MONALITE®

Płyty krzemianowo-wapniowe wysokiej gęstości

Izolacyjne płyty MONALITE® o wysokiej gęstości na bazie krzemianu wapnia są zaprojektowane specjalnie do stosowania w przemyśle odlewniczym, konstrukcjach pieców i innych procesów obróbki termicznej.

MONALITE® chwilowo mogą być obciążane do temperatury do 1000 ° C i jest idealny do kontaktu ze stopionymi metalami. Płyty są dostępne w wersji o gęstości 850 lub 970 kg/m³.

Dalsze informacje

Zastosowanie:

  • Urządzenia topielne i odlewnicze dla metali nieżelaznych:
  • do transportu, dystrybucji i odlewania w ciągłych lub okresowych procesach formowania

Zalety:

  • Wysoka odporność na szok termiczny;
  • Niezwilżalna w bezpośrednim kontakcie z nieżelaznymi metalami i stopami;
  • Stabilna wymiarowo;
  • Odporna na zużycie;
  • Niereaktywna ze środkami poślizgowymi i smarami takimi jak grafit albo azotek

Uwaga
Wszystkie wartości fizyczne i mechaniczne są średnimi opartymi na standardowej produkcji i przetestowanymi zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Typowe wartości są podane jako wskazówka. Wyniki mogą się zmieniać w zależności od zastosowanych metod badawczych. Jeśli konkretna wartość ma pierwszorzędne znaczenie dla specyfikacji, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Promat.

 

Pobierz