PROMATECT®-H

Velkoformátová požárně ochranná deska na cementovápenné bázi, odolávající vlhkosti; samonosná.

Další informace

Aplikace:

Výroba stavebních dílců s požadovanou požární odolností dle ČSN řady 73 08 ... pro všechny oblasti HSV a PSV. Konstrukce Promat 385, 485, 415, 417, 420, 428, 435, 445, 450, 455, 460, 465, 475, 476, 480, 490, 802 a 811.

Reakce na oheň: A1, non-combustible
Použít kategorii: Y, Z₁, Z₂
Approx. Alkalinity (pH): 12 pH
Approx. Moisture Diffusion Resistance (μ): 20
Approx. Thermal Conductivity @ 20 °C (W/m°K): 0,175 W/m K
Bending Strength Longitudinal (N/mm²): 7,6 N/mm²
Tensile Strength Longitudinal (N/mm²): 4,8 N/mm²
Compressive Strength (N/mm² perpendicularly to the board surface): 9,3 N/mm²
Podmínky skladování: Skladujte v suchém a dobře větraném prostoru, zakryté a na rovném povrchu.

Mějte prosím na paměti
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou průměry založené na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Jako vodítko jsou uvedeny typické hodnoty. Údaje se mohou měnit v závislosti na použitých testovacích metodách. Pokud má určitá hodnota zásadní význam pro specifikaci, obraťte se na technické oddělení Promat.​

 

Dokumenty

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť