Če želite popolno rešitev za požarno zaščito prebojev inštalacij, se izogibajte tem 8 napakam

Delavec v kleti vgrajuje požarno objemko. Na levi je lestev, v ozadju pa moški, ki opazuje vgradnjo.

Požarna zaščita prebojev inštalacij je verjetno eden najbolj kritičnih delov projekta pasivne požarne zaščite. Ko je konstrukcija stavbe zaščitena in so nameščeni ognjevarni požarni sektorji, je vse pripravljeno za objekt, ki lahko ob požaru reši življenja. Ali pač? Zanesljivost celovite rešitve požarne zaščite bo v končni fazi odvisna od kakovosti vgradnje sistema požarne zaščite prebojev inštalacij. Če se izognete osmim pogostim napakam, ste na pravi poti do popolne požarne zaščite prebojev inštalacij.

Ko izvajalec dokonča gradnjo sten, stropov in tal, ki sestavljajo ognjevaren požarni sektor, je v stavbo še vedno treba vgraditi požarno zaščito prebojev inštalacij. Vsak monter, ki izdela preboj skozi požarni sektor, pusti v stenah, stropih ali tleh luknje, reže, spoje ali votle prostore. Skozi vsakega od teh prebojev se požar lahko razširi na sosednje sektorje. Če preboji ali reže niso ustrezno zatesnjeni z odobrenimi požarnimi tesnili, manšetami ali premazi, se bo požar razširil in uničil druge dele stavbe.

Upoštevajte, da se vsaka servisna inštalacija, ki poteka skozi požarni sektor, med požarom odziva drugače. Požarna zaščita prebojev inštalacij ne more biti enoten sistem, rešitev ali izdelek, ki enako ščiti vse servisne inštalacije. Sistem mora biti prilagojen različnim tipom konstrukcijskih elementov. Zato je na voljo tako široka paleta Promatovih proizvodov za požarno zaščito prebojev inštalacij, od katerih je vsak testiran za določeno uporabo.

Nezaščiteni prostori ali votline, ki so skrite v konstrukciji stavbe, predstavljajo nevaren prehod za širjenje dima in ognja. To še zlasti velja za reže in spoje v stenah, tleh, stropih, strehah in fasadah ter nad in pod njimi. Ker so te reže in spoji prikriti, predstavljajo še večjo nevarnost kot bolj očitne pomanjkljivosti v konstrukciji stavbe.

V nadaljevanju vam predstavljamo osem najpogostejših napak, ki se jim morate izogibati, če želite dobiti popolno rešitev za požarno zaščito prebojev inštalacij.

Monter  obdeluje prostor med inštalacijami, ki potekajo skozi preboj, in notranjim robom odprtine preboja.

#1: Upoštevajte cirkularno zaporo

Cirkularna zapora ali cirkularni prostor je razmik med materialom, ki je speljan skozi preboj (npr. kabli, kabelske trase ali cevi) in notranjim robom odprtine preboja. Razmik je odvisen od velikosti in oblike odprtine ter od materiala, ki poteka skozi preboj.

Prepričajte se, da se cirkularna zapora in dimenzija odprtine ujemata z izbranim sistemom tesnjenja preboja. Kot splošno pravilo lahko uporabite smernico, da tesnjenje ne sme zavzemati več kot 60 % odprtine, če proizvajalec sistema tesnjenja ni navedel drugače. Če je razmik med odprtino in materialom, ki je speljan skozi preboj, večji ali ožji od tistega, ki je bil preizkušen (kot je navedeno v uradnih odobritvah), sistem požarne zaščite prebojev inštalacij verjetno ne bo deloval tako, kot bi moral, posledica tega pa bo uhajanje ognja ali dima skozi reže.

Ne pozabite, da mora biti prostor med robom odprtine preboja in materialom, ki je speljan skozi preboj, zatesnjen s preizkušenim sistemom za tesnjenje prebojev v skladu z odobritvami specifičnih požarnih preizkusov. Vedno natančno sledite navodilom proizvajalca sistema ali se udeležite usposabljanj, da zagotovite, da se boste pravilno odločili. V nekaterih državah je vgradnja materialov za požarno zaščito prebojev inštalacij dovoljena le usposobljenim osebam.

Moški na levi gleda Promatovo mobilno aplikacijo Selector® za požarno zaščito prebojev inštalacij. Drugi moški drži dozirnik s tesnilno maso.

#2: Nikoli ne uporabljajte napačnega proizvoda za požarno zaščito prebojev inštalacij

Vsaka vrsta električnega kabla, kovinske ali plastične cevi se med požarom obnaša drugače. Zato je vsak proizvod za požarno zaščito prebojev inštalacij razvit in preizkušen za določeno vrsto materiala, ki je speljan skozi preboj, in v določeni pregradni steni ali stropu. Nikoli ne uporabljajte proizvodov, ki niso zasnovani za vašo specifično uporabo. Nikoli ne uporabljajte proizvoda za požarno zaščito prebojev inštalacij, ki je odobren za preboje plastičnih cevi, za npr. požarno zaščito prebojev kovinskih cevi. Pomembno je, da za zavarovanje preboja uporabite pravilno rešitev za požarno zaščito prebojev inštalacij, saj bo napačen material ogrozil življenja ljudi med požarom. Da se izognete napakam, lahko uporabite aplikacijo Promat Selector na spletnem mestu ali kot aplikacijo na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Aplikacija Selector vas bo korak za korakom vodila do ustreznega proizvoda za požarno zaščito prebojev inštalacij.

Moški na levi gleda Promatovo mobilno aplikacijo Selector® za požarno zaščito prebojev inštalacij. Moški poleg njega bere dokument na mapi.

#3: Bodite pozorni na necertificirane proizvode za požarno zaščito prebojev inštalacij

Če ste iz EU, vedno poskrbite, da boste vgradili »proizvode za požarno zaščito«, ki so opremljeni z oznako CE za specifično predvideno uporabo. Takšni izdelki temeljijo na usklajenem evropskem standardu (EN), če je na voljo, ali na evropski tehnični oceni (ETA). To kaže, da je požarne preizkuse ocenil in odobril certifikacijski organ, da se postopek nadzora kakovosti nenehno spremlja, trajnost izdelkov pa deklarira in jo nadzoruje tretja oseba. Vsak izdelek z oznako CE spremlja izjava o zmogljivosti (DoP), ki navaja bistvene lastnosti delovanja, povezane z izdelkom. Požarne lastnosti in zmogljivosti, opisane v deklaraciji, so povzetek klasifikacijskega poročila ter dokumenta EAD (evropskega ocenjevalnega dokumenta) in ocene ETA (evropske tehnične ocene). Poleg tega dokument DoP vsebuje pomembne informacije o nespremenljivosti delovanja izdelka (AVCP). Dokument DoP vam zagotavlja vse, kar potrebujete za skladnost z lokalnimi zakonskimi zahtevami v Evropi, in vsebuje bistvene informacije o proizvodih za preostali del sveta. Poleg dokumenta DoP mora dobavitelj izdelka zagotoviti smernice za namestitev in varnostni list izdelka v lokalnem jeziku.

Za preostale regije morate zagotoviti združljivost z lokalnimi standardi požarnega preizkušanja in gradbenimi predpisi.

Promat gre še dlje in izvaja dodatne preizkuse, ki presegajo osnovne zakonske zahteve, da bi zagotovil, da bodo naši proizvodi in sistemi za požarno zaščito prebojev inštalacij v resničnih požarnih razmerah izpolnjevali to, kar obljubljajo.

Požarni preizkusi in včasih tudi klasifikacijska poročila so industrijska lastnina, pri čemer so nekatere podrobnosti in informacije obravnavane kot nejavne. Lastnik teh dokumentov ni dolžan pokazati stranki. Vendar pa dejstvo, da ta poročila potrdi uradna neodvisna tretja oseba, pomeni, da imajo 100-odstotno verodostojnost.

Monter na lestvi namešča na strop požarno manšeto, ki je del intumescentnega tesnilnega sistema PROMASTOP®-IM CBox 125.

#4: Izogibajte se napačni ali slabi vgradnji

Nepravilna ali slaba vgradnja proizvodov za požarno zaščito prebojev inštalacij je verjetno najpogostejši vzrok, da požarna zaščita prebojev odpove. Nekatere monterje lahko zamika, da bi delo opravili hitreje ali z nižjimi stroški, vendar je edini način, da zagotovite delovanje in učinkovitost sistema za požarno zaščito prebojev inštalacij, ta, da natančno upoštevate navodila, saj lahko že majhna odstopanja oslabijo požarno odpornost. Tudi najboljši proizvodi ne morejo delovati, kot je predvideno, če so vgrajeni slabo ali nepravilno. Vse proizvode za požarno zaščito prebojev inštalacij odobrijo in certificirajo specializirane institucije na podlagi nadzorovanega proizvodnega procesa in ob upoštevanju pravilne vgradnje. Prepričajte se, da vgradnjo izvajajo usposobljeni in certificirani strokovnjaki ter da so se usposabljali pri proizvajalcu proizvoda.

Vedno bodite še zlasti pozorni na sisteme, ki imajo komplicirana navodila za montažo ali zahtevajo kompleksno in naporno vgradnjo, saj obstaja realna možnost, da bodo vgrajeni napačno. Del vrednosti sistema za požarno zaščito prebojev inštalacij je v njegovi preprostosti montaže in jasnosti navodil.

Moški na levi kaže ženski na desni mobilno različico Promatove aplikacije Selector®.

#5: Nikoli ne sklepajte kompromisov pri požarni zaščiti prebojev

Morda se zdi težko verjeti, a velikokrat se zgodi, da med pregledi na gradbiščih nikjer ni opaziti požarne zaščite prebojev inštalacij. To je običajno posledica želje po znižanju stroškov, pomanjkanja znanja o predpisih in vgradnji požarne zaščite prebojev inštalacij, namernih kršitev kodeksa o požarni zaščiti ali preprosto pomanjkanja komunikacije med izvajalci. Igranje z življenji ljudi in dopuščanje prostega prehoda ognja in dima skozi preboje in spoje sta nesprejemljivi ter se jima je treba izogniti za vsako ceno. Ker za vse stavbe, ki imajo ognjevarne stene ali strope, veljajo stroga pravila, morajo projektanti v projektni dokumentaciji opredeliti sisteme za požarno zaščito prebojev inštalacij. Na voljo so številni izdelki, sistemi in rešitve, katerih izbira mora temeljiti na ustreznem usposabljanju, ki ga izvajajo združenja ali proizvajalci. To je bistvenega pomena, če želijo izvajalci ali monterji izpolniti merila za inšpekcijske preglede, zmanjšati dodatne stroške v času in denarju ter rešiti življenja.

Monterka, ki bere specifikacije enega od več vrst proizvodov in blagovnih znamk požarnih tesnil, ki stojijo na mizi pred njo.

#6: Ne mešajte različnih blagovnih znamk

Ne mešajte izdelkov ali sistemov različnih proizvajalcev. Vsak proizvajalec oblikuje rešitve, glede na katere mora biti vsak proizvod, ki služi posebnemu namenu požarne zaščite prebojev inštalacij, ki mora izpolnjevati določeno stopnjo požarne odpornosti, uporabljen. Mešani proizvodi različnih blagovnih znamk običajno niso preizkušeni, nimajo izjave o lastnostih ali poročila o požarnem preizkusu ali klasifikacijskega poročila in jih je zato prepovedano vgraditi. Promat ponuja celotno paleto proizvodov za požarno zaščito prebojev inštalacij za vse vrste prebojev. Še več, naše proizvode za požarno zaščito prebojev inštalacij so oblikovali strokovnjaki za požarno varnost, ki ob upoštevanju vseh nevarnosti požara razumejo pasivno požarno zaščito in delovanje požarnih sektorjev.

Monter drži v roki ploščo iz mineralne volne, ki je predhodno premazana s premazom PROMASTOP®-CC.

#7: Bodite previdni pri uporabi mineralne volne

Večina ognjevarnih prebojev, rež in špranj običajno vključuje odprtine, ki so zatesnjene z mineralno volno s tališčem nad 1000 °C. Vsako špranjo je treba zatesniti s posebnimi tesnili za požarno zaščito prebojev inštalacij, kot so akrili ali silikoni, da se prepreči morebitno širjenje ognja in dima na enem ali obeh koncih stene ali tal. Pri vgradnji mineralne volne lahko naletite na težave, kot sta nepravilna gostota ali kakovost uporabljenega materiala, kar vodi v oslabitev požarne odpornosti sistema med požarom. Druga pogosta težava pri nameščanju mineralne volne je nepravilna stisnjenost med vgradnjo zaradi napačnih navodil ali izračunov, kar povzroči zmanjšanje požarne odpornosti sistema. Na voljo so tudi drugi sistemi, ki ne vključujejo uporabe mineralne volne, in bi bilo zaradi omenjenih težav o njih vredno razmisliti. Praviloma uporabljajte samo mineralno volno, ki je dovoljena za uporabo v sistemu požarne zaščite, kot jo določa dobavitelj in kot je bila potrjena na podlagi požarnega preizkusa.

Moški s tabličnim računalnikom v roki opazuje 3 monterje, ki nameščajo tesnila za preboje inštalacij s premazi in tesnili PROMAT®.

#8: Zagotovite, da v fazi projektiranja ne pozabite na požarno zaščito prebojev inštalacij

Strokovno načrtovanje je potrebno zgodaj v fazi projektiranja, da se zagotovi uporaba pravih izdelkov in sistemov na delovišču. Oblikovalec ali načrtovalec mora izbrati najučinkovitejšo rešitev požarne zaščite prebojev inštalacij, ki se ujema s celotnim načrtom požarne zaščite. Dobra komunikacija in sodelovanje med projektanti, dobavitelji in izvajalci sta ključnega pomena za pravilno opravljeno delo in za odpravo dodatnega dela ali stroškov v prihodnosti. Zato postajajo objekti BIM vse bolj pomembni kot orodje, ki olajša proces gradnje za arhitekte, izvajalce, monterje in lastnike stavb. Proizvajalci, ki delijo svoje znanje in izkušnje, lahko nudijo podporo skozi celotni proces. Promat ima predano ekipo strokovnjakov in tehnikov za požarno zaščito prebojev inštalacij. Če ste prezrli ključne informacije ali potrebujete drugo mnenje, vam bodo z veseljem pomagali. Ne oklevajte in stopite v stik z njimi.

< Nazaj

 

 

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja

Preizkušene in certificirane rešitve

Globalna storitvena mreža