Izbjegnite ovih osam pogrešaka da biste postigli savršeno protupožarno brtvljenje

Radnik ugrađuje obujmicu za protupožarno brtvljenje. Lijevo su ljestve, a u pozadini čovjek koji promatra ugradnju.

Protupožarno brtvljenje vjerojatno je jedan od najkritičnijih dijelova projekta pasivne protupožarne zaštite. Nakon što je konstrukcija zgrade zaštićena i izvedeni su požarni odjeljci, učinjeno je sve da zgrada u slučaju požara može sačuvati ljudske živote. No je li to doista tako? Pouzdanost ukupnog rješenja protupožarne zaštite u konačnici će ovisiti o kvaliteti ugradnje sustava protupožarnog brtvljenja. Ako izbjegnete osam uobičajenih pogrešaka, na putu ste do savršenog protupožarnog brtvljenja.

Nakon što je izvođač završio s gradnjom zidova, stropova i podova koji čine požarni odjeljak, zgrada još uvijek treba protupožarno brtvljenje. Svaki instalater koji napravi prodor kroz postojeći požarni odjeljak ostavlja rupe, otvor, fuge ili šupljine u zidovima, stropovima ili podovima. Kroz svaki od tih prodora vatra se može proširiti na susjedne požarne odjeljke. Ako prodori ili razmaci nisu pravilno zabrtvljeni odobrenim protupožarnim brtvilima, obujmicama ili premazima, vatra će se proširiti i uništiti druge dijelove zgrade.

Imajte na umu da svaki prodor instalacija koji prolazi kroz požarni odjeljak drugačije reagira u slučaju požara. Protupožarno brtvljenje ne može biti univerzalni sustav, rješenje ili proizvod koji štiti sve prodore instalacija. Sustav mora biti prilagođen različitim tipovima konstrukcijskih elemenata. Zato postoji tako širok raspon Promatovih proizvoda za protupožarno brtvljenje, od kojih je svaki ispitan za određenu namjenu.

Nezaštićeni prostori ili šupljine skriveni u konstrukciji zgrade opasan su put za širenje dima i vatre. To osobito vrijedi za otvore i spojna mjesta u zidovima, podovima, stropovima, krovovima i fasadama te iznad i ispod njih. Budući da su ti otvori i spojna mjesta skriveni, predstavljaju još veću prijetnju nego vidljive slabosti u konstrukciji zgrade.

Ovo je osam najčešćih pogrešaka koje biste trebali izbjegavati da biste postigli savršeno protupožarno brtvljenje.

Radnik izvodi protupožarno brtvljenje na prostoru između materijala prodora i unutarnjeg ruba prodora.

#1: Obratite pozornost na prstenasti otvor

Prstenasti razmak prostor je između materijala prodora (npr. kabeli, nosači kabela ili cijevi) i unutarnjeg ruba otvora prodora. Taj prazan prostor ovisi o veličini i obliku otvora i materijala prodora.

Provjerite da prazan prostor i dimenzije otvora odgovaraju vašem odabranom sustavu za protupožarno brtvljenje prodora. Kao opće pravilo možete primijeniti smjernicu koja kaže da se instalacijama koje prolaze kroz otvor smije popuniti najviše 60 % otvora ako proizvođač nije ispitivanjem utvrdio drugačije. Ako je prazan prostor između otvora i materijala prodora veći ili manji od ispitivanog (prema navodu u službenim odobrenjima), sustav protupožarnog brtvljenja vjerojatno neće pravilno funkcionirati, što će rezultirati prolaskom vatre ili dima kroz prodore.

Imajte na umu da prostor između ruba otvora i materijala prodora treba popuniti ispitanim sustavom protupožarnih brtvila, u skladu s posebnim ispitnim odobrenjima. Uvijek pozorno slijedite upute proizvođača sustava ili pohađajte obuku kako biste bili sigurni da je vaš izbor pravilan. Neke zemlje ugradnju materijala za protupožarno brtvljenje dopuštaju isključivo obučenim osobama.

Čovjek na lijevoj strani gleda mobilnu aplikaciju Promat Selector®. Drugi čovjek drži pakiranje protupožarnog brtvila.

#2: Nikad ne upotrebljavajte neodgovarajući proizvod za protupožarno brtvljenje

Svaka vrsta električnog kabela, metalne ili plastične cijevi ponaša se drugačije u slučaju požara. Zato je svaki proizvod za protupožarno brtvljenje osmišljen i ispitan za određenu vrstu materijala prodora instalacija, u određenoj pregradi ili stropu. Nikad nemojte upotrebljavati proizvode koji nisu projektirani za vašu konkretnu primjenu. Nikad nemojte upotrijebiti proizvod odobren za prodore plastičnih cijevi kao protupožarno brtvljenje za metalne cijevi. Važno je primijeniti odgovarajuće rješenje protupožarnog brtvljenja za brtvljenje prodora, jer će pogrešan materijal ugroziti ljudske živote u slučaju požara. Kako biste izbjegli pogreške, možete se koristiti Promatovom aplikacijom za odabir proizvoda Promat Selector na web-stranici ili kao aplikacijom na svojem pametnom telefonu ili tabletu. Aplikacija će vas voditi korak po korak do odgovarajućeg proizvoda za protupožarno brtvljenje.

Čovjek na lijevoj strani gleda mobilnu aplikaciju Promat Selector®. Čovjek pokraj njega čita specifikacije proizvoda za protupožarno brtvljenje.

#3: Izbjegavajte neispitane proizvode za protupožarno brtvljenje

Neispitani proizvodi mogu biti nepouzdani te funkcionirati drugačije od očekivanog ili onoga što tvrdi proizvođač.

U europskim zemljama uvijek vodite računa o tome da ugradite „protupožarne proizvode“ koji imaju oznaku CE za namjensku uporabu. Takvi proizvodi temelje se na usklađenom europskom standardu (EN), ako on postoji, ili na europskoj tehničkoj ocjeni (ETA). To pokazuje da je protupožarno ispitivanje ocijenilo i odobrilo certificirano tijelo, da se proces kontrole kvalitete stalno prati te da postojanost proizvoda deklarira i kontrolira treća strana. Uz svaki proizvod s oznakom CE ide Izjava o svojstvima (DoP) koja navodi bitna svojstva povezana s proizvodom. Protupožarna svojstva i značajke opisani u Izjavi o svojstvima sažetak su iz izvješća o klasifikaciji na temelju ispitivanja i eventualno Programa procjene izloženosti (EXAP). Štoviše, Izjava o svojstvima sadržava važne informacije o postojanosti značajki proizvoda (AVCP). Izjava o svojstvima pruža vam sve što vam je potrebno da budete usklađeni s lokalnim zakonskim uvjetima u Europi te sadržava bitne informacije o proizvodima za ostatak svijeta. Osim Izjave o svojstvima, dobavljač proizvoda mora osigurati smjernice za ugradnju i sigurnosno-tehnički list proizvoda na lokalnom jeziku.

Za ostale regije osigurajte kompatibilnost s lokalnim standardima ispitivanja i građevinskim propisima.

Promat ide i korak dalje te provodi dodatna ispitivanja koja nadilaze osnovne zakonske zahtjeve kako bi se osiguralo da naši proizvodi i sustavi za protupožarno brtvljenje ispunjavaju ono što se od njih očekuje u stvarnim požarnim situacijama.

Protupožarna ispitivanja, a katkad i izvješća o klasifikaciji, industrijsko su vlasništvo s određenim podacima i informacijama koji nisu javni. Vlasnik nije obvezan tu dokumentaciju pokazati kupcu. No činjenica da je ta izvješća potvrdila službena neovisna treća strana znači da su ona 100 % vjerodostojna.

Instalater na ljestvama postavlja na strop protupožarnu obujmicu, dio intumescentnog sustava za protupožarno brtvljenje PROMASTOP®-IM CBox 125.

#4 Izbjegnite nepravilnu ili manjkavu ugradnju

Nepravilna ili manjkava ugradnja proizvoda za protupožarno brtvljenje vjerojatno je najčešći uzrok zakazivanja sustava protupožarnog brtvljenja. Neki instalateri mogu doći u iskušenje da posao obave brže ili jeftinije, no jedini način da se osigura da sustav protupožarnog brtvljenja funkcionira i bude učinkovit jest da pažljivo slijede upute, jer i mala odstupanja mogu oslabiti klasu otpornosti na požar. I najbolji proizvodi, kad su manjkavo ili nepravilno ugrađeni, ne mogu funkcionirati kako je predviđeno. Svi proizvodi za protupožarno brtvljenje odobreni su i certificirani od specijaliziranih institucija, kao naprimjer Građevinski tehnološki institut, pod pretpostavkom kontroliranog procesa proizvodnje i pravilne ugradnje. Uvjerite se da instalaciju obavljaju obučeni i certificirani stručnjaci te da ih je obučio proizvođač proizvoda.

Uvijek budite vrlo oprezni kod sustava s kompliciranim uputama za montažu ili onih koji zahtijevaju složenu i radno intenzivnu ugradnju, jer postoji realna mogućnost da će biti nepravilno instalirani. Dio je vrijednosti sustava protupožarnog brtvljenja u jednostavnosti njegove montaže i jasnoći uputa.

Muškarac na lijevoj strani pokazuje ženi na desnoj strani mobilnu aplikaciju Promat Selector® za izbor proizvoda za protupožarno brtvljenje.

