PROMASEAL-A Spray

PROMASEAL®-A spray je požárně ochranná stěrková hmota na bázi směsí disperze akrylátu, která při požáru působí endotermně.

Further Information

Aplikace:

Požárně ochranná stěrková hmota PROMASEAL®-A spray se používá ke zhotovení protipožárních těsnění stavebních a dilatačních spár. Předností těchto ucpávek je

  • zejména možnost dilatačních pohybů
  • vynikající přilnavost na různé povrchy (kámen, beton, kov, PVC atd.)
  • trvalá pružnost, odolnost proti vibracím
  • vysoká odolnost proti UV-záření
  • odolnost proti vlhkosti a vodě, vhodná i do venkovního prostředí
  • odolnost proti agresivním chemickým látkám
  • kouřotěsnost podle EN 1634-3
  • tlakotěsnost a vodotěsnost do 1,25 barr (12,5 m vodního sloupce
  • dle zkoušky provedené u „slepé“ ucpávky) Uvedené parametry kouřotěsnosti a tlakotěsnosti platí pro systémy opatřené min. vrstvou stěrky 1 mm (v suchém stavu) a mohou být deklarovány po 10 dnech zrání.
Konstrukce Promat 484.10.

Reakce na oheň: C-s2,d0
Solids Content (%): 70 %
Použít kategorii: Y₁, Y₂, Z₁, Z₂
Colour: Šedá
Shelf Life (months): 12 měsíce
Podmínky skladování: Skladujte v chladném a suchém prostředí: 3 °C až 35 °C, skladovatelnost v původních uzavřených obalech minimálně po uvedenou dobu.
Storage Temperature Min (°C): 3 °C
Storage Temperature Max (°C): 35 °C
60 let odborné praxe
Testovavá a certifikovaná řešení
Globální servisní síť