Požarno preizkušanje sistemov

Požarno preizkušanje stekla v peči.

Požari v zgradbah so kompleksni, znanstveni dogodki in ravno takšni morajo biti tudi postopki požarnega preskušanja, če želimo, da nam zagotovijo notranji mir. Niti dva požarna incidenta si nikoli nista enaka: razvoj požara je odvisen od vzroka požara, požarne obremenitve, zadevne konstrukcije in tudi od zasnove konstrukcije. Gledano z vidika konstrukcije in zasnove zgradbe je delo specificiranja sistemov požarne zaščite zato še posebno velik izziv.

Vsaka država je sprejela svoj okvir predpisov, ki načrtovalcem specifikacij pomaga identificirati, katere rešitve so primerne za zahteve določenega projekta in razrede uporabe. Vendar pa realnost požara v zgradbi ali na konstrukciji in kompleksen način, s katerim je ogenj v interakciji z gradbenimi materiali, pomenita, da je uradne predpise treba uporabljati le kot minimalno izhodišče za sisteme požarne zaščite. Razmisliti je namreč treba tudi o vseh za projekt specifičnih zahtevah, ki lahko pogosto narekujejo razvoj po meri narejenih sistemov pasivne požarne zaščite. V teh primerih se standardni protokoli požarnega preskušanja ne uporabljajo.

Tisto, kar je potrebno, so procesi preskušanja, ki bolj zgoščeno odsevajo razmere iz realnega sveta. S tem bodo načrtovalci specifikacij pomirjeni, da sistemi, ki jih izbirajo, izpolnjujejo specifične zahteve individualnih zgradb in njihovih stanovalcev.

Preskušanje lastnosti sistema, ne proizvoda

Ključno vprašanje je, kako ti materiali medsebojno vzajemno delujejo. Kakšen je vpliv na požarne lastnosti lesene konstrukcije, kadar ta sloni na konstrukciji z betonskim obodom? Predpisi in gradbeni pravilniki se ukvarjajo z individualnimi proizvodi, vendar pa na ogenj vplivajo lastnosti in interakcija kombiniranih konstrukcijskih elementov, ki delujejo kot sistem, kot celota. Ključno vlogo pri tem igrajo ponudniki materialov. Ustvariti morajo opremo za preskušanje, s katero se preučuje lastnosti proizvodov, ki delujejo v medsebojni povezavi eden z drugim.

Gre za sisteme preskušanja in metode preskušanja, ki se v kar največji meri ujemajo s pogoji iz realnega sveta. To je še zlasti pomembno pri neobičajnih ali inovativnih dizajnih, pri katerih se materiali uporabljajo na nepričakovane načine. Preskušanje individualnega elementa konstrukcije, kot je standarden jeklen nosilec, ni enako kot razumevanje, kako bo impresiven jeklen obokan strop na londonski postaji King’s Cross reagiral in konstrukcijsko vzdržal ob izpostavljenosti ognju.

Požarno preizkušanje konfiguracije stene in stropa v peči.

Sistem pregrad v modernem stanovanju ali pisarni bo zelo redko slika in prilika standardnih modelov in njihovega odziva na ogenj. Prišlo bo do preboja po vtičnicah, telefonskih žicah ali kablih za satelitsko televizijo, s čimer se spremeni način obnašanja celotnega sistema med izpostavljenostjo ognju. Upoštevati bo treba tudi spremenljive kote, razmerje med stenami in stropi ter tudi pozicioniranje nosilnih elementov, ki bo v vsakem primeru različno. Ključna komponenta upravljanja požarne varnosti je, da se te elemente upošteva že med razvojem in preskušanjem materialov, saj se le tako zagotovi, da delujejo po pričakovanjih trenutno in tudi v prihodnosti, ko bodo uporabniki zgradbe morda še dodali ali spremenili servisne inštalacije. V podjetju Promat preizkušamo celotne sisteme sten in stropov z vsemi morebitnimi preboji servisnih inštalacij in situ.

Sodelovanje znotraj oskrbovalne verige pomeni velike pridobitve za požarno odpornost

Vzpostavitev bolj robustnih procesov požarnega preskušanja je ena stvar. Druga pomembna stvar pa je znanje, ki ga je treba posredovati vzdolž oskrbovalne verige, da bodo načrtovalci specifikacij lahko razumeli, zakaj je določen sistem požarne zaščite bolj zaželen v primerjavi z drugim in kako medsebojno delovanje materialov lahko vpliva na lastnosti njihove zgradbe.

Ponudniki materialov so dolžni deliti svoje znanje s partnerji v verigi dobaviteljev. Ravno tako se morajo tudi izdelovalci specifikacij povezati s proizvajalci že v zelo zgodnji fazi projekta, ko se še lahko vpliva na proces oblikovanja.

Gradbeništvo se še naprej ukvarja z novimi načini gradnje, sodobnimi metodami izdelave konstrukcij in inovativnimi materiali, ki se pojavljajo. To nam bistveno pomaga pri hitrejšem zagotavljanju bolj stroškovno učinkovitih in zagotovo boljših zgradb, ki izpolnjujejo zahteve življenja v 21. stoletju. Kakorkoli, če nameravamo nadaljevati s potiskanjem meja dobrega načrtovanja in prakse gradnje, moramo zagotoviti, da naš pristop k preskušanju materiala in razvoju sledi takim spremembam.

Bistvenega pomena je razvijanje razumevanja o tem, kako različni materiali delujejo skupaj. Tako za nove kot za tradicionalne proizvode je ključen boljši izračun obremenitev, ki jim bodo z največjo verjetnostjo izpostavljeni v pogojih realnega sveta. To nam bo pomagalo zagotoviti, da se bo v prihodnje gradilo varne zgradbe, ter izpolniti kreativno vizijo arhitektov in načrtovalcev specifikacij, hkrati pa bo uporabnikom zgradbe zagotovilo notranji mir.

< Nazaj

 

 

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja
Preizkušene in certificirane rešitve
Globalna storitvena mreža