Обща информация относно пожарозащита на конструктивна стомана

Пример на носеща стоманена конструкция. Тъй като якостта на стоманата намалява с увеличаване на температурата, качеството на самата конструкция е от изключително значение.

Стоманата става все по-основен строителен материал и поради тази причина пожарозащитата на стоманените конструкции се превръща в изключително важен аспект на модерното строителство.

Стоманата е неорганична и се класифицира като негорима без изпитване и сертификация. Многобройни научноизследователски програми показват, че някои видове напълно натоварени стоманени елементи могат да достигнат устойчивост на огън от 30 минути, без прилагане на огнезащитни продукти. Това обаче, въз основа на допустимия фактор на масивност Аp/V, се отнася за ограничен брой стоманени сечения.

Носеща способност строителна стомана

При достигане на температура от приблизително 550 °C, конструктивната стомана губи значителна част от своята носимоспособност. При много действителни пожарни сценарии,температури над 550 °C се достигат само за минути. При огневите изпитвания, характеристиките на изпитвателните образци се определят съгласно международно призната огнева крива, проследяваща връзката между времето и температурата. Температури на образеца от приблизително 550 °C след само 5 минути, 850 °C след 30 минути и 1000 °C след 90 минути са не само характерни, но също така подчертават и необходимостта от ефективни пожарозащитни системи за конструктивната стомана.

Строителните пожарозащитни плоскости PROMATECT® се характеризират с дълготрайна здравина, стабилност на размерите и лесна работа. Те могат да се режат и захващат към обшивка или самите те да са елемент на обшивката на конструктивната стомана на почти всяко място във всеки съвременен строителен комплекс. Продуктите и системите на Promat предоставят научни решения за защита на конструктивна стомана от 90 до 240 минути в зависимост от необходимата класификацията по огнеустойчивост.

Как е изпитана и класифицирана пожарозащитата?

Строителните разпоредби изискват определени елементи от конструкцията да бъдат пожарозащитени за повече от 30 минути и до определен минимален период от време. Дебелината на всеки пожарозащитен материал зависи от редица фактори, като:

  • Продължителност на определената огнезащита
  • Вид на използваната защита, например плоскост, боя, мазилка и др
  • Обиколка на частта от стоманения профил, изложена на огнево въздействие
  • Форма и размери на стоманения профил
  • Критична температура на стоманения елемент, изчислена от инженерите.

За да се определи как тези различни фактори влияят върху огнеустойчивостта, всички продукти на Promat са изпитани по различни стандарти в акредитирани лаборатории по целия свят.

Изпитванията по тези стандарти са извършени върху защитени с пожарозащитни материали натоварени и ненатоварени греди и колони. За да се оценят характеристиките на пожарозащитата, с помощта на термодвойки се отчита температурата на повърхността на стоманата.

Таблица, показваща как якостта на стоманата намалява при увеличаване на температурата, т.е. промяната на ефективния коефициент на провлачване на нормална строителна стомана спрямо температурата.

Например при 700°C, ефективната граница на провлачване на стомана Клас 43 (S275) е 0,23 x 275 = 63,25 N/mm2.

За да се получат данни за аналитични изчисления на необходимата защита на най-често срещаните стоманени профили, както и осигуряване на пожарозащита за различни периоди от време, са изпитани и редица ненатоварени профили.

Важна роля при определянето на необходимата дебелина на защитния материал Формата на стоманеното сечение също може да окаже влияние.

За допълнителна информация относно стоманените профили, моля свържете се с местния екип на Promat.

Ще намерите още информация в секцията за изтегляне.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване