Stručni članci o zaštiti od požara građevinskih objekata

Saznajte nešto više o idealnom načinu za pronalaženje rešenja za pasivnu protivpožarnu zaštitu od naših tehničkih stručnjaka i istraživača. Otkrijte detaljne članke o tehnici za protivpožarnu bezbednost, Promat metodama testiranja i inovativnim proizvodima koji će promeniti način gradnje. 

Prodori kablova – opšti aspekti i evropski standardi
6.4.2021.
Prodori kablova – opšti aspekti i evropski standardi
Kablovi, kablovski snopovi, kablovska creva, snopovi creva, prazne cevi, kablovski regali i lestvičasti kablovski nosači mogu takođe da prolaze kroz zaptivke prodora u zidovima i međuspratnim konstrukcijama i trebalo bi ih uzeti u obzir u svim fazama projektovanja i korišćenja. U poslednjem delu naše serije članaka o zaptivkama prodora objašnjeni su neki opšti aspekti vezani za prodore kablova.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža