Üldteave teraskonstruktsioonide tulekaitse kohta

An example of load-bearing steel structure

Teras on ehituses üha sagedamini kasutatav materjal, mistõttu teraskonstruktsioonide tulekaitse on moodsate konstruktsioonide oluline osa. Teras on anorgaaniline materjal, mis on klassifitseeritud mittesüttivaks ka ilma erisertifitseerimiseta. Mitmed katsed on näidanud, et kindla profiiliga täielikult pingestatud teras võib ilma täiendava kaitseta kaitsta tule leviku eest 30 minuti jooksul. Kuid see kehtib ainult teatud profiiliga terase kohta, mis põhineb lubatud profiiliteguril Ap / V.

Struktuurilise terase lubatud koormus

Kui temperatuur jõuab umbes 550 °C-ni, kaotab struktuuriline teras suure osa oma kandevõimest. Tulekahju korral saavutab terase temperatuur mõne minuti jooksul sageli temperatuuri 550 °C. Tulekatsete ajal hinnatakse testi omadusi vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud tulekõverale, mis näitab aja ja temperatuuri suhet. Olukord, kus 5 minutiga saavutatakse 550 °C katsetemperatuur, 30 minutiga 850 °C temperatuur ja 90 minutiga 1000 °C temperatuur, pole tavaline ja paneb otsima ka teraskonstruktsioonide tõhusamaid kaitsesüsteeme. PROMATECT® kaltsiumsilikaadist ehitusplaat on tugev ja vastupidav, selle mõõtmed püsivad stabiilsena, seda on hõlbus töödelda, lõigata ja paigaldada fassaadile või teraskonstruktsioonielementidele peaaegu kõigis moodsate hoonekomplekside kohtades. Promati tooted ja süsteemid on metalltarinditele sobivad järeleproovitud lahendused, mille tulekindlus on 90 kuni 240 minutit.

Kuidas testitakse ja sertifitseeritakse teraskonstruktsioonide tulekaitset?

Üldiselt peavad teatud konstruktsioonielemendid olema tulekindlad alates 30 minutist kuni näidatud minimaalse ajani. Tulekustutusmaterjalide paksus sõltub erinevatest teguritest, näiteks:

  • tulepüsivuse täpsustatud kestusest;
  • kasutatud kaitse tüübist, näiteks plaadid, värv, pihustatavad materjalid jne;
  • tulega kokkupuutuva terasosa ümbermõõdust;
  • terase ristlõike kujust ja mõõtmetest;
  • inseneri välja arvutatud terasosa kriitilisest temperatuurist. Nende tegurite mõju tulepüsivusele testitakse kõikide Promati toodete ja süsteemide puhul akrediteeritud laborites üle kogu maailma vastavalt paljudele standarditele.

Nende standardite kohaselt tehtavad katsed teostatakse nii koormatud kui ka koormamata tuletõkkematerjalidega kaitstud talade ja sammastega. Tulekaitse tõhususe hindamiseks jälgitakse teraspindade temperatuuri termopaaride abil.

A table that shows how the strength of steel reduces as temperatures rise, i.e. variation of effective yield strength factor of normal structural steels with temperature.

Näiteks kui temperatuur on 700 °C, on 43 klassi (S275) terase faktiline tihedus 0,23 x 275 = 63,25 N/mm2.

Testitakse ka mitmesugust mittekandvate profiilvormidega terast, et saada andmeid analüütiliste arvutuste jaoks ja täpselt mõõta, kui palju on vaja kaitset enimkasutatavate terase profiilvormide korral, ja selleks, et tagada tulekindlus erinevatel ajavahemikel.

Terase ristlõike kuju on oluline ka kaitsematerjali vajaliku paksuse määramisel. Kui on vaja rohkem teavet terase ristlõigete kohta, võtke ühendust kohaliku Promati meeskonnaga. Lisateavet leiate ka meie allalaaditavate failide jaotisest.

Kogemus 60 aastat

Testitud ja sertifitseeritud lahendused

Ülemaailmne teenindusvõrk