PROMAPAINT®-SC4

Nátěr na ocel PROMAPAINT® SC4 je požárně ochranná nátěrová hmota pro ocelové konstrukce. Zpěňující nátěr na ocel PROMAPAINT® SC4 je jednosložková intumescentní barva ve formě vodní emulze na bázi akrylátových kopolymerů – bez zápachu a vlivu na vnější prostředí. Nátěr vytvářející izolační vrstvu je bez rozpouštědel. Působením žáru vytváří tepelně izolační ochrannou vrstvu.

Further Information

Aplikace:

Pro ocelové nosníky a sloupy otevřených i uzavřených profilů s Am/V od 46 ÷ 345 m-1. Hodnota požární odolnosti R15 ÷ R120. Nátěr na ocel je určen pro vnitřní použití a prostředí s částečnou expozicí. Částečná expozice zahrnuje teploty pod nulou a omezené vystavení UV (které však není hodnoceno), ale nezahrnuje žádné vystavení dešti. Nepoužívat na stavební dílce, které jsou trvale vystavené agresivním plynům. Konstrukce Promat 445.52.
Approx. Curing Time ( µm after 8 hours 20°C, 50% humidity): 7 d
Density (kg/m³ ± 0.05kg/l): 1,3 g/cm³
Approx. Drying Time (hour at 20°C and 50% RH for 1 mm WFT): 8 h
Application Temperature Min (°C): 5 °C
Application Temperature Max (°C): 40 °C
Solids Content (%): 68 %
Viscosity (Pa.s at 20°C): 44000 cps
VOC Content (g/l): <1 g/l
Colour: Bílá
Shelf Life (months): 18 měsíce
Podmínky skladování: Skladujte na chladném a suchém místě a chraňte před mrazem.
Storage Temperature Min (°C): 5 °C
Storage Temperature Max (°C): 40 °C

Mìjte prosím na pamìti
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou prùmìry založené na standardní výrobì a testovány podle interních postupù. Jako vodítko jsou uvedeny typické hodnoty. Údaje se mohou mìnit v závislosti na použitých testovacích metodách. Pokud má urèitá hodnota zásadní význam pro specifikaci, obrate se na technické oddìlení Promat.

 

Dokumenty

60 let odborné praxe

Testovavá a certifikovaná řešení

Globální servisní síť