Vispārīga informācija par tērauda konstrukciju ugunsaizsardzību

An example of load-bearing steel structure

Tērauds ir aizvien biežāk būvniecībā izmantots materiāls, tāpēc tērauda konstrukciju ugunsaizsardzība ir svarīga mūsdienīgu konstrukciju daļa. Tērauds ir neorganiska viela. Tā tiek klasificēta kā nedegoša bez speciālas sertificēšanas. Dažādi testi ir pierādījuši, kad noteiktu profilu pilnīgi nospriegots tērauds bez jebkādas papildu aizsardzības var aizsargāt no uguns izplatīšanās 30 minūtes. Tomēr tas attiecas tikai uz noteikta profila tēraudu, balstoties uz pieļaujamo profila koeficientu Ap/V.

Strukturālā tērauda pieļaujamā slodze

Sasniedzot 550 °C temperatūru, strukturālais tērauds zaudē lielu daļu savas nestspējas. Ugunsgrēka gadījumā tērauds bieži 550 °C temperatūru sasniedz dažās minūtēs. Ugunsgrēka testu laikā parauga īpašības tiek vērtētas saskaņā ar starptautiski atzīto ugunsgrēka līkni, kurā tiek norādīts laiks un temperatūras attiecība. Situācija, kad 5 minūtēs tiek sasniegta parauga 550 °C temperatūra, 30 minūtēs – 850 °C, bet 90 minūtēs –1 000 °C, ir ierasta. Tas vienlaikus mudina meklēt efektīvas tērauda konstrukciju aizsardzības sistēmas. Būvniecības kalcija silikāta plāksne PROMATECT® ir izturīga un ilgmūžīga, tās izmēri saglabājas stabili, to viegli apstrādāt, griezt un piestiprināt plakanām virsmām vai tērauda konstrukcijas elementiem gandrīz visās mūsdienu ēku kompleksu vietās. “Promat” produkti un sistēmas ir pārbaudīti tērauda konstrukcijām paredzēti risinājumi, kuru ugunsizturība ir no 90 līdz 240 minūtēm.

Kā tiek testēta un sertificēta tērauda konstrukciju ugunsaizsardzība?

Parasti tiek prasīts, lai noteiktu konstrukcijas elementu ugunsizturība būtu no 30 minūtēm līdz norādītajam minimālajam laikam. Ugunsdrošo materiālu biezums ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, no:

  • norādītā ugunsizturības ilguma;
  • izmantotā aizsardzības tipa, piemēram, plāksnes, krāsas, izsmidzināmi materiāli u.c.;
  • tērauda daļas perimetra, uz kuru iedarbojas uguns;
  • tērauda šķērsgriezuma formas un izmēriem;
  • inženiera aprēķinātās tērauda detaļas kritiskās temperatūras. Lai tiktu noteikta šo faktoru ietekme uz ugunsizturību, visi “Promat” produkti un sistēmas tiek pārbaudīti akreditētās laboratorijās visā pasaulē pēc dažādiem standartiem.

Saskaņā ar šiem standartiem veiktie testi notiek gan nesošām, gan nenesošām sijām un kolonnām, kuras aizsargātas ar ugunsdrošiem materiāliem. Tērauda virsmu temperatūra tiek vērota ar termopāriem, lai novērtētu ugunsaizsardzības efektivitāti.

A table that shows how the strength of steel reduces as temperatures rise, i.e. variation of effective yield strength factor of normal structural steels with temperature.
< Back

 

 

“Promat” tehniskā palīdzība

Jautājiet mūsu tehniskās palīdzības komandai par pasīvās ugunsdrošības risinājumiem, produktiem un sistēmām, vērsieties pēc padoma par to ierīkošanu...

Tehniskie dokumenti

Šeit atradīsiet produktu datu lapas, sistēmu bukletus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīšanas instrukcijas un citus dokumentus, kuri var būt nepieciešami, lai īstenotu savu nodomu.

60 gadu pieredze

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Pasaules pakalpojumu tīkls