Tűzállósági vizsgálat: középpontban a rendszer, nem a termékek

Promat tűzgátló üveg tesztelése

Az épülettüzek összetett tudományos események, éppen ezért a tűzállósági vizsgálati eljárásoknak is hasonlóan összetettnek kell lenniük, hogy nyugodtan alhassunk. Soha nincs két egyforma tűzesemény: kialakulásuk függ a tűz okától, a tűztehertől, a szóban forgó szerkezettől és annak felépítésétől. Építési és épülettervezési szempontból ez teszi különösen nehézzé a tűzvédelmi rendszerek meghatározását.

Minden országnak megvan a maga keretszabályozása, amely segítségével a specifikációkat meghatározó szakemberek kiválasztják az adott projekthez alkalmas megoldásokat és a használati osztályokat. Azonban az épület- vagy szerkezeti tüzek valós körülményei, illetve a tűz összetett interakciója az építőanyagokkal azt indokolják, hogy a hivatalos szabályozások pusztán minimális kiindulási alapként szolgáljanak a tűzvédelmi rendszerekhez. Ezen kívül figyelembe kell venni minden projektspecifikus követelményt is, amelyek gyakran szükségessé tehetik egyedi igényre szabott passzív tűzvédelmi rendszerek kialakítását. Ezekben az esetekben a standard vizsgálati protokollok nem alkalmazhatóak.

Olyan vizsgálati eljárásokra van tehát szükség, amelyek hűebben tükrözik a valós körülményeket. Ezek révén lehetnek a specifikációkat meghatározó szakemberek nyugodtak afelől, hogy az általuk választott rendszer eleget tesz az adott épület és a bent tartózkodók konkrét igényeinek.

A rendszer teljesítményének vizsgálata, nem a terméké

A fő kérdés az anyagok egymással való kölcsönhatása. Hogyan hat egy faszerkezet tűzállósági teljesítményére, ha betonvázra támaszkodik? A szabályozások és építési szabályzatok általában külön-külön foglalkoznak a termékekkel, a tüzet azonban az összeépített, rendszerként/egészként működő szerkezeti elemek teljesítménye és kölcsönhatása befolyásolja. Az anyagbeszállítóknak ebben kulcsfontosságú szerepe van. Olyan vizsgálóberendezéseket kell készíteni, amelyek az együttesen funkcionáló termékek teljesítményét vizsgálják.

Ez olyan vizsgálati rendszereket és módszereket jelent, amelyek a lehető legjobban megközelítik a valós körülményeket. Különösen fontos ez a szokatlan vagy úttörő jellegű design-megoldások esetében, ahol az anyagokat nem a megszokott módon alkalmazzák. Az egyes szerkezeti elemek, például szabvány szerinti acélgerendák vizsgálata nem ad teljes képet arról, hogy például a londoni King's Cross állomás lenyűgöző boltíves acélfödémje miként viselkedik és teljesít szerkezetként tűz esetén.

Promat szellőzőrendszer falhoz és mennyezethez

Egy modern lakó- vagy irodaépület tűzszakaszoló rendszere a legritkább esetben tükrözi a standard modelleket és azok tűzzel szembeni viselkedését. Aljzatok, telefonkábelek és műholdas berendezések vezetékei haladnak át rajtuk, amelyek mind-mind befolyásolják a teljes rendszer tűzben való viselkedését. Mérlegelni kell a különféle szögeket, a falak és mennyezetek kapcsolatát, valamint a teherhordó elemek helyzetét, ami minden esetben más és más lesz. A tűzvédelem kezelésének alapvető kérdése, hogy az anyagok kifejlesztése és vizsgálata során ezeket az elemeket számba vegyük annak biztosítása érdekében, hogy az elvárt módon viselkedjenek jelenleg és a jövőben is, amikor a lakók esetleg újabb szerelvényekkel bővítenek, vagy módosítják azokat. A Promat teljes fali és álmennyezeti rendszereket vizsgál, amelyekben az összes lehetséges szerelvényáttörés jelen van.

Az ellátási lánc szereplői közötti együttműködés hatalmas előnyt jelent a tűzállóság szempontjából

Egy dolog a robusztus tűzállósági vizsgálati eljárások megalkotása. Arra is szükség van, hogy a tudásanyagot továbbítsák az ellátási lánc szereplői felé, hogy a specifikációkat meghatározó szakemberek megérthessék, miért részesítendő előnyben az egyik tűzvédelmi rendszer a másikkal szemben, és hogy az anyagok kölcsönhatása miként hathat ki a szóban forgó épület teljesítményére.

Az anyagbeszállítók feladata, hogy tudásukat megosszák az ellátási lánc szereplőivel. A specifikációkat meghatározó szakembereknek hasonlóképpen már a projekt indulásának korai szakaszában kapcsolatba kell lépniük a gyártókkal, amikor még befolyásolható a tervezés folyamata.

Az építészet folyamatosan fejlődik: új építkezési módok, korszerű építési módszerek és innovatív anyagok kerülnek előtérbe. Ez az, ami lehetővé teszi, hogy az épületek gyorsabban, költséghatékonyabban és végső soron jobb minőségben épüljenek meg és megfeleljenek a XXI. századi életvitel igényeinek. Ha azonban mind tovább feszegetjük a jó tervezési és építési gyakorlatok határait, akkor ügyelnünk kell rá, hogy az általunk alkalmazott anyagvizsgálati és -fejlesztési koncepció is lépést tartson ezekkel a változásokkal.

Rendkívül lényeges, hogy jobban megértsük, a különböző anyagok hogyan teljesítenek együttesen. Mind az új, mind pedig a hagyományos termékek esetében kulcsfontosságú, hogy jobban figyelembe vegyük, vélhetően milyen terhelésnek lesznek kitéve valós körülmények között. Ezáltal biztosíthatjuk, hogy a jövőben megépülő épületek biztonságosak legyenek, és hozzájárulhatunk az építészek és a specifikációkat meghatározó szakemberek kreatív elképzeléseinek megvalósításához; mindezt úgy, hogy az épületek használói is nyugodtak lehessenek.

< Back

 

 

Promat műszaki támogatás

A passzív tűzvédelmi megoldásokkal, termékeinkkel és rendszereinkkel kapcsolatos kérdéseivel vagy telepítési tanácsért forduljon műszaki támogató csapatunkhoz...

Műszaki dokumentáció

Találja meg a termékek műszaki adatlapjait, teljesítménynyilatkozatait, az egyes rendszerek segédleteit, az alkalmazástechnikai útmutatókat és minden egyéb dokumentumot, amelyekre a munka elvégzéséhez szüksége van.

60 évnyi szakértelem

Bevizsgált és tanúsított megoldáso

Globális szervizhálózat