PROMAT® TOPCOAT 200

Paropropustná požárně ochranná vrchní vrstva

Promat® TOPCOAT 200 je nátěr, akrylový polymer na vodní bázi, který je paropropustný a má vynikající přilnavostí. Nanáší se stříkáním, válečkem nebo štětcem.

Promat® TOPCOAT 200 se nanáší na ohnivzdorné povlaky na bázi vermikulitu a portlandského cementu, chránící ocelové a betonové substráty před vniknutím soli, splachovací vody, rozlití chemikálií, dešťových srážek a sprinklerů.

Další informace

Aplikace:

  • Používá se v kombinaci s přípravkem Promat FENDOLITE® MII

Výhody:

  • Přilnavý;
  • Flexibilní;
  • Zpomalující hoření;
  • Odolný proti plísním;
  • Snižuje rychlost degradace výrobků na bázi cement

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování