PROMASEAL®-A

PROMASEAL®-A je velmi flexibilní jednosložková těsnicí hmota na akrylátové bázi s širokým uplatněním v požární bezpečnosti staveb.

Further Information

Aplikace:

PROMASEAL®-A je používán pro veškerá utěsnění – stavební spáry, prostupy instalací atd. proti průniku ohně způsobem splňujícím požárnětechnické požadavky. Konstrukce Promat 420.57, 450.57, 482.50, 701, 703, 704, 705 a 707.

Výhody:

  • přetíratelný, dobrá přilnavost k řadě materiálů
  • velmi dobrá odolnost proti ultrafialovému záření

Dry Density (g/cm³): 1,8 g/cm³
Wet Density (g/cm³): 1,6 g/cm³
Solids Content (%): 86 %
Použít kategorii: Y₁, Y₂, Z₁, Z₂
Colour: Bílá
Shelf Life (months): 18 měsíce
Podmínky skladování: Skladujte v chladném a suchém prostředí: 3 °C až 35 °C, skladovatelnost v původních uzavřených obalech minimálně po uvedenou dobu.
Storage Temperature Min (°C): 3 °C
Storage Temperature Max (°C): 35 °C
60 let odborné praxe
Testovavá a certifikovaná řešení
Globální servisní síť