Tuletõkkeplaadid – turvalisemate ehitiste jaoks

A view over a spacious room protected by Promat’s fire protective boards
An illustration of how fire resistant board works in practice

Tuletõkkeplaadid takistavad tule levikut ja kaitsevad kuumuse eest

Kui hoones tekib tulekahju, on väga oluline, et tuli ei leviks ja kandekonstruktsioonid säilitaksid oma omadused piisavalt kaua, et inimesed jõuaksid evakueeruda ja oleks võimalik teostada päästeoperatsioone. Just selline ongi tuletõkkeplaatide eesmärk, kuna plaadid on tule- ja kuumakindlad. Nende soojusjuhtivus on madal ja plaadid neelavad hästi soojust, ei kahane ning säilitavad terviklikkuse, aidates sellega tagada, et plaadi teisel küljel püsiks temperatuur tulekahju ajal pikka aega madal.

A detailed picture of a fire board application, including fixings and joints

Terviklikkus (E)

Nende omaduste tõttu kasutatakse tuletõkkeplaate paljudes valdkondades, sealhulgas:

  • tuletõkkesektsioonide paigaldamiseks hoonetesse;
  • hoone kandekonstruktsioonide kaitsmiseks;
  • elektrikaablite kaitseks;
  • suitsu väljatõmbe- ja ventilatsioonikanalites.
  • Kõigil neil juhtudel täidavad tuletõrjeplaadid sama funktsiooni. Plaadi ühel küljel möllav tuli põhjustab kuumust, teisel pool jääb temperatuur madalaks.

Hoides tuld ja soojust tuletõkkeplaatide taga, ei levi tuli läbi hoone ja kandekonstruktsioonide temperatuur ei tõuse liiga palju. Selle tulemusel on inimestel piisavalt aega, et lahkuda hoonest ohutult, tuletõrje- ja päästeteenistused saavad läbi viia päästetöid, hoone konstruktsioonid ei varise kokku, kuum suits tõmmatakse välja (see on oluline inimeste turvalisuse tagamiseks) ning hoone sees olevad olulised süsteemid säilitavad oma funktsionaalsuse.

Tulekindlus

Võttes arvesse seda, kus plaati kasutatakse, võib „tulekindlus“ tähendada erinevaid asju. Euroopa testimisstandardites on kirjas mitu kriteeriumi. Tähtsaimad on:

Kandevõime (R) – konstruktsiooni võime taluda koormust kokkuvarisemiseta.

Terviklikkus (E) – võime peatada leegi ja kuuma gaasi imbumist.

Isolatsioon (I) – võime piirata temperatuuri tõusu tulest puutumata poolel. Keskmine temperatuur ei tõuse tulest puutumata poolel üle 140 ºC või üksikutes kohtades enam kui 180 kraadi.

Tulepüsivust väljendatakse alati minutites, tavaliselt klassides, mis jagunevad 30 minutiks. Näiteks tähistatakse tulekahju eest kaitstud terasest tugikonstruktsiooni, mis suudab tulekahju leviku eest kaitsta vähemalt 90 minutit, R-90, vähemalt 60 minutit tule leviku eest kaitsev ja madalat temperatuuri hoidev vahesein tähistatakse EI 60.

Product picture of fire resistant board PROMATECT®-H stacked on top of each other

Reaktsioon tulekahjule

Põlemisel aitab materjal tulekahjul levida. Reaktsioon tulekahjule on leegiga kokkupuutuva aine reageerimine tulekahju mõjudele ja see klassifitseeritakse klassidena A1, A2, B, C jne. Klassi A1 ja A2 materjale peetakse mittepõlevaks. Kõik Promati tuletõkkeplaadid kuuluvad A1 klassi ja tegemist on parima (ja turvalisima) võimaliku klassifikatsiooniga. Sellesse klassi kuuluvad ka need plaadid: PROMATECT®-100, PROMATECT®-200, PROMATECT®-L, PROMATECT®-L500, PROMATECT®-H, PROMATECT®-XS.

Picture of various fire resistant boards by Promat

Plaatide tüübid

Toodetakse erinevat tüüpi, erineva koostise ja tehnoloogiaga tuletõkkeplaate. Mõnda plaati kasutatakse soojusisolatsiooniks, teisi aga soojuse neeldumiseks, kuid nende kõigi eesmärk on vähendada temperatuuri tulekahjust mitte mõjutatud poolel, võrreldes selle poolega, mis on tulekolde pool.

Lisaks on olulised ka muud, mitte ainult termilised omadused. Erinevat tüüpi plaadid reageerivad tulele erinevalt. Näiteks võivad plaadi efektiivsust vähendada tulekahju ajal tekkinud praod, plaadi kokkutõmbumine või deformatsioonid. Promati plaatidel on kõrge termiline stabiilsus ja plaadid on tulekindlad ka kõige ebasoodsamates tingimustes.

Promat pakub erinevat tüüpi ja paksusega plaate, igaüks neist on ette nähtud erinevatele tulekaitselahendustele. Erinevatel plaatidel on erinevad tulekaitse omadused ja neil on ka muid eeliseid, näiteks paigaldamise lihtsus, löögikindlus ja keskkonnamõju.

Tuletõkkeplaadid on süsteemi lahutamatu osa

Ainuüksi tuletõkkeplaat ei peata tule levikut. Selleks, et plaadid vastaksid oma otstarbele, tuleb need kinnitada ettenähtud vahedega sobivate kinnitusdetailidega ja erinevad plaadid tuleb nõuetekohaselt ühendada nii, et leegid ei tungiks läbi vahede. Kui plaat tõmbub tugevalt kokku või deformeerub, on vaja keerukamaid kinnitus- ja ühenduslahendusi, näiteks kinnitusklambreid, metallkonstruktsioone ja vuugitäiteid. See on kirjas plaatide katseprotokollides ja paigaldusjuhendites. Kui ei järgita paigaldusjuhendis ette nähtud nõudeid, näiteks ei kasutata või kasutatakse mitte nõuetekohaselt vuugitäidet, kasutatakse mittesobivaid kinnitusdetaile või kinnitatakse need suurema kui ette nähtud vahega, väheneb tulekindlus tulekahju ajal märkimisväärselt.

Promati plaadid paistavad silma optimaalse termilise stabiilsuse ja mehaanilise tugevuse poolest, üsna sageli paigaldatakse neid vaid klambritega kinnitades, ilma vuuke töötlemata. Kui plaat on stabiilne, muutub süsteem palju usaldusväärsemaks, kuna välditakse paigaldusvigu. Lisaeelis on ilmne: lihtne paigaldamine säästab aega ja raha.

Tulepüsivusomadused sõltuvad süsteemist

Tulepüsivusomadused on seotud kogu süsteemiga, mitte ainult plaadiga. Tulekatsetustes on tuvastatud, et omadused sõltuvad temperatuurivoogude, kokkutõmbumise ja deformatsioonide keerulisest koostoimest. Sellest tulenevalt põhineb tulepüsivuse klassifitseerimine alati asjakohaste katsete tulemustel, võttes arvesse plaadi tüüpi, paksust ja paigaldamisviisi. Võimalused laiendada kasutusvaldkonda pelgalt arvutusi tehes on piiratud, kuna keeruline on modelleerida reaktsioone tulekahju ajal ja katsetulemuste ekstrapoleerimine pole üldjuhul lubatud.

Seetõttu tuleb tuletõkkeplaatide lahendusi - vaheseinu, konstruktsioonikaitset, kaabliisolatsioone või suitsu väljatõmbekanaleid – valides alati hinnata süsteemi, mitte vaid plaati, ja juhinduda sõltumatute asutuste kehtestatud tulepüsivuse klassifikatsioonidest.

Muud tuletõkkeplaatide omadused

Me kõik loodame, et tulekahjusid ei juhtu, seetõttu peavad plaatidel olema ka muud pikaajalised omadused. Need peavad olema vastupidavad mitmesugustele mõjudele kogu ehitise eluea jooksul.

Näiteks esitatakse plaatidele nõudeid, mis on seotud kuumuse, külma, niiskuse, ilmastiku otsese või kaudse mõju ja mehaaniliste mõjuga. Seetõttu erineb ka plaatide tugevus. Vastav vastupidavusklassifikatsioon kehtestati vastavalt Euroopa hindamisdokumendile 350142-0-1106 (endine ETAG 018-4). Enamik Promati plaate on klassifitseeritud kasutamiseks 25 aastat (parim võimalik tulemus) siseruumides ja mõnel juhul kasutamiseks osalise keskkonnakaitsega.

Kogemus 60 aastat

Testitud ja sertifitseeritud lahendused

Ülemaailmne teenindusvõrk