Požarna preventiva kot pomemben vidik zaščite jekla

Primer nosilne jeklene konstrukcije.

Jeklo postaja vse pomembnejši gradbeni material, zato v ospredje stopa tudi požarna zaščita jeklenih konstrukcij, kot vse pomembnejši vidik sodobne gradnje.

Jeklo je anorgansko in brez posebnega certificiranja razvrščeno kot negorljivo. Številni raziskovalni programi kažejo, da nekatere vrste popolnoma obremenjenih prerezov jekla lahko dosežejo požarno odpornost 30 minut brez uporabe kakršnih koli materialov za dodatno požarno zaščito. Vendar pa to velja samo za omejeno število prerezov jekla, na osnovi dovoljenega faktorja prereza Ap/V.

Nosilnost jeklenih konstrukcij

Jeklena konstrukcija izgubi pomemben del svoje nosilnosti, ko doseže temperaturo približno 550 °C. V številnih scenarijih dejanskega požara temperatura jeklenih konstrukcij lahko v nekaj minutah preseže 550 °C. V požarnih preizkusih se požarne lastnosti preizkusnega vzorca merijo po mednarodno priznani požarni krivulji, ki odraža razmerje med časom in temperaturo. Temperature preizkusnih vzorcev, približno 550 °C v samo 5 minutah, 850 °C po 30 minutah in 1000 °C po 90 minutah niso samo tipične, temveč poudarjajo tudi potrebo po učinkovitih sistemih požarne zaščite jeklenih konstrukcij. Robustno vzdržljive, dimenzijsko stabilne in za obdelavo enostavne gradbene plošče iz kalcijevega silikata PROMATECT® se lahko z rezanjem in pritrjevanjem uporablja za oblaganje in zapiranje jeklenih konstrukcijskih komponent na praktično vsaki lokaciji sodobnega gradbenega kompleksa. Izdelki in sistemi Promat ponujajo sistematične rešitve za jeklene konstrukcije, v skladu s klasifikacijsko oznako požarne odpornosti od 90 do 240 minut.

Kako se požarna zaščita jeklenih konstrukcij preizkuša in certificira?

Tipični gradbeni predpisi običajno zahtevajo, da so določeni elementi konstrukcije odporni na ogenj najmanj 30 minut, pa vse do specificiranega najkrajšega časa trajanja. Debelina vsakega materiala za požarno zaščito je odvisna od številnih dejavnikov, kot so:

  • Trajanje specificirane požarne odpornosti;
  • Tip uporabljene zaščite, npr. plošča, barva, omet itd.;
  • Obod dela prereza jekla, ki je izpostavljen ognju;
  • Oblika in dimenzija prereza jekla;
  • Kritična temperatura jeklenega elementa, ki jo izračuna statični inženir;

Z namenom ugotavljanja, kako vsi ti različni dejavniki vplivajo na požarno odpornost, so bili vsi izdelki in sistemi Promat predmet preizkusov, ki so jih po različnih standardih izvajali akreditirani laboratoriji po svetu.

Preizkusi, opravljeni v skladu s temi standardi, se izvajajo tako na obremenjenih kot na neobremenjenih nosilcih in stebrih, ki so zaščiteni z materiali za požarno zaščito. Temperaturo površine jekla nadziramo s termočleni, s pomočjo katerih ocenjujemo učinkovitost delovanja požarne zaščite jeklenih konstrukcij.

Tabela prikazuje, kako se trdnost jekla zmanjšuje z naraščanjem temperature, t.j. spreminjanje faktorja efektivne natezne trdnosti normalnih jeklenih konstrukcij s temperaturo.

Denimo pri 700 °C efektivna natezna trdnost jekla kakovosti 43 (S275) znaša 0,23 x 275 = 63,25 N/mm2.

Z namenom pridobivanja podatkov za analitični izračun preizkušamo tudi serijo neobremenjenih prerezov jekla. Tako lahko natančno izmerimo, koliko zaščite je potrebno za najbolj pogoste prereze jekla in za zagotavljanje požarne odpornosti za različna časovna trajanja.

Pri določanju zahtevane debeline zaščitnega materiala lahko pomembno vlogo igra tudi oblika prereza jekla.

Za podrobnosti glede jeklenih konstrukcij in profilov se obrnite na vašo lokalno ekipo Promat. Nekaj dodatnih informacij lahko najdete tudi med našimi prenosi.

< Nazaj

 

 

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja

Preizkušene in certificirane rešitve

Globalna storitvena mreža