#5 Nikad ne činite kompromise u protupožarnom brtvljenju

Čini se nevjerojatnim, ali često se dogodi da prilikom inspekcija na gradilištima protupožarnog brtvljenja nema ni u tragovima. To je obično zbog želje za smanjenjem troškova, nepoznavanja lokalnih propisa o protupožarnom brtvljenju i ugradnji, namjernog kršenja propisa ili jednostavno zbog izostanka komunikacije među izvođačima. Poigravanje ljudskim životima i dopuštanje slobodnog širenja vatri i dimu kroz prodore i spojna mjesta neprihvatljivo je i treba ga izbjegavati pod svaku cijenu. Budući da sve građevine koje imaju protupožarno klasificirane zidove ili stropove podliježu strogim pravilima, projektanti trebaju u projektnoj dokumentaciji definirati sustave protupožarnog brtvljenja. Postoji mnogo proizvoda, sustava i rješenja koje možete odabrati, a u odabiru odgovarajućega proizvoda trebala bi pomoći odgovarajuća obuka od strane proizvođača ili udruga. To je vrlo bitno ako izvođači ili monteri žele zadovoljiti inspekcijske kriterije, smanjiti dodatni utrošak vremena i novca te sačuvati ljudske živote.

Žena instalater čita specifikacije protupožarnog brtvila. Na stolu se nalaze razni proizvodi za protupožarno brtvljenje.

#6 Ne miješajte različite marke

Nemojte kombinirati proizvode ili sustave različitih proizvođača. Svaki proizvođač osmišljava rješenja za uporabu proizvoda koji služi određenoj svrsi protupožarnog brtvljenja da bi zadovoljio određeni stupanj klasifikacije otpornosti na požar. Kombinirani proizvodi različitih marki obično nisu ispitani u toj kombinaciji, nemaju Izjavu o svojstvima ili izvješće o ispitivanju ili klasifikaciji te ih stoga nije dopušteno na taj način ugrađivati. Promat nudi velik broj proizvoda za protupožarno brtvljenje za sve vrste prodora. Štoviše, naše proizvode za protupožarno brtvljenje projektirali su stručnjaci za protupožarnu sigurnost koji, uzimajući u obzir sve opasnosti od požara, izvrsno razumiju pasivnu zaštitu od požara i formiranje požarnih odjeljaka.

Instalater drži ploču mineralne vune prethodno premazanu protupožarnim sredstvom PROMASTOP®-CC.

#7: Oprez kod upotrebe mineralne vune

Kod većine protupožarno brtvljenih prodora, spojnih mjesta i razmaka obično se otvori popunjavaju mineralnom vunom s talištem iznad 1000 °C. Svaki spoj treba biti brtvljen posebnim protupožarnim brtvilima poput akrila ili silikona kako bi se spriječilo potencijalno širenje vatre i dima na jednom ili oba kraja zida ili poda. Kod ugradnje mineralne vune možete naići na probleme poput nepravilne gustoće ili kvalitete upotrijebljenog materijala, što dovodi do slabljenja otpornosti na požar sustava u slučaju požara. Drugi je čest problem kod popune mineralnom vunom nepravilno sabijanje tijekom ugradnje zbog pogrešnih uputa ili izračuna, što uzrokuje smanjenje otpornosti na požar sustava. Postoje i drugi sustavi, u kojima se ne upotrebljava mineralna vuna, te ih treba uzeti u obzir glede spomenutih problema. U pravilu upotrijebite samo mineralnu vunu koja je odobrena za uporabu u protupožarnom sustavu, kako je to deklarirao dobavljač i potvrdilo protupožarno ispitivanje.

Čovjek s tabletom promatra dva instalatera koji izvode protupožarno brtvljenje prodora kabela.

#8: Imajte protupožarno brtvljenje na umu već prilikom projektiranja

Profesionalno planiranje potrebno je u ranoj fazi projektiranja kako bi se osiguralo da se kasnije na gradilištu primijene odgovarajući proizvodi i sustavi. Projektant ili planer treba odabrati najučinkovitije rješenje protupožarnog brtvljenja koje se uklapa u ukupni plan zaštite od požara. Dobra komunikacija i suradnja između naručitelja, dobavljača i izvođača ključne su za pravilno obavljanje posla i izbjegavanje dodatnog rada ili troškova. Stoga BIM objekti postaju sve važniji u olakšavanju procesa izgradnje za arhitekte, izvođače, instalatere i vlasnike zgrada. Proizvođači koji razmjenjuju znanja i iskustva mogu biti od pomoći tijekom svekolikog procesa. Promat ima namjenski tim protupožarnih stručnjaka i tehničara. Ako trebate neke ključne informacije ili samo drugo mišljenje, oni će vam uvijek rado pomoći. Slobodno im se javite.

60 godina iskustva
Ispitana i certificirana rješenja
Globalna servisna mreža