Nabíjacie stanice pre elektromobily a požiarna bezpečnosť: Všetko, čo potrebujete vedieť

Nabíjacia stanica pre elektromobil v podzemnej garáži – žena zapája kábel do nabíjačky

V záujme zlepšenia ochrany klímy vládne orgány podporujú budovanie parkovísk pre elektromobily. Ako však chrániť parkovisko pred požiarom spôsobeným v dôsledku elektrického skratu v nabíjacej stanici? Rozvoj elektromobility a výstavba nových nabíjacích miest a staníc si vyžadujú riešenie, ktoré zaručí bezpečné používanie elektromobilov, najmä z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

Prečo je dôležitá požiarna bezpečnosť v nabíjacích staniciach pre elektromobily?

Nástup elektromobilov vyvolal potrebu vytvoriť vyšší počet nabíjacích staníc. Každá nabíjačka elektromobilov predstavuje riziko skratu a požiaru, je preto nevyhnutné zabezpečiť nový druh ochrany budovy a osôb nachádzajúcich sa v nej, ktorá zároveň pomôže hasičom hasiť požiar v podzemnom priestore.

Požiarna bezpečnosť je obzvlášť dôležitá v prípade rýchleho nabíjania, pri ktorom prúdi vysoké elektrické napätie a batérie generujú veľké množstvo tepla. V skutočnosti môžu práve batérie zapríčiniť požiar elektromobilu. Účinná a spoľahlivá batéria sa teda musí nielen rýchlo nabíjať a uchovávať dostatok energie, ale musí sa aj bezpečne nabíjať a používať.

Na čo nezabudnúť pri používaní nabíjacej stanice pre elektromobily

Strop podzemnej garáže – protipožiarna ochrana s doskami Promatect

Žiaľ, aj v prípade elektromobilov niekedy dochádza k haváriám. Tieto vozidlá používajú lítium-iónové batérie, ktoré poskytujú množstvo jedinečných technologických výhod, majú však aj svoje nevýhody. Jednou z nich je citlivosť na vysoké teploty. Keď teplota článku presiahne 70 °C (referenčná hodnota), môže dôjsť k nekontrolovanému samovznieteniu. V dôsledku zvýšenia teploty nad uvedenú hranicu môže tiež dôjsť k mechanickému poškodeniu či havárii vozidla.

Aký je rozdiel medzi požiarom elektrickej batérie a bežným požiarom?

Odlišuje sa požiar elektromobilu od iných požiarov?

Požiar elektromobilu trvá dlhšie a produkuje viac energie ako celulózové alebo petrochemické požiare. Preto je v takomto prípade potrebné aplikovať špecifický prístup v záujme zaistenia bezpečného procesu nabíjania a predovšetkým v záujme ochrany podzemných garáží pred následkami ničivého požiaru (takéto prípady sa v posledných rokoch už vyskytli niekoľkokrát). Význam ochrany nosnej konštrukcie a požiarnych deliacich konštrukcií je ešte dôležitejší, ak sa parkovisko nachádza pod verejnou alebo obytnou budovou.

Požiare elektromobilov v garážach sú mimoriadne nebezpečné a môžu viesť k poškodeniu budovy s nezvratnými následkami. Spoločnosť Promat odpovedá na potreby moderného sveta v oblasti nových zdrojov energie a udržateľnej mobility osobitnými riešeniami na zvýšenie bezpečnosti budov z hľadiska požiarov novej generácie spôsobených elektromobilmi.

Uhasiť batériu a následný požiar vozidla je veľmi ťažké

Uhasiť požiar batérie je prakticky nemožné bez špeciálnych chemických prostriedkov, ktoré používajú špecializované záchranné tímy. Tieto chemické látky sa líšia od látok používaných pri požiaroch benzínových vozidiel. Navyše hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo otravy škodlivými chemickými látkami a splodinami v dôsledku horenia. V prípade vznietenia je potrebné najprv ochladiť horiacu batériu a až potom hasiť požiar. Proces hasenia môže trvať niekoľko hodín a v niektorých prípadoch sa požiar dokonca môže obnoviť aj po viac ako 20 hodinách.

Narušený železobetónový strop v podzemnej garáži

Železobetónový strop po požiari v podzemnej garáži. Hlboké trhliny a praskliny v betóne znemožňujú používanie budovy.

Ako ochrániť priestor garáže, v ktorej sa nabíjajú elektromobily?

Jedným z riešení spoločnosti Promat, ktoré je už dostupné na trhu, je protipožiarna ochrana špecifickej časti garáže vytvorením „zabezpečenej škatule“. V tomto prípade ide o ochranu betónového stropu doskami PROMATECT®-H, pričom steny sú obložené doskami PROMATECT®-L500. Takéto riešenie zaberá málo priestoru, ľahko sa aplikuje a dá sa použiť prakticky v každom type garáže. PROMATECT®-H je protipožiarna kalciumsilikátová-betónová doska , ktorá je odolná voči vlhkosti, samonosná, a má najdlhšiu životnosť dostupnú na trhu. Táto doska bola vyvinutá tak, aby odolávala ohňu dlhé hodiny a vydržala extrémne vysokú teplotu (viac ako 1 400 °C).

Opakujúci sa požiar elektromobilu v garáži - hasenie

Komplikované hasenie požiaru v garáži – hasenie opakujúceho sa požiaru.

PROMATECT®-L500 je ľahká samonosná kalciumsilikátová doska, ktorá sa ľahko reže a poskytuje dobrú mechanickú odolnosť. Možno ju použiť na vytvorenie obvodových stien časti garáže, kde má byť zaparkovaný elektromobil.

Znížte riziko požiaru použitím vhodnej elektroinštalácie

Nabíjacie stanice pre elektromobily v podzemnej garáži – požiarna ochrana z dosiek PROMATECT®-L500 a PROMATECT®-H.

Toto riešenie, ktoré kombinuje dosky PROMATECT®-L500 a PROMATECT®-H, minimálne zasahuje do plochy určenej na parkovanie a možno ho použiť takmer v každom type garáže. Ide o veľmi efektívne riešenie pre nabíjacie miesta elektromobilov.

Ďalšou zásadnou otázkou pri elektromobilite je používanie elektrických káblov, ktoré v mnohých oblastiach zohrávajú dôležitú a strategickú úlohu. Vhodná elektroinštalácia chránená príslušnou triedou požiarnej odolnosti výrazne znižuje riziko vzniku požiaru a jeho šírenia a podstatne uľahčuje proces hasenia. Dosky PROMATECT®-L500 sa používajú aj na vytváranie účinných protipožiarnych káblových kanálov, ktoré zabezpečujú, že počas požiaru nedôjde k prerušeniu napájania. Samotné kanály si zachovávajú svoju odolnosť aj v prípade dlhotrvajúceho, intenzívneho a opakujúceho sa požiaru.

Nabíjanie elektromobilov je len začiatok

Moderný svet čelí mnohým výzvam spojeným s novou technologickou realitou. Jednou z takýchto veľkých výziev pre priemyselníkov, inžinierov, architektov a inštalačných technikov je zaistenie bezpečnosti v prípade požiaru elektromobilu. Spoločne sa nám to s odhodlaním a trochou predstavivosti určite podarí. Tešíme sa na konštruktívnu spoluprácu a radi sa s vami podelíme o naše skúsenosti a poznatky.

Kanály pre inštalácie zostrojené z dosiek  PROMATECT®-L500 po vážnom požiari.

Kanály vytvorené z dosiek PROMATECT®-L500 sa nezničia ani pri veľmi vážnom požiari.

 

„Energiu nemožno ani vytvoriť, ani zničiť. Možno ju len premeniť alebo transformovať.“

Karol Watoła

Promat TOP Sp. z.o.o

Článok uverejnený v časopise electro-info 3/2020

Technická podpora spoločnosti Promat

Ak máte otázky týkajúce sa riešení pasívnej požiarnej ochrany, našich výrobkov a systémov alebo potrebujete poradiť s inštaláciou, obráťte sa na náš tím technickej podpory...

Technická dokumentácia

Vyhľadávajte produktové listy, systémové katalógy, vyhlásenia o parametroch, inštalačné príručky a ďalšie dokumenty, ktoré potrebujete na dokončenie svojej práce. 

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb