Protipožiarna doska PROMATECT®-H

Ľahká protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001. PROMATECT®-H je nehorľavá minerálna doska s matricou vystuženou špeciálnymi vláknami a s prísadami. Je bez organických vlákien a neobsahuje formaldehyd. PROMATECT®-H je bledej farby, má hladký líc a štruktúrovaný rub. Môže ostať bez povrchovej úpravy alebo je ju možné upraviť nátermi. PROMATECT®-H je odolný proti účinkom vlhkosti, jeho fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí. Výkonnostné parametre sa vekom nezhoršujú.

Viac informácií

Aplikácia:

Zhotvenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva, napríklad pre požiarne deliace konštrukcie a pre ochranu nosných konštrukcií. PROMATECT®-H má nasledujúce zamýšľané použitie (podľa EAD 350142-00-1106): vnútorné prostredie (typ Z₂), vnútorné prostredie s vysokou vlhkosťou (typ Z₁) a vonkajšie poloexponované prostredie (typ Y).

Výhody:

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou
Reakcia na požiar: A1, nehorľavé materiály
Kategória použitia: Y, Z₁, Z₂
Alkalita: 12 pH
Faktor difúzneho odporu: 20
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 20 °C: 0,175 W/m K
Pevnosť v ohybe (v pozdĺžnom smere dosky): 7,6 N/mm²
Pevnosť v ťahu (v pozdĺžnom smere dosky): 4,8 N/mm²
Pevnosť v tlaku (kolmo na povrch dosky): 9,3 N/mm²
Podmienky skladovania: Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, v zákryte a na rovnom povrchu.

Upozornenie
Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery založené na štandardnej výrobe a sú testované podľa interných postupov. Typické hodnoty sú uvádzané na referenčné účely. Údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých testovacích metód. Ak má konkrétna hodnota pre špecifikáciu zásadný význam, obráťte sa na technické oddelenie spoločnosti Promat. 

 

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností

Testované a certifikované riešenia

Globálna sieť služieb