PROMASTOP®-CC

Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC je vodou ředitelný, endotermní materiál. Nátěr PROMASTOP®-CC je dobře zpracovatelný a rychle použitelný. Dá se použít tak, jak je dodaný (bez ředění). Po vyschnutí zůstává nátěr flexibilní. Nátěr PROMASTOP®-CC vykazuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady.

Further Information

Aplikace:

Požárně ochranný nátěr je určen pro retardaci hoření kabelů. Nátěr snižuje riziko šíření plamene po povrchu kabelů a kabelových svazků. Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC se používá ke zhotovení protipožárních kabelových ucpávek a přepážek, stejně tak pro utěsnění stavebních spár. Konstrukce Promat 483.15, 484.40 a 704.

Wet Density (g/cm³): 1,5 g/cm³
Approx. Expansion Temperature (°C): 190 °C
Použít kategorii: X, Y₁, Y₂, Z₁, Z₂
Colour: Šedá
Shelf Life (months): 6 měsíce
Podmínky skladování: Skladujte v chladném a suchém prostředí: 3 °C až 35 °C, skladovatelnost v původních uzavřených obalech minimálně po uvedenou dobu.
Storage Temperature Min (°C): 3 °C
Storage Temperature Max (°C): 35 °C
60 let odborné praxe
Testovavá a certifikovaná řešení
Globální servisní síť