati navojnih palic in prečnih profilov . To funkcijo zagotavljajo jekleni kotniki, pritrjeni na površino stropa; zaradi te rešitve zavzamejo tristranski kanali še nekaj centimetrov manj prostora .

Druga prednost tega sistema je manjša poraba in s tem nižji stroški materiala in dela, zaradi česar je sistem zelo ekonomičen. Kanali PROMADUCT®-500 ne potrebujejo kompenzatorjev raztezka in se med požarom ne deformirajo.

Zaradi enostavnosti, nizkih stroškov in razpoložljivosti materialov je sistem PROMADUCT®-500 idealna rešitev za projektante, gradbenike in izvajalce.

< Nazaj

 

 

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja

Preizkušene in certificirane rešitve

Globalna storitvena mreža