Skúšky požiarnej odolnosti: sústreďte sa na systém, nie na produkty

Senzory napojené na sklo počas skúšky požiarnej odolnosti

Požiare budov predstavujú zložité technické javy. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti je potrebné prisúdiť rovnakú váhu a vykonávať skúšky požiarnej odolnosti. Žiadne dva požiare nie sú nikdy rovnaké – rozvoj požiaru závisí od jeho príčiny, nebezpečnosti požiaru, od príslušnej stavby a jej konštrukcie. Z hľadiska výstavby a projektovania budov je projektovanie systémov požiarnej ochrany mimoriadne náročné.

Každá krajina má svoj vlastný regulačný rámec, ktorý pomáha projektantom jednak identifikovať, ktoré riešenia sú z hľadiska požiadaviek príslušného projektu vhodné, a tiež používať príslušné triedy. Reálny priebeh požiaru budovy alebo konštrukcie a zložitý spôsob reakcie ohňa na stavebné materiály však len dokazujú, že úradné nariadenia by sa mali používať len ako základný pilier pre systémy požiarnej ochrany. Rovnako je potrebné zohľadniť všetky špecifické požiadavky konkrétneho projektu, ktoré si často vyžadujú návrh individuálnych systémov pasívnej požiarnej ochrany na mieru. V takých prípadoch sa štandardné skúšobné protokoly neuplatňujú.

Práve naopak, vyžaduje sa aplikácia skúšobných procesov, ktoré bližšie zodpovedajú skutočným podmienkam. Tie zaistia, že projektanti budú mať istotu, že zvolený systém spĺňa špecifické požiadavky jednotlivých budov a ich obyvateľov.

Skúšky požiarnej odolnosti systému, nie výrobku

Kľúčovou otázkou je, ako materiály vzájomne reagujú. Ako je ovplyvnená požiarna odolnosť drevenej konštrukcie, ak dosadá na betónovú konštrukciu? Nariadenia a stavebné predpisy sa zvyčajne týkajú jednotlivých výrobkov, na požiar však vplýva odolnosť a vzájomná reakcia kombinácie konštrukčných prvkov, ktoré fungujú ako systém/celok. Dodávatelia materiálov zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu. Musia vytvoriť skúšobné zostavy skúmajúce odolnosť výrobkov, ktoré sa používajú vo vzájomnej kombinácii s inými výrobkami.

Rozhodujúce je skúšanie systémov a skúšobné metódy, ktoré čo najlepšie zodpovedajú skutočných podmienkam. To je obzvlášť dôležité, pokiaľ ide o nezvyčajné alebo prelomové projekty, pri ktorých sa materiály používajú neočakávaným spôsobom. Skúšky požiarnej odolnosti jednotlivých prvkov stavby, ako je napríklad štandardný oceľový nosník, nepostačuje na pochopenie, akým spôsobom bude v prípade požiaru reagovať a odolávať pôsobivý oceľový klenbový strop na londýnskej stanici King’s Cross.

Dve zariadenia - pece - na skúšanie požiarnej odolnosti

Systém priečok v modernom byte alebo kancelárii len zriedka zodpovedá štandardným modelom a ich reakcii na oheň. Často je prerušený prestupmi zásuviek, telefónnych káblov alebo káblov pre satelitnú televíziu, a tak sa mení aj spôsob reakcie celého systému v prípade požiaru. Tiež je potrebné zohľadniť rôzne uhly a súvislosti medzi stenami a stropmi, ako aj umiestnenie nosných prvkov, ktoré je zakaždým iné. V rámci riadenia požiarnej bezpečnosti je dôležité zohľadniť tieto prvky pri vývoji a skúšaní materiálov, aby sa zaistila ich predpokladaná odolnosť nielen teraz, ale aj v budúcnosti, keď sa užívatelia priestorov rozhodnú pridať alebo upraviť existujúce siete. V spoločnosti Promat testujeme kompletné stenové a stropné systémy so všetkými možnými prestupmi inštalácií na mieste.

Vďaka spolupráci v rámci dodávateľského reťazca prináša požiarna odolnosť obrovské výhody

Zavádzanie spoľahlivejších skúšobných postupov požiarnej odolnosti je jedna vec. Poznatky je však potrebné odovzdávať aj do ostatných častí reťazca, aby projektanti pochopili, prečo môže byť v danom prípade vhodnejší niektorý protipožiarny systém ako iný, a ako by vzájomná reakcia materiálov mohla ovplyvniť odolnosť budovy.

Je úlohou dodávateľov materiálov, aby zdieľali svoje skúsenosti s partnermi v rámci reťazca. Podobne by aj projektanti mali spolupracovať s výrobcami už na začiatku projektu, keď je projekt ešte možné ovplyvniť.

Stavebníctvo sa neustále vyvíja, prináša nové spôsoby a metódy výstavby a inovačné materiály. Toto je podstatné v záujme zabezpečenia rýchlejšej, nákladovo optimálnej a kvalitnejšej výstavby budov, ktoré vyhovujú požiadavkám života v 21. storočí. Ak však chceme naďalej posúvať hranice osvedčených postupov projektovania a výstavby, musíme zaistiť, že náš postup skúšania materiálov a vývoja dokáže držať krok s takýmito zmenami.

Je nevyhnutné lepšie pochopiť, ako rôzne materiály spoločne reagujú. Pri nových alebo používaných výrobkoch je dôležité zohľadniť namáhanie, ktorému budú pravdepodobne vystavené v skutočných podmienkach. Takýto postoj prispeje k tomu, že budovy postavené v budúcnosti budú bezpečné, umožnia naplniť kreatívnu víziu architektov a projektantov, a zároveň poskytnú svojim obyvateľom istotu, že sú v bezpečí.

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb