Naše BIM øešení

Pøechod od tradièních postupù k metodì podle BIM pøi navrhování, budování a údržbì budov není snadné. Pokud potøebujete øešení BIM pro váš nadcházející projekt, mùžete se obrátit na naše odborníky BIM, aby vám nabídli øešení na míru, protože naše protipožární systémy jsou integrovány do vašeho návrhu BIM, pøesnì podle vašich požadavkù.

Reference image

Promat BIM objekty

Promat BIM objekty

Promat BIM objekty

Prostřednictvím platformy bimobject®  vám nabízíme naše BIM objekty týkající se našich vertikálních a horizontálních systémů odvětrávání a odvodu kouře a ochrany kabelů ve formátech REVIT, ARCHICAD a IFC.

Další informace

Zjistěte více o Promat BIM objektech a zaškoleníní, abyste mohli vstoupit do světa BIM.

Promat BIM objekty

Promat BIM objekty

Promat BIM objekty

Knihovna užiteèných objektù doruèovaných prostøednictvím bim objektù® platformy.

BIM Školení & Zdroje

BIM Školení & Zdroje

BIM Školení & Zdroje

Objevte videonávody BIM a naši speciální nabídku školení BIM. Společně můžeme pomocí BIM vylepšit naši spolupráci a optimalizovat proces pasivní požární ochrany.

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Zavolejte odborníky

Náš tým technické podpory bude schopen odpovìdìt na všechny vaše otázky, vèetnì tìch nároèných. Vyzkoušejte nás.

Podpora Promat

Podpora Promat

Podpora Promat

Potřebujete pomoc s nalezením toho, co hledáte?

Obraťte se na místního odborníka na požární bezpečnost ve společnosti Promat a najděte nejlepší řešení pro splnění předepsaných požadavků na protipožární ochranu.

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť