Pretuguns plāksnes – drošāka ēku būvēšana

A view over a spacious room protected by Promat’s fire protective boards
An illustration of how fire resistant board works in practice

Ugunsdrošās plāksnes ugunsgrēkam neļauj izplatīties un aizsargā no karstuma

Ja ēkā izceļas ugunsgrēks, ir ļoti svarīgi, lai uguns neizplatītos, bet nesošās konstrukcijas pietiekami ilgi saglabātu savas īpašības. Tad cilvēki var paspēt evakuēties un ir iespējams veikt glābšanas operācijas. Tieši tam ir paredzētas ugunsdrošās plāksnes, jo tās aiztur uguni un karstumu. Tās slikti vada karstumu, labi to absorbē, nesaraujas un saglabā viengabalainību, tāpēc palīdz nodrošināt, lai ugunsgrēka laikā temperatūra otrā plāksnes pusē ilgstoši saglabātos zema.

A detailed picture of a fire board application, including fixings and joints

Viengabalainība (E)

Šo īpašību dēļ ugunsdrošās plāksnes izmanto dažādiem nolūkiem, tajā skaitā kā pretuguns starpsienas:

  • būvju ugunsdrošības nodalījumu ierīkošanai;
  • ēkas nesošo konstrukciju aizsargāšanai, tās pārklājot;
  • elektrokabeļu aizsardzībai;
  • dūmu izvadīšanas un vēdināšanas kanāliem.

Visos šajos gadījumos ugunsdrošās plāksnes veic vienu un to pašu funkciju. Uguns, kas plosās vienā plāksnes pusē, rada karstumu, bet otrā pusē temperatūra saglabājas zema.

Ja uguns un karstums tiek noturēts aiz ugunsdrošajām plāksnēm, uguns neizplatās ēkā un nesošo konstrukciju temperatūra pārāk stipri nepalielinās. Tāpēc cilvēkiem ir pietiekami daudz laika droši atstāt ēku, ugunsdzēsības un glābšanas dienests var veikt glābšanas darbus, ēkas konstrukcija nesabrūk, karstie dūmi tiek izvadīti (tas ir svarīgi cilvēku drošībai), bet drošībai svarīgās sistēmas ēkas iekšienē saglabā savu funkcionalitāti.

Ugunsizturība

Ievērojot to, kur tiek lietota plāksne, terminam “ugunsizturība” var būt atšķirīga nozīme. Eiropas testēšanas standartos tiek minēti vairāki kritēriji. Paši svarīgākie:

Slodzes nestspēja (R) – konstrukcijas spēja izturēt slodzi nesagrūstot. Viengabalainība (E) – spēja apturēt liesmas un karstās gāzes. Termoizolētība (I) – spēja ierobežot temperatūras paaugstināšanos pusē, uz kuru neiedarbojas uguns. Bieži temperatūra tajā pusē, uz kuru neiedarbojas uguns, vidēji paaugstinās ne vairāk kā par 140 Celsija grādiem vai temperatūra atsevišķos punktos paaugstinās ne vairāk kā par 180 grādiem. Ugunsizturība vienmēr tiek norādīta minūtēs, paprasti pa klasēm, ik pa 30 minūtēm. Piemēram, no uguns aizsargāta tērauda nesošā konstrukcija, kas var pasargāt no uguns izplatīšanās vismaz 90 minūtes, tiek marķēta R-90, bet starpsiena, kas vismaz 60 minūtes aizsargā no liesmu izplatīšanās un saglabā zemu temperatūru, tiek marķēta ar EI 60.

LASĪT VAIRĀK PAR UGUNSIZTURĪBAS RĀDĪTĀJIEM >>

Product picture of fire resistant board PROMATECT®-H stacked on top of each other

Ugunsreakcija

Materiāls degšanas laikā palīdz izplatīties ugunij. Ugunsreakcija – būvizstrādājuma, uz kuru iedarbojas uguns liesmas, reakcija uz uguns iedarbību. Tā tiek norādīta klasēs, piemēram, A1, A2, B, C u.c. A1 un A2 klases būvizstrādājumi uzskatāmi par nedegošiem. Visas “Promat” ugunsdrošās plāksnes ir A1 klases. Tā ir labākā (un drošākā) iespējamā klasifikācija. Šai klasei pieskaitāmas šādas plāksnes: PROMATECT®-100, PROMATECT®-200, PROMATECT®-L, PROMATECT®-L500, PROMATECT®-H, PROMATECT®-XS.

Picture of various fire resistant boards by Promat

Plākšņu veidi

Tiek ražotas dažādu veidu un atšķirīga sastāva ugunsdrošās plāksnes, kas izgatavotas pēc dažādām tehnoloģijām. Ir plāksnes, kuras tiek izmantotas termoizolācijai, citas siltuma absorbēšanai, tomēr galu galā tās visas paredzētas, lai pēc iespējas samazinātu temperatūru tajā plāksnes pusē, kuru neietekmē uguns, salīdzinot ar uguns ietekmēto pusi.

Svarīgas ir ne tikai termiskās īpašības. Visu veidu plāksnes atšķirīgi reaģē uz uguni. Piemēram, plāksnes efektivitāti var pasliktināt plaisas, kas rodas ugunsgrēka laikā, plāksnes saraušanās vai deformācijas. “Promat” plāksnēm raksturīga liela termiska stabilitāte, tās ir ugunsizturīgas pat visnelabvēlīgākajos apstākļos.

“Promat” piedāvā dažādu veidu un dažāda biezuma plāksnes, no kurām katra paredzēta noteiktiem ugunsdrošības risinājumiem. Atšķirīgajām plāksnēm ne tikai piemīt atšķirīgas ugunsdrošības īpašības, bet arī citas priekšrocības, piemēram, tās viegli uzstādīt, tās ir izturīgas pret triecieniem un vides iedarbību.

Ugunsdrošās plāksnes – neatņemama sistēmas daļa

Ugunsdrošā plāksne viena pati ugunsgrēku neapturēs. Lai plāksnes izpildītu savu uzdevumu, tās jāpiestiprina ar atbilstošām stiprinājuma detaļām, ievērojot nepieciešamo stiprināšanas attālumu. Atšķirīgas plāksnes pareizi jāsavieno, lai liesmas nevarētu izplatīties pa spraugām. Ja plāksne stipri saraujas vai deformējas, tad nepieciešami sarežģītāki stiprināšanas un savienojumu risinājumi, piemēram, stiprinājuma saspiedēji, metāla konstrukcijas, savienojumu aizpildījums. To norāda plākšņu testu atskaitēs un uzstādīšanas instrukcijās. Ja netiek ievērotas uzstādīšanas instrukcijās norādītās prasības, piemēram, netiek izmantots vai pavirši tiek izmantots nepieciešamais savienojumu aizpildījums, tiek izmantotas nepareizas stiprinājuma detaļas / stiprinājumi tiek izmantoti lielākā attālumā par norādīto, tad ugunsizturība ugunsgrēka laikā ievērojami samazinās.

Tā kā “Promat” plāksnēm piemīt optimāla termiskā stabilitāte un mehāniskā stiprība, diezgan bieži plāksnes tiek piestiprinātas ar skavām, neapstrādājot savienojumus. Ja plāksne ir stabila, sistēma ir vienkārša un daudz uzticamāka, jo var izvairīties no piestiprināšanas kļūdām. Papildu ieguvums ir acīmredzams: vienkāršā piestiprināšana ietaupa laiku un samazina izmaksas.

Ugunsizturības īpašības atkarīgas no sistēmas

Ugunsizturības īpašības saistītas ar visu sistēmu, ne tikai ar plāksni. Veicot ugunsgrēka testus, īpašības ir atkarīgas no sarežģītas temperatūras plūsmu, sarašanās un deformāciju mijiedarbības. Tāpēc ugunsizturības klasifikācija vienmēr pamatojas testu rezultātos, ievērojot plāksnes veidu, biezumu un uzstādīšanas paņēmienu. Iespējas paplašināt pielietojumu, veicot aprēķinus, ir ierobežotas, jo sarežģītās reakcijas, kas norisinās ugunsgrēka laikā, ir grūti modelēt, bet testu rezultātu ekstrapolēšana parasti netiek atļauta.

Tāpēc, izvēloties ugunsdrošo plākšņu risinājumus – starpsienas, konstrukciju aizsardzību, kabeļu izolācijas vai dūmu izvadīšanas kanālus, vienmēr jāvērtē sistēma, ne tikai plāksne, un jāvadās pēc neatkarīgu institūciju izstrādātās ugunsizturības klasifikācijas.

Citas ugunsdrošo plākšņu ekspluatācijas īpašības

Mēs visi ceram, ka ugunsgrēki neizcelsies, tāpēc plāksnēm jāpiemīt arī citām īpašībām. Tām jābūt izturīgām, lai visā lietošanas laikā ēkā tās izturētu dažāda veida iedarbību.

Piemēram, plāksnēm izvirzītas prasības karstuma, aukstuma, mitruma, tiešu vai netiešu meteoroloģisku apstākļu iedarbībai un mehāniskai iedarbībai. Tāpēc atšķiras arī plākšņu stiprība. Izturības klasifikācija veikta, vadoties pēc Eiropas novērtēšanas dokumenta 350142-0-1106 (agrāk – ETAG 018-4). Lielākā daļa “Promat” plākšņu klasificē kā piemērotas lietošanai 25 gadus (tas ir vislabākais iespējamais rezultāts) telpās un atsevišķos gadījumos kā izmantojamas ar daļēju aizsardzību no vides iedarbības.

< Back

 

 

“Promat” tehniskā palīdzība

Jautājiet mūsu tehniskās palīdzības komandai par pasīvās ugunsdrošības risinājumiem, produktiem un sistēmām, vērsieties pēc padoma par to ierīkošanu...

Tehniskie dokumenti

Šeit atradīsiet produktu datu lapas, sistēmu bukletus, ekspluatācijas īpašību deklarācijas, uzstādīšanas instrukcijas un citus dokumentus, kuri var būt nepieciešami, lai īstenotu savu nodomu.

60 gadu pieredze

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Pasaules pakalpojumu tīkls