PROMAT® TOPCOAT 200

Paroprzepuszczalna, ogniochronna powłoka nawierzchniowa

Promat® TOPCOAT 200 to jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny polimer akrylowy do stosowania jako przepuszczalna dla pary wodnej farba nawierzchniowa o doskonałej przyczepności. Jest on nakładany przez natrysk, wałkiem lub pędzlem.

Promat® TOPCOAT 200 nakłada się na zaprawy ogniochronne na bazie wermikulitu i cementu portlandzkiego w celu ochrony powierzchni stalowych i betonowych przed działaniem mgły solnej, wody użytej w procesie czyszczenia, wycieków chemikaliów, wody deszczowej i wody z instalacji tryskaczowych.

Dalsze informacje

Zastosowanie:

  • Do stosowania w połączeniu z Promat FENDOLITE® MII

Zalety:

  • Nie tworzy pęcherzy;
  • Elastyczna;
  • Ognioodporna;
  • Odporna na pleśń;
  • Zmniejsza szybkość karbonatyzacji produktów na bazie cementu

Uwaga
Wszystkie wartości fizyczne i mechaniczne są średnimi opartymi na standardowej produkcji i przetestowanymi zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Typowe wartości są podane jako wskazówka. Wyniki mogą się zmieniać w zależności od zastosowanych metod badawczych. Jeśli konkretna wartość ma pierwszorzędne znaczenie dla specyfikacji, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Promat.

 

Pobierz