PROMATECT®-100

Požárně ochranné desky vyrobené na bázi minerálně vázaného materiálu PROMAXON®, velkorozměrové a samonosné.

Další informace

Aplikace:

Výroba a opláštění stavebních dílců s protipožárními požadavky ve všech oblastech výstavby interiérů pozemních staveb.
Reakce na oheň: A1, non-combustible
Použít kategorii: Z₂
Approx. Alkalinity (pH): 7 pH
Approx. Dry Density (kg/m³): 875 kg/m³
Moisture Content Min (%): 1 %
Moisture Content Min (%): 3 %
Approx. Moisture Diffusion Resistance (μ): 3
Approx. Thermal Conductivity @ 20 °C (W/m°K): 0,285 W/m K
Bending Strength Longitudinal (N/mm²): 5 N/mm²
Tensile Strength Longitudinal (N/mm²): 1,21 N/mm²
Compressive Strength (N/mm² perpendicularly to the board surface): 6,6 N/mm²
Podmínky skladování: Skladujte v suchém a dobře větraném prostoru, zakryté a na rovném povrchu.

Mějte prosím na paměti
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou průměry založené na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Jako vodítko jsou uvedeny typické hodnoty. Údaje se mohou měnit v závislosti na použitých testovacích metodách. Pokud má určitá hodnota zásadní význam pro specifikaci, obraťte se na technické oddělení Promat.​

 

Dokumenty

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť