Promat Selector

FIND THE PERFECT FIRE STOPPING PRODUCT TO COMPLETE YOUR PASSIVE FIRE PROTECTION PROJECT WITH EASE.

 

 

Fire Stopping made easy

Fire Stopping made easy

Fire Stopping made easy

Forget those heavy catalogues and handbooks. With the free Selector app, Promat brings you the easiest and most reliable way to choose and install the perfect fire stopping solution. Download it here and make your life so much easier.

download.pngGet it on Google Play

Clock-icon-blue.svg

Easy to use

Promat Selector app was specially designed to help you find the best solution in no time. Just select your type of project and find the fire stopping product you need.

Certificates-icon-blue.svg

Tested & certified systems

Selector thinks just like you: logical. We start from the type of partition you deal with and let you choose from a range of possible penetrations to select the right fire stopping product.

DIY-icon-blue.svg

Step by step installation

Promat is the leader in passive fire protection. This app will select products that are fully tested and approved. They come with all the documents for a certified fire stopping solution.

Je to tak snadné

Je to tak snadné

Je to tak snadné

Podívejte se na naše video a zjistìte, jak vám Selector usnadòuje život. A už máte pøed sebou jakýkoli úkol požární ochrany, v nìkolika jednoduchých krocích vás pøivedeme ke správnému øešení.

- Objevte produkt, který potøebujete v 6 krocích

- Získejte všechny právní dokumenty, které potøebujete

- Zajistìte dokonalou práci s naším prùvodcem montážíZajistìte dokonalou práci s naším prùvodcem montáží

Download for free

Download for free

Download for free

Promat Selector is our free service for installers and engineers. We help you to comply with your local fire safety requirements and offer you the right product at the right place. Download it, try it and send us your feedback.

download.pngGet it on Google Play

Technická podpora Promat

S dotazy ohledně řešení požární ochrany, našich produktů a systémů nebo instalačních řešení se obraťte na náš tým technické podpory ... 

Technická dokumentace

Zde najdete produktové listy, systémové brožury, certifikáty, instalační manuály a další dokumenty, které potřebujete. 

60 let odborné praxe
Testovavá a certifikovaná řešení
Globální servisní síť