Intumescentni protupožarni premaz za čelik – PROMAPAINT®

Intumescentni premaz nanešen na čeličnu strukturu

Intumescentni premaz koji često nazivamo i intumescentnom bojom jedan je od najjednostavnijih i najučinkovitijih načina protupožarne zaštite nosivih građevnih elemenata. Intumescentni premaz odgađa rušenje konstrukcije pomoću izolacije konstrukcijskih elemenata (stupova, greda, podova i krovova) koji podupiru zgradu te tako pomaže ostvariti razine vatrootpornosti utvrđene u smislu vremenskog trajanja. Stoga je taj premaz sukladan najvišem prioritetu pasivne protupožarne zaštite, sprečavajući rušenje zgrade, omogućujući dovoljno vremena za evakuaciju ljudi iz nje te čineći zgradu sigurnijom za interventne službe i tim za spašavanje.

Intumescentni premaz sve se više primjenjuje u osiguravanju pasivne protupožarne zaštite za nosive građevne elemente, posebno za nosive čelične konstrukcije i sve je popularniji materijal u suvremenom arhitektonskom dizajnu za industrijske i poslovne zgrade. Kao sredstvo protupožarne zaštite taj premaz ima nekoliko prednosti:

 • ne modificira unutarnja svojstva materijala, npr. mehanička svojstva;
 • njime se lako rukuje i
 • različite vrste intumescentnih boja mogu se upotrebljavati na velikom broju različitih materijala kao što su čelik, drvena građa, kompozitni elementi i beton.
Intumescentni premaz nanešen na različite materijale, uključujući drvo i čelik

Kako funkcionira intumescentni premaz?

Intumescentni premaz reaktivni je premaz koji kad je izložen toplini bubri, povećava svoj obujam i smanjuje svoju gustoću. Intumescentna boja je premaz koji reagira na vrućinu tako što bubri na kontrolirani način izrazito povećavajući svoj obujam; pritom nastaje velik broj mjehurića koji formiraju ugljenu čađu koja kao izolacijski sloj štiti podlogu.

Opseg djelovanja intumescentnih proizvoda jest sprječavanje rušenja konstrukcije zgrade, koje se može dogoditi ako čelični nosivi elementi dospiju u kritično stanje.

Kad je riječ o čeliku, to je povezano s kritičnom temperaturom definiranom kao temperatura kod koje nosiva sposobnost postaje jednaka učinku opterećenja (što znači da je čelični element vrlo blizu rušenja). Kritična temperatura čelika može se kretati od 350 °C do 750 °C, što uglavnom ovisi o rasporedu opterećenja, ali u većini se slučajeva kreće između 500 °C i 620 °C.

Kad je riječ o betonu, njegovo kritično stanje povezano je s kritičnom temperaturom armature (koja se normalno kreće između 350 °C do 500 °C) i dosezanjem temperature od 500 °C unutar betonskog elementa.

Kad je riječ o drvenoj građi, kritično stanje povezano je s preostalim dijelom nosivog drvenog elementa nakon gorenja.

Kako pravilno nanijeti intumescentni premaz na čelične materijale – savjeti za pripremu

Intumescentni premazi uvijek su dio sustava. Kad je riječ o čeličnim elementima, sustav uključuje antikorozivni temeljni premaz i (kasnije) završni premaz, dok je kod temeljnog premaza bitno osigurati prianjanje za podlogu u hladnom stanju, antikorozivnu zaštitu i priljepljivost intumescentne čađe koja se formirala tijekom izloženosti vatri. Završni premaz ima estetsku ulogu te, u slučaju posebno agresivnih atmosferskih utjecaja, funkciju brtvljenja kako bi se spriječilo brzo propadanje i nefunkcionalnost intumescentnog sloja i utjecanje vremenskih prilika na njegovo ponašanje.

Čelični se elementi prije nanošenja odgovarajućeg temeljnog premaza moraju pripremiti u skladu sa švedskim standardom SA 2.5. Ako je to već učinjeno, površinu treba očistiti od masnoće, ulja, prašine ili bilo kojeg drugog onečišćivača koji može priječiti vezanje za podlogu.

Odgovarajući temeljni premazi, ispitani s osnovnim Promatovim proizvodima jesu:

 • Akril
 • uljni alkidi s manjim ili srednjim udjelom ulja
 • dvokomponentna epoksidna temeljna boja
 • epoksidna temeljna boja bogata cinkom (sadržava oko 80 % cinkova metalnog praha po jedinici mase)
 • epoksidna temeljna boja bogata cinkom (sadržana oko 96 cinkova metalnog praha po jedinici mase)
 • cinkov silikat
 • polibutadien (Promat® TY ROX).

Priprema betona i drvene građe ovisi o fizičkom stanju podloge. Za više informacija, molimo vas obratite se našem tehničkom odjelu.

Podrobniji pogled na ispravno nanesen intumescentni premaz na čeličnoj konstrukciji

Za brzo i potpuno nanošenje intumescentnih premaza najbolje je rabiti sustave bezzračnog raspršivanja boje. Četke i valjci također se mogu rabiti.

 1. Intumescentna boja nanesena raspršivanjem, četkom ili valjkom.
 2. Završni premaz (ako je potreban) nanesen raspršivanjem, četkom ili valjkom. 3 Temeljni premaz odobren na temelju međunarodnog certifikata ili od strane Promata. Molimo vas obratite se našem Tehničkom odjelu.
 3. Stup ili greda čelične konstrukcije. Očistiti, osušiti i odstraniti prašinu, ulje, ostatke od varenja ili hrđu i sve ostale materijale koju mogu spriječiti dobro prianjanje TE očistiti pjeskarenjem u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima.

Što je to debljina suhog filma (DSF) kod intumescentnih premaza?

Debljina suhog filma i količina materijala potrebna za određeno vrijeme vatrootpornosti (R 30, 60, 90, 120 minuta ili više) ovise o različitim čimbenicima.

Debljinu suhog filma intumescentnih proizvoda za nosive čelične konstrukcije određuju sljedeći čimbenici:

 • Faktor mase (koji se još naziva i masivnost ili faktor konstrukcije ili Hp/A ili Ap/V), omjer između površine čelika izloženog požaru i debljine čeličnog profila. Što je faktor mase veći, čelični se profil brže zagrijava te je potrebna veća debljina protupožarnog materijala.
 • Izloženost ili broj strana izloženih požaru. Ovisno o tome je li riječ o stupu ili gredi, kompozitnom elementu ili šupljem profilu …?
 • Kritična temperatura je ograničavajuća temperatura kao funkcija stupnja uporabe. Što je niža kritična temperatura, to će je čelični profil brže postići te će biti potrebnija veća debljina protupožarnog materijala.
 • Trajanje ili klasifikacija požara ili razina potrebne zaštite (R 60, R 120, itd.).
 • Standardi ispitivanja i odobrenja. Različiti standardi i odobrenja mogu određivati različite debljine za istu vrstu zaštite.

Kad treba mjeriti debljinu mokrog filma (WFT) i debljinu suhog filma (DFT)?

Tijekom primjene potrebno je često mjeriti debljinu mokrog filma (WFT) pomoću mjerača debljine mokrog filma (češlja).

Da biste odredili debljinu suhog filma (DFT) na temelju debljine mokrog filma (WFT), nužno je pomnožiti vrijednost WFT-a specifičnim brojem koji varira od proizvoda do proizvoda. Za Promatov asortiman proizvoda vrijednost se kreće između 0,68 i 0,7 (Za više informacija vidjeti tehnički list s podacima određenog proizvoda).

Maksimalna debljina koja se može primijeniti za svaki premaz varira od proizvoda do proizvoda te ovisno o utrošku materijala (TSR: teoretska stopa premazivanja).

Nakon što se premaz osuši treba obaviti mjerenje debljine suhog filma pomoću odgovarajućeg kalibriranog mjerača. Najbolje je upotrijebiti elektromagnetski indukcijski mjerač koji ima statističku funkciju za pohranu očitanja i izračunavanje prosjeka. Tamo gdje očitanja debljine suhog filma uključuju temeljni premaz i/ili završni premaz mora se za te premaze uzeti u obzir određeno odstupanje i oduzeti ga od ukupno očitane vrijednosti.

Trebam li primijeniti završni premaz na intumescentnu boju za zaštitu čelika?

Intumescentna boja za uobičajenu primjenu u interijerima može se upotrebljavati bez dodatnih dekorativnih završnih premaza. Dodavanje završnog premaza nužno je kod vanjske poluizložene uporabe i kod uporabe u uvjetima visoke vlažnosti zraka.

Priroda okoliša čijim će utjecajima biti izloženi zaštitni premazi može utjecati na njihovu trajnost ili njihovo ponašanje u slučaju požara. Ako je potrebno, na premaz intumescentne boje mora se nanijeti završni premaz bilo kao zaštita od propadanja zbog utjecaja iz okoliša ili u dekorativne svrhe.

Kako da odaberem najbolju vrstu intumescentne boje za svoj projekt?

Završni premaz mora se specificirati u skladu s projektiranom svrhom uporabe sustava i uvjeta u okolišu.

Sljedeće kategorije uporabe definirane su za protupožarne proizvode u skladu sa smjernicama ETAG 018:

 • Tip X: Reaktivni sustav premaza namijenjen svim uvjetima uporabe (unutarnja, poluizložena i izložena)
 • Tip Y: Reaktivni sustav premaza namijenjen unutarnjoj i poluizloženoj uporabi. Ova posljednja uključuje temperature ispod 0 °C, ali ne i izloženost kiši, međutim uključuje ograničenu izloženost UV zračenju (koja nije procijenjena)
 • Tip Z1: Reaktivni sustav premaza namijenjen unutarnjoj uporabi (isključujući temperature ispod 0 °C) s vrlo visokom vlažnosti zraka.
 • Tip Z2: Reaktivni sustav premaza namijenjen unutarnjoj uporabi (isključujući temperature ispod nule) s razredima vlažnosti koji se razliku od Z1.

Ako se zaštite određenim završnim premazom (ovisno o vremenskim uvjetima), intumescentne boje mogu se primijeniti i u uvjetima vrlo visoke vlažnosti zraka, za poluizloženu ili izloženu uporabu.

Glavne su kemijske obitelji završnog premaza za zaštitu okoliša:

 • dvokomponentni poliuretanski završni premaz
 • dvokomponentni akrilni poliuretan
 • kopolimerni akril
 • poliuretan
 • akrilni poliuretan
 • epoksidni premaz
 • uretanski alkid

Mogu li intumescentnom bojom zaštiti betonske ili drvene konstrukcije?

Intumescentne boje mogu se upotrebljavati i za zaštitu betona kod kojeg se debljina potrebna za određeno vrijeme vatrootpornosti izračunava u skladu s kritičnom temperaturom čelične armature (između 350 °C i 500 °C) i betonskog gornjeg sloja (najmanja udaljenost između površine obuhvaćene armature i vanjske površine betona).

(Posebno transparentan) intumescentni premaz može se upotrijebiti i za zaštitu drvene građe, jer usporava reakciju na požar i poboljšava požarni razred.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža