Protupožarne ploče – gradnja sigurnijih zgrada

Pogled iznad prostrane sobe zaštićene Promat protupožarnim pločama
Ilustracija kako protupožarna ploča funkcionira u praksi

Protupožarne ploče: suzbijanje širenja požara i vrućine

Kad u zgradi izbije požar, bitno je da ostane tamo gdje je i nastao te da nosive konstrukcije zadrže nosivost dovoljno dugo da omoguće ljudima da se evakuiraju i da se operacije spašavanja uspješno dovrše. Namjena protupožarnih ploča jest da omoguće upravo to budući da su otporne na vrućinu i isijavanje nastalo vatrom. Zahvaljujući njihovoj slaboj vodljivosti i visokoj toplinskoj apsorpciji te malom skupljanju radi održavanja svoje prostorne cjelovitosti, one osiguravaju da temperatura s druge strane ploče za vrijeme požara u zgradi dulje ostane niska.

Detaljna slika primjene protupožarne ploče, uključujući spone i spojeve

Prostorna cjelovitost (E)

Zahvaljujući tim odlikama protupožarne ploče mogu se upotrebljavati za mnogobrojne namjene, uključujući protupožarne pregrade kod:

  • podjele na požarne odjeljke u zgradama
  • obloge radi zaštite nosive konstrukcije zgrade
  • obloga električnih kabela
  • obloga ventilacijskih i dimovodnih kanala.

Kod svih tih primjena protupožarna ploča ima istu funkciju. Na jednoj strani ploče je vrućina s požarom koji plamti, a na drugoj strani temperatura ostaje niska.

Držeći požar i vrućinu zatvorene iza protupožarnih ploča, požar se ne širi kroz zgradu, a temperatura nosivih konstrukcija ne raste previše te ljudi imaju vremena pobjeći na sigurno, vatrogasci i spasioci mogu intervenirati, konstrukcija zgrade se ne urušava, a vrući dim može se izbacivati (važno za sigurnost ljudi) dok sustavi o kojima ovisi sigurnost u zgradi i dalje funkcioniraju.

Vatrootpornost

Ovisno o primjeni ploče, izraz „vatrootpornost“ može imati različita značenja. U europskim ispitnim normama prisutni su različiti kriteriji. Najvažniji su kako slijedi:

  • R: Nosivost – asposobnost konstrukcije da nosi teret bez urušavanja.
  • E: Prostorna cjelovitost – sposobnost sprečavanja prodora plamena i vrućih plinova.
  • I: Izolacija – sposobnost ograničenja rasta temperatura na hladnoj strani. U većini slučajeva temperatura na hladnoj strani u prosjeku se ne smije povećati za više od 140 °C ili 180 °C u bilo kojoj pojedinačnoj točki.

Na primjer nosiva čelična konstrukcija sa zaštitom od vatre, koja u slučaju požara može izdržati minimalno 90 minuta jest “R 90”, a pregradni zid koji zadržava plamen izvana te zadržava nisku temperaturu od minimalno 60 minuta jest “EI 60”.

Slika vatrootporne ploče Promatect-H

Reakcija na požar ili gorivost

Ako materijal gori, on može pridonijeti razvoju požara. Ponašanje materijala izloženog vrućini naziva se reakcija na požar (gorivost) i izražava se klasom npr. A1, A2, B, C itd. Klase A1 i A2 smatraju se negorivim materijalima. Sve Promat protupožarne ploče su negorive “A1”, što je najbolja (i najsigurnija) moguća klasifikacija. Te ploče uključuju PROMATECT®-100, PROMATECT®-200, PROMATECT®-AD, PROMATECT®-L, PROMATECT®-L500, PROMATECT®-H, PROMATECT®-XS i MASTERBOARD®.

Slika različitih vatrootpornih ploča Promat

Tipovi ploča

Postoje različiti tipovi protupožarnih ploča različitih tehnologija proizvodnje i sastava. Neke ploče više se oslanjaju na vrijednosti termičke izolacije, a druge na sposobnost apsorpcije vrućine, ali u konačnici sve one imaju za cilj maksimizirati smanjenje temperature na hladnoj strani u usporedbi s opožarenom stranom.

No nije sve u termičkom učinku. Svaki tip ploče odlikuje njegovo ponašanje tijekom požara. Na primjer stezanje, pucanje ili deformacija pri izloženosti požaru mogu smanjiti učinkovitost ploče. Promat ploče karakterizira visoka termička stabilnost tako da one pokazuju vatrootpornost i pod najtežim uvjetima.

Među Promat pločama ima različitih tipova ploča te je na raspolaganju velik izbor debljina ploča i svaka je prilagođena specifičnoj protupožarnoj primjeni. Osim učinka vatrootpornosti, svaki od različitih tipova ploča posjeduje konkretne prednosti kao što su jednostavna montaža, otpornost na udar ili otpornost na izloženost vremenskim nepogodama.

Protupožarne ploče – uvijek dio sustava

Protupožarna ploča sama po sebi ne može zaustaviti požar. Za njezinu učinkovitost bitno je da se montira s ispravnim tipovima i razmacima potkonstrukcije, a različite ploče treba ispravno spojiti kako plamen ne bi prodirao kroz bilo kakve otvore. Ako se ploča steže ili deformira u znatnoj mjeri, tada su potrebna složenija rješenja za spojeve i kutove. Način obrade spojeva opisan je u izvještajima o ispitivanju i uputama za montažu ploče. Ako se upute za montažu vjerno ne slijede, npr. izostavljanje, ili nemarno postavljanje zahtijevanog punila za fuge, uporaba krivog tipa pričvršćenja ili razmak među pričvršćenjima veći od dopuštenog, vatrootpornost tijekom izloženosti požaru bit će znatno smanjena.

Kako su Promat ploče optimirane na termičku stabilnost i mehaničku čvrstoću, u većini se slučajeva ploče jednostavno mogu postaviti i pričvrstiti metalnim pričvrsnicama (npr: vijci, klamice, svornjaci) bez potrebe obrađivanja spojeva. Stabilna ploča omogućuje jednostavan sustav koji će biti pouzdaniji jer ostavlja malo prostora za greške tijekom montaže. Dodatna prednost je očita: jednostavan postupak montaže štedi vrijeme i smanjuje troškove.

Protupožarni učinak ovisi o sustavu

Učinak vatrootpornosti karakteristika je sustava, a ne same ploče. Tijekom protupožarnog ispitivanja učinak ovisi o složenoj interakciji temperaturnih tokova, stezanja i deformacija. Stoga se klasifikacija vatrootpornosti uvijek mora zasnivati na rezultatima ispitivanja u odnosu na konkretnu primjenu, tip ploče, debljinu i postupak montaže. Mogućnost da se kalkulacijama proširi opseg ograničena je jer je složeno ponašanje koje se javlja tijekom požara teško šablonizirati, a ekstrapolacija rezultata ispitivanja općenito nije dopuštena.

Prema tome, kad se gleda na rješenja za protupožarnu ploču, bilo da je riječ o pregradnom zidu, zaštiti konstrukcije, oblaganju kabela ili kanalima za odvođenje dima, uvijek promatrajte sustav, a ne samo ploču te se oslonite na protupožarne klasifikacije koje su utvrdili neovisni instituti.

Ostala svojstva protupožarnih ploča

Mi se svi nadamo da do požara neće doći i stoga ploča mora imati dobra svojstva u odnosu na druga mjerenja. Ploča mora biti čvrsta kako bi se oduprla različitim izloženostima za svojega radnog vijeka u zgradi.

Na primjer izloženost vrućini, hladnoći, vlazi, izravna ili neizravna izloženost vremenskim nepogodama ili mehaničkom utjecaju podrazumijeva specifične zahtjeve za ploču. Ovdje različiti tipovi ploča imaju specifične vrijednosti čvrstoće. Klasifikacija mjerodavne trajnosti vrši se prema Europskom dokumentu za ocjenjivanje 350142-0-1106 (prije ETAG 018-4). Većina je Promat ploča klasificirana za trajanje od 25 godina (najbolji mogući rezultat) za unutarnju namjenu, a u nekim slučajevima i za poluizloženu primjenu.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža