Pravila zaštite od požara kod čeličnih konstrukcija

Primjer protupožarne zaštite nosivih elemenata čelične konstrukcije

Čelik je anorganski građevni materijal koji postaje sve bitniji, zato je u modernoj građevini sve bitnija i protupožarna zaštita čeličnih konstrukcija. Čelik je klasificiran kao negoriv materijal za koji nije potrebna posebna certifikacija, a mnogobrojni programi istraživanja pokazuju da pojedine vrste čeličnih profila mogu pod punim opterećenjem ostati otporne na požar 30 minuta, a da pritom ne moraju biti upotrijebljeni nikakvi protupožarni materijali. Unatoč tomu spomenuto vrijedi samo za ograničeni broj čeličnih profila na temelju dopuštenog faktora presjeka Ap/V.

Nosivost čeličnih konstrukcija

Čelične konstrukcije gube značajan dio nosivosti pri temperaturi od otprilike 550 °C. Prilikom požara, u mnogim slučajevima temperatura može narasti preko 550 °C u roku od samo nekoliko minuta. Požarnim ispitivanjima utvrđuju se svojstva ispitnog uzorka na temelju međunarodno priznate krivulje požara kojom se prati odnos između vremena i temperature. Rast temperature ispitnih uzoraka na otprilike 550 °C u roku od samo 5 minuta, 850 °C nakon 30 minuta i 1000 °C nakon 90 minuta, potvrđuje potrebu za djelotvornim sustavima protupožarne zaštite čeličnih konstrukcija. Robusno izdržljive, dimenzijski stabilne i lako obradive građevne ploče PROMATECT® mogu se rezati i montirati kao obloga ili kućište čeličnih konstrukcijskih elemenata na gotovo svakom mjestu u suvremenim građevinskim kompleksima. Promatovi proizvodi i sustavi pružaju znanstvena rješenja za čeličnu konstrukciju u skladu s klasifikacijom prema propisima o otpornosti na požar u trajanju od 90 do 240 minuta.

Kako se ispituje i certificira protupožarna zaštita čeličnih konstrukcija?

Građevinski propisi obično nalažu da određeni elementi konstrukcije moraju biti otporni na požar od najmanje 30 minuta do najkraćega propisanog razdoblja. Debljina protupožarnog materijala ovisi o mnogim čimbenicima poput:

  • propisanog trajanja otpornosti na požar,
  • vrste zaštite, primjerice ploča, premaz, žbuka itd.,
  • površine dijela čeličnog profila izloženog požaru,
  • oblika i dimenzija čeličnog profila,
  • kritične temperature čeličnog elementa koju proračuna statičar.

Kako bi se utvrdilo kako ti različiti čimbenici utječu na otpornost na požar, svi Promatovi proizvodi i sustavi ispitani su u akreditiranim laboratorijima diljem svijeta prema mnogim normama. Ispitivanja obavljena u skladu s tim normama provode se i na opterećenim i neopterećenim gredama i stupovima zaštićenima protupožarnim materijalom. Temperature površine čelika prate se uz pomoć termo-parova kako bi se procijenila svojstva protupožarne zaštite.

U ovoj tablici prikazano je kako čvrstoća čelika opada s rastom temperature, tj. prikazana je promjena faktora efektivne granice razvlačenja običnih čeličnih elemenata u odnosu na temperaturu.

Primjerice, na temperaturi od 700 °C efektivna granica razvlačenja čelika razreda 43 (S275) iznosi 0,23 x 275 = 63,25 N/mm2.

Ispituju se i mnogi neopterećeni profili kako bi se dobili podaci za analitički proračun, izmjerila točna količina potrebne zaštite za najčešće čelične profile i osiguralo različito trajanje otpornosti na požar.

Oblik čeličnog profila također može imati važnu ulogu u utvrđivanju potrebne debljine zaštitnog materijala prilikom protupožarne zaštite čeličnih konstrukcija.

Za više informacija o čeličnim profilima obratite se lokalnoj Promatovoj ekipi. Dodatne su informacije dostupne i u našoj rubrici za preuzimanje dokumenata.

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža