PROMASTOP®-FC MD

PROMASTOP®-FC MD je požárně ochranná manžeta pro plastová potrubí různé světlosti s intumescentním materiálem umístěným pod nerezovým pláštěm. Manžeta je normově odzkoušena pro potrubní systémy v uspořádání s neuzavřenými konci (U/U) do průměru 125 mm. Příslušenství manžety tvoří kovové koncové příchytky a upevňovací příchytky.

Further Information

Aplikace:

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC MD se používá pro utěsnění prostupů plastového potrubí v požárně dělicích konstrukcích stěn a stropů. V případě požáru zabraňuje šíření ohně a kouře do ostatních požárních úseků. Konstrukce Promat 715.

Výhody:

  • jednoduché skladování
  • snadné zpracování a montáž
  • univerzální použití

Reakce na oheň: B-s1,d0
Approx. Expansion Temperature (°C): 190 °C
Použít kategorii: X, Y₁, Y₂, Z₁, Z₂
Podmínky skladování: Skladujte v chladném a suchém prostředí: 3 °C až 35 °C, skladovatelnost v původních uzavřených obalech minimálně po uvedenou dobu.
60 let odborné praxe
Testovavá a certifikovaná řešení
Globální servisní síť