PROMAPAINT®-SC3 reaktivni protivpožarni premaz

PROMAPAINT®-SC3 je protivpožarni premaz na vodenoj bazi za pouzdanu zaštitu čeličnih, betonskih i zidanih konstrukcija.

Dodatne informacije

Područja primene:

  • unutar građevinskih objekata
  • u otvorenim dvoranama
  • zaštitni premaz je predviđen za upotrebu u svim uslovima (unutrašnji, delimično izloženi i izloženi): u skladu sa ETAG 018-2 koji se koristi kao EAD

Prednosti:

  • vizuelni utisak (glatka površina nakon sušenja)
  • jednostavno se nanosi
  • može se prefarbati
  • upotrebljava se i za otvorene i za zatvorene poprečne preseke
  • pogodan za pocinkovane čelične konstrukcije
  • poboljšanje otpornosti na požar nosećih zidanih i armiranobetonskih elemenata
  • klase otpornosti na požar do R(EI) 180
Približno vreme sušenja (μm se osuši nakon 8 časova, 20 °C, 50% relativne vlažnosti vazduha): 7 d
Gustina (kg/m³ ± 0,05 kg/l): 1,35 g/cm³
Približno vreme sušenja (u časovima na 20 °C i 50% RH za 1 mm DMF): 6 h
Temperatura nanošenja min. (°C): 5 °C
Temperatura nanošenja max. (°C): 40 °C
Sadržaj čvrstih materija (%): 70 %
Viskozitet (Pa s na 20 °C): 31000 cps
VOC sadržaj (g/l): <10 g/l
Boja: Bela
Rok trajanja (u mesecima): 18 meseci
Skladištenje: Čuvati na hladnom i suvom mestu, zaštićenom od smrzavanja.
Temperatura skladištenja min. (°C): 5 °C
Temperatura skladištenja max. (°C): 40 °C

Napomena
Sve fizičke i mehaničke vrednosti su prosečne vrednosti koje se zasnivaju na standardnoj proizvodnji i testovima na osnovu internih procedura. Tipične vrednosti su date orijentaciono. Brojke se mogu razlikovati u zavisnosti od korišćenih metoda testiranja. Ako je neka vrednost od izuzetne važnosti za neku specifikaciju, javite se tehničkom odeljenju kompanije Promat.

 

Povezani dokumenti

Povezani dokumenti

60 godina stručnosti

Testirana i sertifikovana rešenja

Globalna servisna mreža