Tunnel expert manuals

The tunnel expert manuals provide a first insight into the installation methods of the Promat Tunnel systems. Of course they do not answer all your questions, but our tunnel experts are at your disposal to work out a suitable solution together with you.

Slika pravokutnika na crnoj pozadini koji je jednu trećine bijele boje na lijevoj strani a dvije trećine svjetloplave boje na desnoj strani.

manual-boards-600.jpg

Installation & Quality Audit Manual for The Installation of PROMATECT® Boards as a post cladding system

Installation & Quality Audit Manual for The Installation of PROMATECT® Boards as a post cladding system

Installation & Quality Audit Manual for The Installation of PROMATECT® Boards as a post cladding system

 

 

Slika pravokutnika na crnoj pozadini koji je jednu trećine bijele boje na desnoj strani a dvije trećine svjetloplave boje na lijevoj strani.

Tunnel & Underground Structure Fire Protection - Spray Applied Solutions

Tunnel & Underground Structure Fire Protection - Spray Applied Solutions

Tunnel & Underground Structure Fire Protection - Spray Applied Solutions

 

 

tunnels-spray-solutions-600.jpg

Slika pravokutnika na crnoj pozadini koji je jednu trećine bijele boje na lijevoj strani a dvije trećine svjetloplave boje na desnoj strani.

tunnels-board-solutions-600.jpg

Tunnel & Underground Structure Fire Protection - Board Lining Solutions

Tunnel & Underground Structure Fire Protection - Board Lining Solutions

Tunnel & Underground Structure Fire Protection - Board Lining Solutions

 

 

Promat tehnička podrška

Kontaktirajte naš tim za tehničku podršku sa pitanjima koja se odnose na rješenja pasivne protupožarne zaštite, naše proizvode ili savjete za ugradnju.

Tehnička dokumentacija

Pronađite tehnički list proizvoda, brošure o sustavima, Izjave o svojstvima, priručnike za ugradnju i ostale dokumente koji su Vam potrebni da završite posao.

60 godina iskustva

Ispitana i certificirana rješenja

Globalna servisna mreža