PROMASEAL®-LX/-LXP

Snadno zpracovatelný intumescentní materiál, který expanduje při teplotách nad cca 190 °C

PROMASEAL®-LX/-LXP je spolehlivé a bezpečné grafitové protipožární těsnění, které zpěňuje při teplotě cca 190 °C. Vyznačuje se pružností. PROMASEAL®-LXP je k dispozici v různých barvách (červená, černá, bílá).

Další informace

Aplikace:

  • Dveře
  • Vrata
  • Protipožární zasklení

Výhody:

  • Spolehlivé a estetické těsnění proti ohni
  • Odolné vůči atmosférickým vlivům (světlo, teplo, mráz, UV záření, vlhkost)
  • Bez organických rozpouštědel
  • K dispozici v různých barvách

Upozorňujeme
Všechny fyzikální a mechanické hodnoty jsou zprůměrovány a založeny na standardní výrobě a testovány podle interních postupů. Udávané hodnoty jsou brány jako orientační. Hodnoty se mohou měnit v závislosti na použitých zkušebních metodách. Pokud má určitá hodnota pro danou specifikaci prvořadý význam, obraťte se na technické oddělení společnosti Promat.

Stahování