MONALITE®

Kalicumsilikátové desky s vysokou objemovou hmotností

Kalciumsilikátové izolační desky s vysokou objemovou hmotností MONALITE® jsou speciálně navrženy k použití v odvětvích slévárenství neželezných kovů, tepelného zpracování v pecích a dalších zpracovatelských odvětvích.

MONALITE® odolá teplotám do 1000 °C a kontaktu s roztavenými neželeznými kovy. Tyto desky jsou k dispozici v objemové hmotnosti 850 nebo 970 kg/m³, vyznačují se zvýšenou konstrukční pevnost a rozměrovou stabilitou.

Další informace

Aplikace:

  • Licí pomůcky a hradítka;
  • Kontinuální lití;
  • Nízkotlaké lití

Výhody:

  • Vysoká odolnost vůči tepelnému šoku;
  • Nesmáčivost tekutými neželeznými kovy;
  • Rozměrově stabilní;
  • Odolné vůči opotřebení;
  • Nereaktivní vůči mazivům, jako jsou např. nitrid bóru nebo grafit

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování