Vatrootpornost – ispitivanje sustava, a ne proizvoda

Ispitivanje stakla u peći na otpornost na požar

Pojava požara podrazumijeva kompleksne znanstvene postupke i procedure ispitivanja otpornosti na požar u svrhu pružanja unutarnjeg mira. Dva incidenta koja uključuju požare nikad nisu identična: razvoj požara ovisi o uzroku, požarnom opterećenju, konstrukciji i obliku. Iz kuta gledanja konstrukcije i oblika, posao specifikacije sustava zaštite od požara posebno je izazovan.

Svaka zemlja ima svoj regulatorni okvir kako bi se pomoglo u identifikaciji rješenja koja su prikladna za određene projektne zahtjeve i klase uporabe. Međutim, realnost zgradarske ili strukturalne požarne zaštite, kao i kompleksan način na koji požar stvara interakciju s građevnim materijalima znači da se službeni propisi moraju primijeniti isključivo kao minimalna osnova za sustave zaštite od požara. Također, potrebno je uzeti u obzir posebne zahtjeve projekata koji često mogu tražiti razvoj pasivnih sustava zaštite od požara. U takvim slučajevima standardni protokoli testiranja nisu opcija.

Tada je potrebno provesti postupke ispitivanja koji su znatno bliži stvarnim uvjetima. Navedeno će osigurati da sastavljači tehničkih uvjeta/specifikacija budu sigurni da odabran sustav udovoljava posebnim zahtjevima zgrada i njihovim korisnicima.

Ispitivanje svojstava sustava, ne proizvoda

Glavno je pitanje kako materijali djeluju međusobno. Kakav je utjecaj na požarna svojstva drva kad ono naliježe na okvirnu konstrukciju od betona? Odredbe i građevinski propisi odnose se uglavnom na pojedinačne proizvode, no na požar utječu svojstva i interakcija kombiniranih konstrukcijskih elemenata koji djeluju kao sustav/cjelina. Najvažniju ulogu pritom imaju proizvođači materijala. Oni moraju kreirati opremu za ispitivanje koja proučava svojstva proizvoda koji su u međusobnoj interakciji.

To se odnosi na ispitivanje sustava i metoda ispitivanja koje odgovaraju stvarnim uvjetima koliko je to najviše moguće. To je posebno važno za neuobičajene i revolucionarne dizajne kod kojih se materijali upotrebljavaju na neočekivane načine. Ispitivanje pojedinačnih elemenata konstrukcije, poput standardne čelične grede, nije jednako kao i razumijevanje kako će impresivan čelični strop na londonskoj postaji King’s Cross reagirati i održavati čvrstoću konstrukcije prilikom izlaganja požarnom opterećenju.

Ispitivanje zida i stropa u peći na otpornost na požar

Sustav pregradnih zidova u modernom apartmanu ili uredu rijetko će odražavati standardne modele i njihovu reakciju na požar. Nastat će prodori od utičnica, telefonskih žica ili kabela za satelitsku televiziju, mijenjajući način ponašanja sustava za vrijeme izlaganja požarnom opterećenju. Potrebno je uzeti u obzir i različite kutove kao i odnos između zidova i stropova te položaj nosivih elemenata, što će se razlikovati od slučaja do slučaja. Bitna je komponenta upravljanja protupožarnom zaštitom da se ti elementi uzmu u obzir prilikom razvoja i ispitivanja materijala kako bi se osigurala njihova očekivana svojstva sada i u budućnosti kad korisnici mogu dodavati ili zamijeniti instalacije. U Promatu ispitujemo kompletne sustave zidova i stropova sa svim mogućim prodorima od instalacija in situ.

Suradnja u nabavnom lancu vrlo je bitna kad je riječ o požaru

Primjena robusnijih procesa ispitivanja otpornosti na požar nije dovoljna sama po sebi. Znanje je potrebno prenijeti na sve razine lanca nabave tako da sastavljači tehničkih uvjeta/specifikacija mogu razumjeti zašto bi jedan sustav zaštite od požara bio bolji u odnosu na drugi te kako međusobni utjecaj materijala može utjecati na svojstva zgrade.

Nužno je da proizvođači materijala dijele svoja stručna znanja s partnerima iz nabavnog lanca. U tom se smislu sastavljači tehničkih uvjeta/specifikacija trebaju udružiti s proizvođačima od samih početaka projekta gdje se još uvijek može utjecati na proces projektiranja.

Građevinarstvo nastavlja s razvojem, s novim metodama gradnje, modernim metodama i inovativnim materijalima koji dolaze. To je ključno za izgradnju kvalitetnijih, ekonomičnijih i u konačnici boljih zgrada koje udovoljavaju zahtjevima za život u 21. stoljeću. Međutim, ako ćemo nastaviti s pomicanjem granica proizvodnje materijala i građevinske prakse, moramo osigurati da naš pristup ispitivanju materijala i razvoju prati takve promjene.

Razvoj boljeg razumijevanja kako se različiti materijali ponašaju zajedno od ključnog je značenja. Za nove i tradicionalne proizvode ključno je bolje razumijevanje uvjeta i opterećenja kojima će biti izloženi u stvarnim uvjetima. To će pomoći da se osigura da zgrade koje mi gradimo u budućnosti budu sigurne i pomognu nam ispuniti kreativnu viziju arhitekata i sastavljača tehničkih uvjeta/specifikacija te pružaju potrebnu sigurnost korisnicima zgrade.

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža