Огнево изпитване: фокусиране върху системи, а не върху продукти

Огнево изпитване на стъкло в пещ

Пожарите в сгради са сложни, научни събития и поради тази причина процедурите за изпитване също трябва да бъдат такива, за да се гарантира нашето спокойствие. Няма два еднакви пожара: развитието им зависи от причината за тях, огневото натоварване, засегнатата конструкция, както и от проектирането ѝ. Работата по избора и уточняването на пожарозащитните системи от гледна точка на проекта на конструкцията и сградата е особено предизвикателна.

Всяка държава има своя правна рамка, помагаща в избора на подходящите решения спрямо конкретните изисквания на проекта, както и класовете на употреба. Въпреки това същността на един пожар в сграда или конструкция, както и сложният начин, по който той взаимодейства със строителните материали, означават че официалните разпоредби трябва да се прилагат единствено като минимална базова линия за пожарозащитните системи. Трябва да се обърне внимание на всички специфични за даден проект изисквания, които често могат да налагат разработването на специфични системи за пасивна противопожарна защита. В тези случаи стандартните протоколи за изпитване не могат да се прилагат.

Тогава са необходими изпитвателни процедури, пресъздаващи по-точно реалните условия. Това ще гарантира спокойствие на специалистите, че избраната от тях система отговаря на специфичните нужди на отделните сгради и техните обитатели.

Изпитване на характеристиките на система, а не на продукт

Ключовият въпрос е как си взаимодействат материалите. Как се променя поведението при огън на дървена конструкция, граничеща с бетонна конструктивна рамка?

Разпоредбите и строителните норми имат за цел да регламентират изискванията към отделните продукти, но пожарът се влияе от характеристиките и взаимодействието на комбинирани конструктивни елементи като система/цяло. Производители на материали имат жизненоважна роля. Те трябва да създадат оборудвания за изпитване, изучаващи характеристиките на взаимосвързаните продукти.

Разработват се изпитвателни системи и методи, които възможно най-точно възпроизвеждат реални условия. Това е особено важно при нетипични или новаторски проекти, при които материалите са използвани по необичайни начини. Изпитването на отделен елемент от конструкция, като стандартна стоманена греда например, се различава от установяването на реакцията и поведението при огнево въздействие, например на впечатляващия стоманен сводест таван на станцията Кингс Крос (King’s Cross) в Лондон.

Огнево изпитване в пещ на конфигурация от стена и таван

Преградната система в един съвременен апартамент или офис рядко отразява стандартните модели и тяхната реакция на огън. Нейната цялост се нарушава от контакти, телефонни кабели или кабели за сателитна телевизия, променяйки по този начин поведението при огнево въздействие на цялата система. Трябва да се вземат предвид различни гледни точки, като връзката между стените и таваните и различното във всеки отделен случай разположение на носещите елементи. Това е съществен елемент от управлението на пожарната безопасност, така че казаното трябва да се има предвид при разработването и изпитването на материалите с цел гарантиране на тяхното представяне сега и в бъдеще, когато обитателите могат да добавят или променят комуникации. В Promat изпитваме целите стенни и таванни системи съвместно с всички потенциални преминаващи инсталации на място.

Пожарозащитата печели неизмеримо от сътрудничеството във веригата за доставки

Един от аспектите е прилагането на по-сериозни огневи изпитвателни процедури. От друга страна знанията трябва да бъдат предадени каскадно надолу по веригата за доставки, така че специалистите да разберат защо една пожарозащитна система може да бъде за предпочитане пред друга и как взаимодействието на материалите може да влияе върху характеристиките на сградата.

Доставчиците на материали трябва да споделят своя опит с партньорите си по веригата за доставки. Също така специалистите трябва да се ангажират с производителите още на начален етап на проекта, когато процесът на проектиране е все още обратим.

Строителството продължава да се развива, като на преден план излизат нови начини на изграждане, съвременни методи на строителство и иновативни материали. Това е от съществено значение за постигането на по-бързо строителство, по-рентабилни и в крайна сметка по-качествени сгради, които да отговарят на изискванията на живота през 21-ви век. Въпреки това, ако желаем да продължаваме да изместваме границите на доброто проектиране и строителните практики, трябва да се уверим, че нашият подход към изпитването и развитието на материалите е в крак с тези промени.

От съществено значение е развитието на по-добро разбиране за поведението на различните материали, изпълнени заедно. За новите или традиционните продукти от ключово значение е по-точното отчитане на натоварването, на което е вероятно те да бъдат подложени при реални условия. Това ще помогне да се гарантира, че сградите, които изграждаме, са безопасни в бъдеще време и ни помагат да изпълним креативната визия на архитектите и специалистите, като същевременно предлагаме спокойствие на потребителите.

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит

Изпитани и сертифицирани решения

Глобална мрежа за обслужване