Vatrootpornost – ispitivanje sustava, a ne proizvoda

Ispitivanje stakla u peći na otpornost na požar

Pojava požara podrazumijeva kompleksne znanstvene postupke i procedure ispitivanja otpornosti na požar u svrhu pružanja unutarnjeg mira. Dva incidenta koja uključuju požare nikad nisu identična: razvoj požara ovisi o uzroku, požarnom opterećenju, konstrukciji i obliku. Iz kuta gledanja konstrukcije i oblika, posao specifikacije sustava zaštite od požara posebno je izazovan.

Svaka zemlja ima svoj regulatorni okvir kako bi se pomoglo u identifikaciji rješenja koja su prikladna za određene projektne zahtjeve i klase uporabe. Međutim, realnost zgradarske ili strukturalne požarne zaštite, kao i kompleksan način na koji požar stvara interakciju s građevnim materijalima znači da se službeni propisi moraju primijeniti isključivo kao minimalna osnova za sustave zaštite od požara. Također, potrebno je uzeti u obzir posebne zahtjeve projekata koji često mogu tražiti razvoj pasivnih sustava zaštite od požara. U takvim slučajevima standardni protokoli testiranja nisu opcija.

Tada je potrebno provesti postupke ispitivanja koji su znatno bliži stvarnim uvjetima. Navedeno će osigurati da sastavljači tehničkih uvjeta/specifikacija budu sigurni da odabran sustav udovoljava posebnim zahtjevima zgrada i njihovim korisnicima.

Ispitivanje svojstava sustava, ne proizvoda

Glavno je pitanje kako materijali djeluju međusobno. Kakav je utjecaj na požarna svojstva drva kad ono naliježe na okvirnu konstrukciju od betona? Odredbe i građevinski propisi odnose se uglavnom na pojedinačne proizvode, no na požar utječu svojstva i interakcija kombiniranih konstrukcijskih elemenata koji djeluju kao sustav/cjelina. Najvažniju ulogu pritom imaju proizvođači materijala. Oni moraju kreirati opremu za ispitivanje koja proučava svojstva proizvoda koji su u međusobnoj interakciji.

To se odnosi na ispitivanje sustava i metoda ispitivanja koje odgovaraju stvarnim uvjetima koliko je to najviše moguće. To je posebno važno za neuobičajene i revolucionarne dizajne kod kojih se materijali upotrebljavaju na neočekivane načine. Ispitivanje pojedinačnih elemenata konstrukcije, poput standardne čelične grede, nije jednako kao i razumijevanje kako će impresivan čelični strop na londonskoj postaji King’s Cross reagirati i održavati čvrstoću konstrukcije prilikom izlaganja požarnom opterećenju.

Ispitivanje zida i stropa u peći na otpornost na požar

Sustav pregradnih zidova u modernom apartmanu ili uredu rijetko će odražavati standardne modele i njihovu reakciju na požar. Nastat će prodori od utičnica, telefonskih žica ili kabela za satelitsku televiziju, mijenjajući način ponašanja sustava za vrijeme izlaganja požarnom opterećenju. Potrebno je uzeti u obzir i različite kutove kao i odnos između zidova i stropova te položaj nosivih elemenata, što će se razlikovati od slučaja do slučaja. Bitna je komponenta upravljanja protupožarnom zaštitom da se ti elementi uzmu u obzir prilikom razvoja i ispitivanja materijala kako bi se osigurala njihova očekivana svojstva sada i u budućnosti kad korisnici mogu dodavati ili zamijeniti instalacije. U Promatu ispitujemo kompletne sustave zidova i stropova sa svim mogućim prodorima od instalacija in situ.

Suradnja u nabavnom lancu vrlo je bitna kad je riječ o požaru

Primjena robusnijih procesa ispitivanja otpornosti na požar nije dovoljna sama po sebi. Znanje je potrebno prenijeti na sve razine lanca nabave tako da sastavljači tehničkih uvjeta/specifikacija mogu razumjeti zašto bi jedan sustav zaštite od požara bio bolji u odnosu na drugi te kako međusobni utjecaj materijala može utjecati na svojstva zgrade.

Nužno je da proizvođači materijala dijele svoja stručna znanja s partnerima iz nabavnog lanca. U tom se smislu sastavljači tehničkih uvjeta/specifikacija trebaju udružiti s proizvođačima od samih početaka projekta gdje se još uvijek može utjecati na proces projektiranja.

Građevinarstvo nastavlja s razvojem, s novim metodama gradnje, modernim metodama i inovativnim materijalima koji dolaze. To je ključno za izgradnju kvalitetnijih, ekonomičnijih i u konačnici boljih zgrada koje udovoljavaju zahtjevima za život u 21. stoljeću. Međutim, ako ćemo nastaviti s pomicanjem granica proizvodnje materijala i građevinske prakse, moramo osigurati da naš pristup ispitivanju materijala i razvoju prati takve promjene.

Razvoj boljeg razumijevanja kako se različiti materijali ponašaju zajedno od ključnog je značenja. Za nove i tradicionalne proizvode ključno je bolje razumijevanje uvjeta i opterećenja kojima će biti izloženi u stvarnim uvjetima. To će pomoći da se osigura da zgrade koje mi gradimo u budućnosti budu sigurne i pomognu nam ispuniti kreativnu viziju arhitekata i sastavljača tehničkih uvjeta/specifikacija te pružaju potrebnu sigurnost korisnicima zgrade.

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža